Veelgestelde vragen eKantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Kanton > Veelgestelde vragen eKantonrechter
Door een verstoring  kunt u momenteel niet digitaal procederen via eKanton.

 

 

 

 Een eKantonrechterprocedure starten

>Alles uitklappen

 Verweer voeren in eKantonrechterprocedure

>Alles uitklappen
 • ​De verzoekende partij nodigt u uit om uw deel van de aanvraag in te dienen. In het scherm ‘Ophalen aanvraag’ voert u de code in. Klik vervolgens op ‘Autoriseren’. U komt nu in het formulier waar u als verweerder de aanvraag kunt aanvullen.

 • ​De verweerder hoeft niet binnen een bepaalde termijn te reageren. De aanvraag blijft openstaan. Het is daarom belangrijk dat de verzoeker contact opneemt met de verweerder en dat zij beiden bereid zijn om de zaak af te handelen via de eKantonrechter.

 Ontvangstbevestiging en notificaties

>Alles uitklappen

 Digitaal dossier eKantonrechter

>Alles uitklappen

 De zitting

>Alles uitklappen
 • ​Wanneer u het verzoekschrift indient, kunt u de verhinderdata opgeven van uzelf en van de verweerder.

 • ​Zittingen van de eKantonrechter vinden plaats in Rotterdam of ‘s-Hertogenbosch. U kunt uw voorkeur voor een zittingsplaats aangeven als u uw verzoek indient. Het is mogelijk dat de zitting toch plaatsvindt op de andere locatie. Dit is afhankelijk van de werkverdeling tussen de 2 gerechten.

 Uitspraak eKantonrechter

>Alles uitklappen
 • ​De uitspraak blijft 6 maanden digitaal beschikbaar. Daarna kunt u een afschrift van het vonnis opvragen bij de rechtbank die uw zaak behandeld heeft.

 • ​Vanaf het moment dat een verzoekschrift is ingediend, streeft de rechtbank er naar de procedure binnen 8 weken af te ronden.

 • ​De rechtbank publiceert de uitspraak in Mijn Rechtspraak. Wanneer u daarom vraagt, ontvangen beide partijen een afschrift van het vonnis (grosse) op papier.

 • De eKantonrechterprocedure is gericht op een definitieve geschilbeslechting in 1 instantie. Bij de aanvraag heeft u afstand gedaan van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. U kunt dus geen rechtsmiddel instellen als het u niet eens bent met de uitspraak van de eKantonrechter. Wel kunt u een ‘gewone’ procedure starten bij de kantonrechter.

 Griffierechten eKantonrechter

>Alles uitklappen
 • ​De verzoeker betaalt het griffierecht pas als hij het verzoekschrift indient. Dat is dus na de aanvraagfase, nadat de rechter de aanvraag heeft goedgekeurd.  Het bedrag is gelijk aan het griffierecht in een gewone kantonprocedure. De verzoeker betaalt via iDeal.

 • ​Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor vermindering van het griffierecht. Stuur hiervoor een inkomensverklaring met het verzoekschrift mee. Deze kunt u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Komt u er na het starten van de procedure achter dat u mogelijk in aanmerking komt voor een lager griffierecht? Stuur dan zo snel mogelijk een bericht aan de rechtbank via Mijn Rechtspraak. Dien ook de inkomensverklaring, of de aanvraag, in en vermeld waarom u de stukken niet eerder heeft gestuurd. In uitzonderingsgevallen wordt het griffierecht alsnog verlaagd.

 eKantonrechterprocedure intrekken

>Alles uitklappen
 • Dat hangt af van de fase waarin uw aanvraag zich bevindt.

  1. De aanvraag komt pas bij de rechtbank aan als de verzoeker en de verweerder deze allebei volledig hebben ingevuld. Als u voor die tijd besluit om niet deel te nemen, dan bespreekt u dit met de andere partij. U hoeft de rechtbank hiervan niet op de hoogte te stellen. De aanvraagfase is in die zin vrijblijvend.
  2. Als een aanvraag is ingediend bij de rechtbank en door de rechter is toegelaten, kan de verzoeker het verzoekschrift indienen. Doet verzoeker dit niet, dan vindt er geen rechtszaak plaats. Het niet indienen van het verzoekschrift heeft geen gevolgen voor beide partijen.
  3. Pas na het indienen van het verzoekschrift (en de betaling van het griffierecht) start een gerechtelijke procedure. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk dat partijen zich aan de rechtszaak onttrekken.

 

Verbeteringen

Als gebruiker van Mijn Rechtspraak heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum