Modernisering civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Modernisering civiel recht

Verplicht digitaal procederen van start.

Per 1 september 2017 procedeert u als advocaat verplicht digitaal bij de rechtbank Gelderland en rechtbank Midden-Nederland in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (belang van meer dan € 25.000, uitgezonderd octrooizaken).

 

Wat verandert er in de civiele procedures?

In de nieuwe civiele procedure is er nog maar 1 inleidend processtuk voor zowel de vordering als het verzoek: de procesinleiding. Deze komt in de plaats van de dagvaarding of het verzoekschrift. U dient deze procesinleiding in via Mijn Rechtspraak.

Als u de procesinleiding bij de rechtbank heeft ingediend, ontvangt u via Mijn Rechtspraak het oproepingsbericht. Als eiser of verzoeker bepaalt u zelf hoe u dit bericht bij de verweerder bezorgt. Dit kan bijvoorbeeld per post of e-mail of u laat het betekenen door de deurwaarder. U kunt de procesinleiding ook pas later bij de rechtbank indienen. Dan stelt de deurwaarder eerst het oproepingsbericht op en betekent deze aan de verweerder.

Het recht op re- en dupliek en pleidooi vervalt in civiele zaken en de rechter kan direct op de mondelinge behandeling uitspraak doen. De rechter heeft een regierol en kan van de basisprocedure afwijken als de situatie daarom vraagt.

Meer over de nieuwe civiele vorderingsprocedure.

Vrijwillig ervaring opdoen met de nieuwe digitale vorderingsprocedure

Wilt u als advocaat alvast kennismaken met de nieuwe digitale vorderingsprocedure? Dan kunt u vanaf 1 november 2016 meedoen met de vrijwillige pre-pilot bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Lees meer over de pre-pilot.

Digitaal procederen via Mijn Rechtspraak

Deze film geeft een indruk van de wijze waarop digitaal procederen via Mijn Rechtspraak werkt.

Indienen procesinleiding via Mijn Rechtspraak

Deze film geeft een indruk van de wijze waarop het indienen van een procesinleiding via Mijn Rechtspraak werkt.

Actueel

 • Vanaf 1 november 2016 kunt u als advocaat alvast kennismaken met de nieuwe digitale vorderingsprocedure. Lees meer over de pre-pilot vrijwillig digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.
 • Per 1 september 2017 start een pilot bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland voor vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (belang van meer dan € 25.000, uitgezonderd octrooizaken). Dat betekent: wettelijk verplicht digitaal procederen bij deze gerechten voor dit type zaak. Begin 2018 is het bij alle gerechten verplicht digitaal te procederen in deze zaken. Meer over de nieuwe civiele vorderingsprocedure.
 • Particulieren en bedrijven kunnen hun conflicten over wonen, werken en winkelen online laten behandelen door de eKantonrechter

Invoering in fasen

De invoering van de digitale civiele procedures gebeurt in fasen. In elke fase wordt 1 digitale procedure ingevoerd. Iedere fase start met een verplichte pilot bij 1 of 2 gerechten. Daarna wordt de digitale procedure voor dit type zaak landelijk ingevoerd.

 1. November 2016:
  pre-pilot civiele vorderingsprocedure met verplichte procesvertegenwoordigingGenomen stap
 2. 1 september 2017:
  pilot civiele vorderingsprocedureTe nemen stap
 3. Voorjaar 2018 verplicht digitaal procederen civiele vorderingsprocedureTe nemen stap
 4. Te nemen stap

De Rechtspraak stemt met ketenpartijen af wanneer professioneel gemachtigden en rechtspersonen verplicht digitaal procederen in:

 • Hoger beroep civiele vorderingsprocedure
 • Vorderingen zonder verplichte procesvertegenwoordiging
 • Kort geding
 • Verzoekprocedure (inclusief hoger beroep)

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum