Aansluitpunt Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 

Digitaal procederen via Aansluitpunt Rechtspraak 

Professionele partijen die veelvuldig contact hebben met de gerechten kunnen digitaal procederen via het Aansluitpunt Rechtspraak.

Met het Aansluitpunt Rechtspraak kunt u als advocaat of bestuursorgaan vanuit uw eigen kantoorsysteem geautomatiseerd gegevens en documenten uitwisselen met de Rechtspraak.  

Koppelen met de Rechtspraak

Hoe kan uw kantoor een systeemkoppeling maken met de Rechtspraak? Bekijk de video van het Aansluitpunt Rechtspraak.

Wanneer is het Aansluitpunt beschikbaar?

  • Civiele handelsvorderingen volgens art. 113 Rv:
    15 mei 2017 voor advocatuur
  • Civiele handelsvorderingen volgens art. 112 Rv: 9 februari 2018, of zoveel later als uw softwareleverancier dit doorvoert, voor advocatuur.
  • Vreemdelingenzaken voor advocatuur: planning nog niet bekend

Aansluitpunt Toezicht

Het Aansluitpunt Rechtspraak is een andere systeemkoppeling dan het Aansluitpunt Toezicht. Deze laatste is bestemd voor digitale communicatie tussen een professionele bewindvoerder en de rechtbank.

Leveranciers Aansluitpunt Rechtspraak 

Verschillende softwareleveranciers kunnen een koppeling met het Aansluitpunt Rechtspraak leveren. Ook zijn er leveranciers die momenteel een koppeling met de Rechtspraak ontwikkelen.


LeverancierStatus aansluiting
Advocaat CentraalAansluiting in ontwikkeling, testfase gepland
ArmariumAansluiting gerealiseerd, advocatenkantoren kunnen aansluiten
BasenetAansluiting gerealiseerd, advocatenkantoren kunnen aansluiten
ICT Concept / LexxynAansluiting gerealiseerd, advocatenkantoren kunnen aansluiten
InEersteAanlegAansluiting gerealiseerd, advocatenkantoren kunnen aansluiten
Stichting Netwerk GerechtsdeurwaardersAansluiting in ontwikkeling
InstrumentiAansluiting gerealiseerd, advocatenkantoren kunnen aansluiten
Wolters KluwerAansluiting in ontwikkeling

Aansluitpunt Rechtspraak en Mijn Rechtspraak - een vergelijking

U kunt Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak naast elkaar gebruiken, afhankelijk van de soort zaak waarin u procedeert. Beide systemen zijn continu in ontwikkeling. Bekijk de verschillende mogelijkheden van Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak.

Mijn Rechtspraak (MR)           Aansluitpunt Rechtspraak (AR)
Via een beveiligd internetportaal
gegevens uitwisselen.
Vanuit het eigen kantoorsysteem gegevens uitwisselen.
Inloggen met advocatenpas. Toegang via autorisatie binnen eigen kantoorsysteem.
Communicatieportaal.Werkomgeving.
Geleverd door de Rechtspraak.Geleverd door softwareleveranciers, mogelijk licentiekosten via leverancier.
Minimale vereiste: laptop of pc met up-to-date internetbrowser, een
internetverbinding, een scanner en een advocatenpas met reader.
Minimale vereiste: geautomatiseerde bedrijfsvoering met een zaak- of documentmanagementsysteem.
Beschikbaar voor alle soorten zaken waarin digitaal procederen verplicht is en voor digitale communicatie in faillissementszaken.Het kan per leverancier verschillen voor welke soort zaken hun systeemkoppeling met de Rechtspraak beschikbaar is.
Stukken één voor één opleveren.Meerdere stukken in één keer vanuit uw kantoorsysteem verzenden.
De meeste functionaliteiten voor digitaal procederen zijn beschikbaar. Voor een aantal functionaliteiten moet u nog uitwijken naar MR. Bijvoorbeeld: voegen of tussenkomen. Het kan per leverancier verschillen welke functionaliteiten beschikbaar zijn.
Alle ingediende documenten via MR en AR zijn binnen korte tijd in het digitaal dossier van MR te zien.Alleen via AR ingediende documenten zijn binnen korte tijd in het digitaal dossier te zien. Stukken die via MR zijn ingediend worden niet gesynchroniseerd met AR.
Bij aansluiting op het AR geldt dit automatisch als uw voorkeurskanaal. U ontvangt in die soort zaken alleen notificaties via AR/uw kantoorsysteem.
Bij elke wijziging in het digitaal dossier ontvangt u een notificatie via e-mail.Bij elke wijziging in het digitaal dossier die door het AR wordt ondersteund ontvangt u een notificatie in uw zaaksysteem.
De manier van notificeren hangt af van de wijze waarop uw softwareleverancier dit heeft ontwikkeld.
Bereikbaar vanuit iedere werkplek met een internetverbinding.Bereikbaarheid buiten kantoorwerkplek afhankelijk van bereikbaarheid kantoorsysteem.
Momenteel te gebruiken voor: - Civiele vorderingsprocedures alleen bij de rechtbank Gelderland en de rechtbank Midden-Nederland).
- Asiel- en bewaringszaken.
- Communicatie tussen curator en rechtbank in faillissementszaken.
Momenteel te gebruiken voor:
- Civiele vorderingsprocedures (alleen bij de rechtbank Gelderland en de rechtbank Midden-Nederland).
- Asiel- en bewaringszaken (alleen voor IND).

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum