Modernisering bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Modernisering bestuursrecht

Verplicht digitaal procederen van start.
Vanaf 12 juni 2017 procedeert u als advocaat verplicht digitaal in asiel- en bewaringszaken.

 

Wat verandert er in het bestuursrecht?

Digitaal procederen wordt verplicht voor professioneel gemachtigden, formele rechtspersonen en bestuursorganen. In de nieuwe beroepsprocedure is de verweerder niet langer altijd verplicht om een verweerschrift in te dienen. Hij kan dit wel vrijwillig doen. Daarnaast kan de bestuursrechter het bestuursorgaan verzoeken om binnen 4 weken een verweerschrift in te dienen. De procedure om zonder zitting uitspraak te doen wordt vereenvoudigd. Als de partijen niet binnen een bepaalde tijd laten weten dat zij op een zitting gehoord willen worden, kan de rechtbank uitspraak doen zonder zitting.

 

 

Invoering in fasen

De invoering van de digitale procedures in het bestuursrecht gebeurt stap voor stap. In asiel- en bewaringszaken procedeert u verplicht digitaal als het besluit op of na 12 juni 2017 is genomen. De planning voor de digitalisering van de overige bestuursrechtelijke procedures bepaalt de Rechtspraak in overleg met de ketenpartijen. In fasen wordt digitaal procederen dan ook voor die zaken ingevoerd.
 
  1. april 2015
    vrijwillig digitaal procederen asiel en bewaringGenomen stap
  2. 12 juni 2017
    verplicht digitaal procederen asiel en bewaringte nemen stap
  3. te nemen stap

Actueel

Vanaf 12 juni 2017 zijn vreemdelingenadvocaten verplicht om digitaal te procederen in Asiel- en bewaringszaken als het besluit op of na 12 juni 2017 is genomen.

Gebruikersondersteuning

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum