Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVoor advocaten en juristen > Modernisering Rechtspraak (KEI) > Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak

Eenvoudiger en toegankelijker

De minister van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de rechtspraak moderniseren de rechtspraak. In het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt het bestuursprocesrecht en het burgerlijk procesrecht (ook wel civiel recht) vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Voor de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht zijn wetten opgesteld. De Eerste Kamer stemde hier op 12 juli 2016 mee in.

 

Regierol rechter

De rechter krijgt meer een regierol. Samen met partijen bekijkt de rechter ruim voor de zitting hoe de zaak het beste kan worden behandeld. Als het nodig is, vraagt de rechter ontbrekende informatie op en hij stuurt op de voortgang van de procedure. Een snelle, definitieve oplossing van het geschil staat voorop.

 

Digitaal toegang tot de rechtspraak

De nieuwe wetten maken digitaal procederen mogelijk. Advocaten, rechtspersonen, bestuursorganen en particulieren hebben straks op ieder moment en vanaf iedere plek digitaal toegang tot de rechtspraak. Voor professionals wordt het verplicht om digitaal te procederen. Particulieren die zich niet laten bijstaan door een advocaat, kunnen kiezen of zij digitaal of op papier willen procederen. De mondelinge behandeling blijft in de rechtszaal.

 

Mijn Rechtspraak

Voor de digitale procedures ontwikkelt de Rechtspraak het digitale systeem Mijn Rechtspraak. Via dit beveiligde webportaal kunnen alle betrokken partijen:

  • een procedure starten;
  • verweer voeren;
  • stukken indienen en inzien;
  • een bericht aan de rechtbank sturen;
  • de voortgang van de procedure volgen;
  • de uitspraak van de rechter ontvangen.

Ook gaan curatoren en professionele bewindvoerders steeds meer digitaal informatie uitwisselen met de rechter in zaken over faillissementen, schuldsanering en beschermingsbewind.

 

Aansluitpunt Rechtspraak

Voor professionele partijen die veel procederen ontwikkelt de Rechtspraak een systeemkoppeling: het Aansluitpunt Rechtspraak. Zij kunnen via een beveiligde koppeling elektronisch berichten uitwisselen met de gerechten. Op deze manier hoeven ze minder gegevens handmatig in te voeren. Deze partijen zijn bijvoorbeeld deurwaarders, professionele bewindvoerders, advocaten, IND en UWV.

 

Digitalisering in fasen

Een belangrijk onderdeel van KEI is de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem.
De Rechtspraak heeft ervoor gekozen om de systemen stap voor stap te ontwikkelen. De invoering gebeurt pas nadat het systeem grondig is getest. Om risico’s zo klein mogelijk te houden, zetten we pas een volgende stap als de techniek zich in de praktijk bewezen heeft.

 

Gebruikerstesten

Spir-it, het automatiseringsbedrijf van de Rechtspraak, ontwikkelt Mijn Rechtspraak met de scrum agile-methode. Die methode houdt in dat het digitale systeem in kleine stukken wordt ontwikkeld. Daarbij denken mensen van de inhoud mee: rechters, juridisch medewerkers en administratiemedewerkers. Op basis van inzichten uit de praktijk wordt de volgende stap gezet.

Zowel rechtspraakmedewerkers als externe gebruikers testen regelmatig een nieuw onderdeel voor Mijn Rechtspraak. Op basis van de uitkomsten van deze testen passen de systeembouwers het ontwerp aan.

 

Van pilot naar landelijk digitaal

Als het systeem klaar is om in gebruik te worden genomen, verloopt de invoering ook in fasen. Welke fasen dat zijn, overlegt de Rechtspraak met in- en externe gebruikers en kan per procedure verschillen. Zo zijn curatoren geleidelijk overgestapt op het digitale systeem en hebben vreemdelingenadvocaten ruim de tijd gehad om op vrijwillige basis digitaal te procederen in asiel- en bewaringszaken. Voor de nieuwe digitale vorderingsprocedure met verplichte procesvertegenwoordiging houden de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland een pilot. Advocaten procederen tijdens de pilot verplicht digitaal bij deze gerechten.
De definitieve stap naar landelijk verplicht digitaal procederen voor professionals zetten we pas als het systeem goed werkt.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum