Veelgestelde vragen digitaal procederen Mijn Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVoor advocaten en juristen > Modernisering Rechtspraak (KEI) > Veelgestelde vragen digitaal procederen Mijn Rechtspraak

 Werken in Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen

 Documenten indienen

>Alles uitklappen

 Communicatie via Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • In Mijn Rechtspraak kunt u vanuit een zaak berichten versturen aan en ontvangen van het gerecht. Om een bericht te versturen gebruikt u de knop ‘Bericht aan het gerecht’. Over elk nieuw bericht van het gerecht krijgt u een e-mailnotificatie. De meest recente berichten vindt u in het startscherm van Mijn Rechtspraak.

 • ​E-mail is geen veilig communicatiemiddel. Daarom gebruikt de Rechtspraak formulieren en gestructureerd dataverkeer om te communiceren. Zo komen de documenten ook op de juiste plek in het systeem terecht. E-mail wordt alleen gebruikt om notificaties te versturen.

 Ontvangstbevestiging en notificaties in Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Nadat u op ‘Indienen’ heeft geklikt, ziet u in de laatste stap van het formulier een ontvangstbevestiging.

  Bestuur

  Na enige tijd kunt u in het digitaal dossier in Mijn Rechtspraak onder ‘Zaken’ uw beroepschrift of verzoekschrift vinden, met de datum en het tijdstip van indiening. Van de indiening van andere stukken kunt u steeds een ontvangstbevestiging opvragen in Mijn Rechtspraak. Dit doet u onder de tab ‘Stukken’.

  Civiel

  Nadat u een civiele vorderingsprocedure heeft ingediend, ontvangt u een notificatie als de stukken in het digitaal dossier staan. Heeft u een verweerschrift ingediend? U ontvangt daarvan geen notificatie. In het digitaal dossier kunt u controleren of de indiening geslaagd is. Van de indiening van andere stukken kunt u steeds een ontvangstbevestiging opvragen in Mijn Rechtspraak. Dit doet u onder de tab ‘Stukken’.

  Let op

  Het kan even duren voordat de stukken zichtbaar zijn in het dossier. U kunt het scherm verversen met de knop F5. Ziet u de stukken nog niet in het dossier staan? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum. 

 • Open de betreffende zaak. Onder de tab ‘Stukken’ ziet u de stukken die u heeft toegevoegd. Met het pijltje in de laatste kolom kunt u een ontvangstbevestiging downloaden. Let op: het kan even duren voordat de stukken zichtbaar zijn in het dossier. U kunt het scherm verversen met de knop F5.  Ziet u een stuk nog niet staan? Dan is er mogelijk iets mis gegaan met het indienen. U kunt contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum.

 • ​U krijgt bij de indiening van een zaak de vraag om een e-mailadres op te geven. De Rechtspraak stuurt een notificatie naar dit e-mailadres telkens als er in uw zaak iets is gebeurd.

 • ​De informatie in de e-mailnotificatie mag geen inhoudelijke informatie bevatten vanwege privacyregels. Op verzoek van gebruikers is de inhoud van de e-mailnotificatie sinds kort uitgebreid met de nieuwe status van de zaak of andere aanleiding van het bericht. U leest nu in de e-mailnotificatie dat er bijvoorbeeld verstek is verleend of een zitting is gepland.

 • Open de zaak waarover u een notificatie heeft ontvangen. Onder de tab ‘Stukken’ zijn de documenten genummerd op volgorde van toevoegen aan het dossier. De notificatie is van toepassing op het stuk met het hoogste volgnummer. Als u sorteert op de kolom ‘Volgnummer’ ziet u het laatst toegevoegde stuk bovenaan staan.

 • ​De datum van ontvangst bij de rechtbank is leidend. Als het stuk digitaal binnenkomt, dan krijgt het de datum dat het digitaal is ontvangen. Als het stuk op papier binnenkomt scant de rechtbank dit en voegt het toe aan het digitaal dossier. Ook dit stuk krijgt de datum van ontvangst door de rechtbank, ook als het later dan die ontvangstdatum in het digitale systeem wordt gezet. 

 • ​De Rechtspraak gaat vooralsnog uit van 1 e-mailadres. U geeft zelf aan op welk e-mailadres u de notificaties wilt ontvangen. Voorbeeld van zo’n e-mailadres: procesvoering@kantoor.nl
  Overigens kunt u vaak bij uw eigen provider een e-mailadres aanmaken met een doorzendmogelijkheid naar meer e-mailadressen.

 • Ja, dan merkt uw computer de notificatie aan als spam. Om dit te voorkomen kunt u de afzender toevoegen aan het adresboek van uw e-mailprogramma.

 • Volgens artikel 30d Rv en artikel 8:36c Awb geldt een bericht als door u ontvangen op het moment dat het gerecht een notificatie stuurt aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Het verzenden van die notificatie is maatgevend, niet de ontvangst daarvan.

