Aansluitpunt Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Digitale procedures

De rechtspraak moderniseert en gaat steeds meer procedures digitaal voeren. Via de digitale systemen Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak kunt u:

 • Digitale procedures starten en het verloop volgen
 • Dossierstukken uploaden, inzien en downloaden
 • Berichten versturen naar en ontvangen van de gerechten

 

Geautomatiseerd gegevens uitwisselen

Voor professionele partijen die veelvuldig contact hebben met de gerechten ontwikkelt de Rechtspraak een systeemkoppeling: het Aansluitpunt Rechtspraak. Met het Aansluitpunt Rechtspraak kunt u als advocaat of bestuursorgaan vanuit uw eigen kantoorsysteem geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de Rechtspraak. Zo hoeft u minder gegevens handmatig in te voeren.

 

Aansluitpunt Rechtspraak beschikbaar voor civiele vorderingsprocedure

Het Aansluitpunt Rechtspraak is vanaf 15 mei 2017 beschikbaar voor de civiele vorderingsprocedure bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Voorlopig kunt u via het Aansluitpunt Rechtspraak alleen procederen op grond van artikel 113 Rv. Dit houdt in dat u – vóórdat u de zaak aanhangig maakt bij de rechtbank - een oproepingsbericht met procesinleiding opstelt aan de hand van een van de modellen van de Rechtspraak. Vervolgens laat u de deurwaarder deze betekenen aan de verwerende partij.

 

Er is een nieuw Berichtenboek (versie 5.0) voor het Aansluitpunt Rechtspraak gepubliceerd op 9 juni 2017. Vanaf 24 november 2017 kunt u gebruikmaken van de verbeteringen in het Aansluitpunt Rechtspraak.
Wilt u het Berichtenboek Aansluitpunt Rechtspraak versie 5.0 ontvangen? Stuur een e-mailbericht naar het team Aansluitpunt.
Als professionele bewindvoerder kunt u straks vanuit uw eigen digitale administratiesysteem een rechtstreekse verbinding maken met het digitale systeem van de Rechtspraak. Lees meer over het Aansluitpunt Bewind.

Invoering in fasen

Ontwikkeling Aansluitpunt per procedure

De Rechtspraak ontwikkelt het Aansluitpunt Rechtspraak voor de digitale civiele en bestuursrechtelijke procedures. De ontwikkeling loopt zoveel mogelijk gelijk met de planning van de invoering van digitale procedures. Zo is er al een systeemkoppeling gerealiseerd voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor digitale asiel- en bewaringszaken.
Ook de pilot bewind die op dit moment loopt met het digitale systeem bij de rechtbanken Oost-Brabant, Overijssel en Gelderland maakt gebruik van een Aansluitpunt.

Eerst testen, dan aansluiten

Als de leverancier van uw kantoorautomatisering nog geen werkende koppeling heeft met het Aansluitpunt Rechtspraak, dan moeten er verschillende stappen doorlopen worden om een aansluiting op de digitale systemen van de Rechtspraak te maken. Allereerst moet uw softwareleverancier een aansluiting op het Self Service Testportaal (SST) aanvragen. In deze omgeving kan op een veilige manier getest worden of de software geschikt is om berichten uit te wisselen met de Rechtspraak (compliancetest). Bovendien is een succesvolle compliancetest verplicht om aan te kunnen sluiten op de productieomgeving van het Aansluitpunt Rechtspraak.

De volgende partijen kunnen toegang tot het SST of het Aansluitpunt aanvragen:

 1. een softwareleverancier die een software-oplossing ontwikkelt
 2. een ketenpartij die zijn eigen software wil koppelen met de Rechtspraak

Zij dienen in het bezit te zijn van een PKIoverheid-certificaat.

Wilt u meer informatie? Of wilt u toegang aanvragen tot het Self Service Testportaal? Stuur een verzoek aan: team Aansluitpunt .

Heeft de leverancier van uw kantoorautomatisering al toegang tot het Aansluitpunt Rechtspraak? Nadat de Rechtspraak uw aanvraag heeft goedgekeurd, krijgt u toegang tot het Aansluitpunt Rechtspraak. U kunt nu geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de Rechtspraak. Deze procedure neemt 2 tot 4 weken in beslag.

