Bijlage bij artikel 5 van de Procesregeling bestuursrecht 2013 en van de Tijdelijke procesregeling Asiel- en bewaringszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Bijlage bij artikel 5 van de Procesregeling bestuursrecht 2013 en van de Tijdelijke procesregeling Asiel- en bewaringszaken

Van de volgende stukken van algemene aard behoeft, indien de vindplaats vermeld wordt, geen kopie te worden overgelegd omdat de vindplaats naar het oordeel van de rechtbank als openbare vindplaats kan worden aangemerkt:

Jurisprudentie

  • Gepubliceerde jurisprudentie van nationale en internationale gerechten onder vermelding van de naam van het gerecht, het uitspraaknummer, de uitspraakdatum en de relevante rechtsoverweging(en) en onder vermelding van de vindplaats.

Stukken met betrekking tot regelgeving

  • Europeesrechtelijke regelgeving (en de eventuele toelichting(en) daarop) onder vermelding van de officiële naam en onder vermelding van de officiële schriftelijke vindplaats dan wel de officiële digitale vindplaats
  • nationaalrechtelijke regelgeving (waaronder ook kamerstukken met betrekking tot het beleid van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie als ook andere relevante kamerstukken) onder vermelding van de titel, de datum en het kamerstuknummer en onder vermelding van de officiële schriftelijke vindplaats dan wel de officiële digitale vindplaats
  • de parlementaire geschiedenis betreffende wetten onder vermelding van de titel, het kamerstuknummer en eventueel het paginanummer en onder vermelding van de officiële schriftelijke vindplaats dan wel de officiële digitale vindplaats

Overige stukken:

  • Algemene ambtsberichten van de Minister van Buitenlandse zaken over de situatie in herkomstlanden onder vermelding van de datum van het ambtsbericht en van het relevante paragraafnummer(/ de –nummers) en onder vermelding van de officiële digitale vindplaats.
  • (Jaar)rapporten over de situatie in herkomstlanden van Amnesty International, UNHCR, Human Right Watch en het U.S. Department of State, onder vermelding van de datum van het rapport en van het relevante paragraafnummer(/ de -nummers) en onder vermelding van de officiële digitale vindplaats.
  • Artikelen uit algemeen verkrijgbare vreemdelingenrechtelijke vakliteratuur, onder vermelding van de exacte titel van het artikel en onder vermelding van de jaargang, het volumenummer en het paginanummer van het betreffende tijdschrift.
    Van alle andere stukken, waaronder de niet-gepubliceerde jurisprudentie van de vreemdelingenkamers, zal een kopie moeten worden overgelegd.