 Digitaal dossier in Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Met Acrobat Reader of een andere pdf-reader kunt u documenten in Mijn Rechtspraak lezen. Wilt u de documenten ook bewerken? Download de documenten dan naar uw eigen systeem en bewerk ze met een geavanceerdere reader.

 • Dat is mogelijk. Ga in het zaakdetailscherm naar ‘Stukken’. Klik op ‘Downloaden stukken’ en selecteer daarna de dossierstukken die u wilt downloaden. De download start als u op ‘Downloaden’ klikt.

 • Dat kan. Klik in het zaakdetailscherm bij ‘Stukken’ op ‘Download dossier’. De download neemt maximaal vijf minuten in beslag en start als u op ‘Downloaden’ klikt. De melding ‘Zaakgegevens worden geladen’ verschijnt. Als de download is voltooid, kunt u het dossier op uw computer terugvinden.

 • ​Vanuit mijn Rechtspraak kunt u niet het hele dossier in een keer printen. U moet dan eerst het digitale dossier downloaden  naar uw eigen computer. Dat gaat gemakkelijk met de knop ‘Download dossier’. Daarna kunt u de stukken printen vanuit uw eigen computer.

 • ​Ja, u kunt extra informatie kwijt in het veld ‘Overige informatie’. U kunt ook informatie als bijlage aan het formulier toevoegen. 

 • Geheime stukken of stukken waarvan alleen bepaalde partijen mogen kennisnemen komen niet in het digitaal dossier als de rechter positief beslist op uw geheimhoudingsverzoek. In het Procesreglement Bestuursrecht 2017 (pdf, 464,3 KB)  en het Landelijk Procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI (pdf, 763,5 KB) staat beschreven hoe u deze stukken aanbiedt. In het digitaal dossier komt een melding dat er een of meer geheime stukken bij de rechtbank zijn ingediend. Dat geldt overigens ook voor bewijsstukken die niet digitaal te uploaden zijn, zoals voorwerpen.
 • Dat kan op twee manieren. U kunt zelf regelmatig inloggen in Mijn Rechtspraak en de stand van zaken zien in uw dossiers. U kunt ook inloggen naar aanleiding van de notificaties die u ontvangt. ​

 • In het digitaal dossier staan de stukken op volgorde van indiening. Het kan voorkomen dat een stuk dat u eerder heeft ingediend toch later in het dossier staat. Dat komt omdat wij alle stukken omzetten naar pdf/a. Het omzetten van pdf naar pdf/a kan bij grote stukken langer duren dan bij kleinere stukken. Dit geldt alleen voor de bijlagen bij een processtuk of voor losse stukken. De procesinleiding en het verweerschrift worden steeds voor de daarbij behorende bijlagen geplaatst. Om ervoor te zorgen dat de stukken overzichtelijk in het dossier terechtkomen wordt in het Landelijk procesreglement civiele zaken KEI  een aanwijzing opgenomen voor de benaming van bijlagen.

 • ​Ook in een digitale procedure kunnen nog papieren stukken voorkomen. Bijvoorbeeld een proces-verbaal dat tijdens de zitting wordt opgemaakt en wordt ondertekend met een ‘natte’ handtekening. De scanvoorziening van de Rechtspraak digitaliseert deze stukken. Daarna gaan ze als digitaal processtuk verder mee in de procedure. Het gaat om scannen onder substitutie. Het digitale processtuk vervangt het papieren processtuk, waarna het papieren origineel (op termijn) wordt vernietigd.

 • Zaken die op papier zijn gestart, worden op papier afgerond. In oude zaken wordt volgens oud recht geprocedeerd. Dat betekent dat er nog enige tijd gewerkt wordt met 2 stromen zaken: oude en nieuwe.

  In civiele zaken blijft de rolzitting gehandhaafd voor de oude stroom papieren zaken. In de nieuwe stroom digitale zaken is er volgens het nieuwe procesrecht geen rolzitting meer.

  In faillissementszaken zetten rechtbanken lopende zaken van papier om naar digitaal. De termijn waarop dit gebeurt varieert per rechtbank.

 • Het digitaal dossier blijft zichtbaar in Mijn Rechtspraak totdat het gerecht de zaak archiveert. Dat is minimaal 6 maanden na het einde van de zaak. U ontvangt een bericht als het gerecht de zaak gaat archiveren. Daarna kunnen procespartijen stukken uit het archief opvragen bij de griffie van het gerecht dat de zaak heeft behandeld.

 In de (digitale) zittingszaal

>Alles uitklappen

 Uitspraak in Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Het gerecht plaatst de uitspraak in Mijn Rechtspraak. De advocaat krijgt daarover bericht via een e-mailnotificatie. Een gewaarmerkt afschrift van de uitspraak (grosse) ontvangt hij per post op papier.

 • Het gerecht plaatst de uitspraak in Mijn Rechtspraak. Vanaf dat moment kunnen alle partijen de uitspraak inzien en downloaden. Een gewaarmerkt afschrift van de uitspraak (grosse) ontvangen zij per post op papier. Partijen die op papier mogen procederen en daarvoor kiezen, krijgen de uitspraak per post.

 Helpdesk en storingen

>Alles uitklappen

 Griffierecht

>Alles uitklappen

 Technische vragen

>Alles uitklappen
 • ​U heeft een laptop, tablet of pc nodig met een internetbrowser die up-to-date is. Daarnaast heeft u een internetverbinding, een scanner en een advocatenpas met reader nodig. Ook heeft u een programma nodig waarmee u pdf-documenten kunt maken en lezen. De meeste tekstverwerkers bieden de mogelijkheid om documenten in pdf formaat op te slaan. Met een geavanceerde pdf-reader kunt u pdf-documenten ook bewerken.

 • ​Nee, Mijn Rechtspraak staat in een beveiligd justitienetwerk dat via internet toegankelijk is.

 • U kunt in Mijn Rechtspraak werken met de volgende browsers: Internet Explorer, Firefox, Safari en Chrome. Voor optimaal gebruik van alle functionaliteiten in Mijn Rechtspraak adviseren we om de meest recente versie van de browser van uw keuze te gebruiken. Het kan voorkomen dat een bepaalde browser in combinatie met lokale instellingen problemen veroorzaakt. Het advies is dan een andere browser te proberen of de software van uw browser bij te werken naar een hogere versie.

  Blijft u problemen ervaren, dan kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum. De contactgegevens staan onderaan op deze pagina.

  • Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt voor een vlotte afhandeling: 
  • Een schermafdruk (printscreen)van de pagina watismijnip.rechtspraak.nl. Daarop staat uw ip-adres en andere relevante technische informatie
  • Tijdstip van de storing
  • Een schermafdruk (printscreen) van de storingsmelding
 • ​Het afdrukken van de controlepagina werkt niet goed met Internet Explorer 8. Gebruik in dit geval een nieuwere versie van Internet Explorer (9 of hoger).
  Ook kan de gebruikte beveiligingssoftware op uw pc de oorzaak zijn van het afdrukprobleem. Sommige (beveiligings-)programma’s houden reclameboodschappen ('ad-blocking') tegen en/of verhinderen dat er spontaan nieuwe vensters worden geopend ('pop-up-window-blocking').
  Mijn Rechtspraak probeert namelijk een nieuw venster te openen voor het afdrukken van de pagina. Schakel het reclamewerende onderdeel van de beveiligingssoftware uit ('ad-blocking' en/of 'pop-up window-blocking'), of stel -in het uiterste geval- de gehele software buiten werking. Surf na het uitzetten opnieuw naar de betreffende pagina en gebruik de toetsencombinatie ctrl-F5 om het browsergeheugen te verversen. Zo nodig herhaalt u dit enkele keren.

 • Veiligheid staat voorop. Een pdf is minder kwetsbaar voor virussen dan bijvoorbeeld een Word-document. Daarnaast is het voor de Rechtspraak onmogelijk om alle documentformaten en -versies te ondersteunen. Pdf is een algemeen en wereldwijd geaccepteerd standaardformaat voor documenten.
  Wilt u een document indienen, zet dit dan eerst om in standaard pdf-formaat. In de nieuwste Microsoft Office Word-versies kunt u dit zelf doen. Op internet vindt u hiervoor diverse gratis pdf-converteertools. 
  Bij voorkeur zet u uw documenten direct om naar pdf/a. De Rechtspraak werkt met pdf/a. Deze documenten laden sneller in het systeem dan gewone pdf-bestanden, omdat het systeem ze niet hoeft om te zetten. Met een eenvoudige handeling kunt u al uw bestanden opslaan in pdf/a.​

 Modernisering rechtspraak algemeen

>Alles uitklappen
 • ​Door invoering van een meer eenvoudige basisprocedure met vaste en korte termijnen wordt de rechtspraak sneller. De rechter krijgt bovendien een sterkere regiefunctie, gericht op een definitieve oplossing van het geschil. Tevens werkt de Rechtspraak aan een eigentijdse gang naar de rechter. Over een paar jaar kan iedereen online een rechtszaak starten. Voor advocaten, professioneel gemachtigden, formele rechtspersonen en bestuursorganen wordt digitaal procederen verplicht. Particulieren kunnen kiezen of zij digitaal of op papier procederen.

  Lees meer over de modernisering van de rechtspraak.

 • In de toekomst kunnen particulieren er voor kiezen om digitaal te procederen in zaken waarvoor het niet verplicht is om een advocaat in te schakelen.
  In zaken waarvoor de inschakeling van een advocaat wel verplicht is, kunnen particulieren over enige tijd de documenten bekijken in het digitale dossier in Mijn Rechtspraak. Daarvoor krijgen ze een inlogcode. Ze kunnen in deze zaken echter geen proceshandelingen verrichten en ook niet rechtstreeks communiceren met de rechtbank.

 

Verbeteringen

Als gebruiker van Mijn Rechtspraak heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum