Veranderingen in de civiele vorderingsprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Veranderingen in de civiele vorderingsprocedure

Verplicht digitaal procederen.

Vanaf 1 september 2017 procedeert u als advocaat verplicht digitaal bij de rechtbank Gelderland en rechtbank Midden-Nederland in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (belang van meer dan € 25.000).

 

Veranderingen in de civiele procedure

>Alles uitklappen
  • In de nieuwe civiele procedure is er nog maar 1 inleidend processtuk voor zowel de vordering als het verzoek: de procesinleiding. U dient deze procesinleiding in via Mijn Rechtspraak.

    Bekijk de stappen in de civiele vorderingsprocedure.

  • Als u de procesinleiding bij de rechtbank heeft ingediend, ontvangt u via Mijn Rechtspraak het oproepingsbericht. Als eiser of verzoeker bepaalt u zelf hoe u dit bericht bij de verweerder bezorgt. Dit kan bijvoorbeeld per post of e-mail of u laat het betekenen door de deurwaarder.

    U kunt de procesinleiding ook pas later bij de rechtbank indienen. Dan stelt de deurwaarder eerst het oproepingsbericht op volgens een van de modellen van de Rechtspraak en betekent deze aan de verweerder.

  • Het recht op re- en dupliek en pleidooi vervalt in civiele zaken en de rechter kan direct tijdens de mondelinge behandeling uitspraak doen. De rechter heeft een regierol en kan van de basisprocedure afwijken als de situatie daarom vraagt. Dat kan hij ambtshalve doen of op verzoek van een van de partijen. Wilt u uitstel vragen voor een proceshandeling, dan kan dat tot uiterlijk 4 dagen voordat de termijn voor deze proceshandeling afloopt.

Nieuwe terminologie

Om de procedure eenvoudiger en toegankelijker te maken is de terminologie van de civiele procedure aangepast.

Huidige termNieuwe term
DagvaardingsprocedureVorderingsprocedure
DagvaardingProcesinleiding
EisVordering
GedaagdeVerweerder, verwerende partij
StellenVerschijnen
Eerstdienende dagUiterste verschijningsdatum
Rol
  • (vervalt)
Conclusie van antwoordVerweerschrift
Eis in reconventieTegenvordering
TerechtzittingMondelinge behandeling of andere zitting