Planning

 1. Januari 2016:
  Aansluitpunt IND
  (Immigratie- en Naturalisatiedienst)
  voor digitaal procederen
  in asiel- en bewaringszaken gerealiseerdGenomen stap
 2. Maart 2016:
  Aansluitpunt voor pilot
  digitaal toezicht bewindGenomen stap
 3. Te nemen stap15 mei 2017: Aansluitpunt voor civiele vorderingsprocedure
 4. Te nemen stap

De koppeling met het Aansluitpunt stap voor stap

Softwareleverancier heeft al toegang tot Aansluitpunt

Heeft de leverancier van uw kantoorautomatisering al toegang tot het Aansluitpunt Rechtspraak? Neem contact op met het team Aansluitpunt Rechtspraak voor het aanvraagformulier. Nadat de Rechtspraak uw aanvraag heeft goedgekeurd, krijgt u toegang tot het Aansluitpunt Rechtspraak. U kunt nu geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de Rechtspraak. Deze procedure neemt 2 tot 4 weken in beslag.

Koppeling Aansluitpunt

Om een koppeling met het Aansluitpunt te kunnen maken, moet u eerst toegang krijgen tot het Self Service Testportaal (SST). In het Self Service Testportaal simuleren we alle berichtenverkeer tussen de Rechtspraak en een ketenpartij. Zo test u of uw software geschikt is om berichten uit te wisselen met het Rechtspraaksysteem (compliancetest). Houd rekening met een gemiddelde doorlooptijd van 5 maanden om een koppeling te maken met het Aansluitpunt:

Een aanmeldformulier en de voorwaarden en criteria om gebruik te maken van het Self Service Testportaal kunt u aanvragen door een e-mail te sturen aan:
team Aansluitpunt.

De volgende stappen moet u doorlopen om toegang te krijgen tot het Self Service Testportaal en daarna een koppeling te maken met het Aansluitpunt Rechtspraak.

>Alles uitklappen
 • Nadat uw aanmeldformulier door de Rechtspraak is beoordeeld, moet u een aansluiting op het Justitienetwerk (Justitie BErichten Service/JUBES) krijgen. De Justitiële Informatiedienst (Justid) zorgt voor deze aansluiting. De procedure bij Justid neemt 2 tot 3 maanden in beslag.

  Zorg ervoor dat u beschikt over een PKI-overheidcertificaat. Een PKI-overheidcertificaat is een legitimatiebewijs van uw ICT-systeem. Het bevat gegevens die nodig zijn voor beveiligd internetverkeer, zoals beveiliging, authenticatie en versleuteling.

  Meer informatie over de aanvraag van een PKIoverheid-certificaat vindt u op de website (logius.nl).

 • CPA

  Na akkoord van Justid geeft de Rechtspraak u toegang tot het SST op basis van het Collaboration Protocol Agreement (CPA). Een CPA is een formeel contract tussen twee partijen die gegevens willen uitwisselen. Het biedt zekerheid dat beide partijen dezelfde instellingen gebruiken.

  Test

  U ontvangt de accountgegevens van de Rechtspraak, zodat u de compliancetest kunt uitvoeren. Daarbij volgt u het testplan van de Rechtspraak. Deze stap duurt ongeveer 2 weken.

 • De Rechtspraak beoordeelt uw resultaten van de compliancetest. Na goedkeuring kunt u een functionele test uitvoeren van uw software en het berichtenverkeer op de acceptatieomgeving van het Aansluitpunt van de Rechtspraak. De beoordeling en de functionele test nemen 1 maand in beslag.
  Na goedkeuring door de Rechtspraak kunt u verdergaan met het Aansluitproces. Daarvoor vraagt u het Aanvraagformulier Productieomgeving aan via: team Aansluitpunt Rechtspraak

 • CPA

  Voor toegang tot de productieomgeving van het Aansluitpunt volgt u opnieuw de procedure van Justid. Daarna geeft de Rechtspraak u toegang tot de productieomgeving van het Aansluitpunt Rechtspraak op basis van het Collaboration Protocol Agreement (CPA). U kunt nu geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de Rechtspraak. Deze laatste stap duurt ongeveer 2 weken.

  • Lees meer (pdf, 875,1 KB) over het proces om een softwareleverancier of ketenpartij aan te sluiten op het Aansluitpunt Rechtspraak.
 • Lees meer (pdf, 875,1 KB) over het proces om een softwareleverancier of ketenpartij aan te sluiten op het Aansluitpunt Rechtspraak.
 • Een aanmeldformulier en de voorwaarden om gebruik te maken van het Self Service Testportaal kunt u aanvragen via het team Aansluitpunt

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum