Aansluitpunt Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 

Wat is het?

Professionele partijen die veelvuldig contact hebben met de gerechten kunnen digitaal procederen via het Aansluitpunt Rechtspraak.

Met het Aansluitpunt Rechtspraak kunt u als advocaat of bestuursorgaan vanuit uw eigen kantoorsysteem geautomatiseerd gegevens en documenten uitwisselen met de Rechtspraak.


Hoe kan uw kantoor een systeemkoppeling maken met de Rechtspraak? Bekijk de video van het Aansluitpunt Rechtspraak.

Voordelen Aansluitpunt Rechtspraak

  • U kunt documenten vanuit uw eigen systeem insturen in plaats van deze te uploaden in Mijn Rechtspraak.
  • Gegevens worden automatisch opgeslagen in uw eigen systeem in plaats van dat u deze uit documenten/het webportaal moet overnemen.
  • U hoeft geen gegevens over te nemen in Mijn Rechtspraak, de gegevens worden vanuit het kantoorsysteem verstuurd.
  • U hoeft documenten niet handmatig te downloaden vanuit het webportaal, deze komen automatisch in uw document management-systeem/kantoorsysteem.
  • U hoeft niet in te loggen met een advocatenpas.

Wanneer is het Aansluit-punt beschikbaar?

  • Civiele handelsvorderingen volgens art. 113 Rv:
    15 mei 2017 voor advocatuur
  • Civiele handelsvorderingen volgens art. 112 Rv: 9 februari 2018, of zoveel later als uw softwareleverancier dit doorvoert, voor advocatuur.
  • Vreemdelingenzaken voor advocatuur: planning nog niet bekend

Is een Aansluitpunt voor mij interessant?

Of een Aansluitpunt voor u interessant is hangt af van verschillende factoren, zoals de aantallen zaken die u voert en/of de mate waarin uw bedrijfsvoering al geautomatiseerd is. Er zijn verschillende dienstverleners die een koppeling met het Aansluitpunt Rechtspraak kunnen leveren. Deze werken ieder op hun eigen manier. Van een totaaloplossing met een softwarepakket voor uw volledige bedrijfsvoering tot een koppeling die u kunt aansluiten op uw eigen softwarepakket. Neem contact op met uw softwareleverancier voor advies over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Aansluitpunt Toezicht

Het Aansluitpunt Rechtspraak is een andere systeemkoppeling dan het Aansluitpunt Toezicht. Deze laatste is bestemd voor digitale communicatie tussen een professionele bewindvoerder en de rechtbank.

Hoe lang duurt het om een Aansluitpunt Rechtspraak te krijgen?

>Alles uitklappen

Vraag en antwoord

Heeft mijn secretaresse of procesondersteuner ook toegang tot mijn zaken via het Aansluitpunt Rechtspraak?

U kunt zelf binnen uw kantoor de toegang regelen. Het is uw verantwoordelijkheid dat de privacy van uw cliënten is gewaarborgd en dat in zaken met verplichte procesvertegenwoordiging alleen door of namens een advocaat proceshandelingen kunnen worden verricht.

Hoe weet ik wanneer de rechtbank nieuwe gegevens heeft toegevoegd aan het dossier?

U ontvangt via het Aansluitpunt een notificatie van de Rechtspraak dat er een nieuwe taak of document beschikbaar is. In enkele gevallen ontvangt u ook een melding dat er zaakgegevens zijn gewijzigd of aangevuld. Vervolgens kunt u het stuk of de gegevens ophalen via het Aansluitpunt.

Het is de laatste dag van de voor mij geldende termijn en het Aansluitpunt is niet beschikbaar. Wat moet ik doen?

U kunt een beroep doen op verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding wanneer de verstoring niet aan u toerekenbaar is. Dit doet u door de stukken alsnog digitaal in te dienen als de systemen weer werken. U moet de stukken digitaal indienen uiterlijk 23.59 uur op de eerstvolgende werkdag nadat de storing is afgemeld. Afmelding van storingen vindt plaats op de webpagina Onderhoud en storingen en via de RSS-feed. U kunt zich op alle onderhouds- en storingsmeldingen abonneren via RSS-feed. U onderbouwt het beroep met stukken. Deze kunt u via het Aansluitpunt aan de rechtbank versturen.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum