Modernisering rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Voor advocaten en juristen > Modernisering Rechtspraak (KEI)

Verplicht digitaal procederen van start

Digitaal procederen

Digitalisering van procedures maakt de rechtspraak begrijpelijker en sneller. In het digitaal dossier kunnen partijen steeds zien wat de stand van zaken is. Digitaal procederen wordt de komende jaren verplicht voor juridische professionals.

Modernisering per rechtsgebied


Planning

 1. December 2014: 
  digitaal toezicht faillissementen Genomen stap
 2. Maart 2016:
  pilot digitaal toezicht bewindGenomen stap
 3. 12 juni 2017:
  verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken bij alle rechtbankenGenomen stap
 4. 1 september 2017:
  civiele vorderingsprocedure verplicht digitaal bij rechtbanken Gelderland en Midden-NederlandGenomenstap
 5. 6 november 2017:
  digitaal toezicht bewind bij alle rechtbankenTe nemen stap
 6. eind 2018: civiele vorderingsprocedure verplicht digitaal bij alle rechtbankenTe nemen stap
 7. Te nemen stap

Mijn Rechtspraak

Mijn Rechtspraak is het beveiligde webportaal van de Rechtspraak. Hier kunt u een nieuwe zaak starten, verweer voeren, communiceren met de rechtbank en de uitspraak bekijken. U logt in met een veilige methode.

Aansluitpunt Rechtspraak

Professionele partijen die vaak contact hebben met de gerechten kunnen gebruikmaken van het Aansluitpunt Rechtspraak. Met deze systeemkoppeling wisselen ketenpartijen zoals advocaten, deurwaarders, verzekeraars, bewindvoerders of bestuursorganen geautomatiseerd gegevens uit met de rechtspraak.

Nieuws over de modernisering (KEI) - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws over de modernisering (KEI)

 

 

Prioriteit voor digitalisering civiel, vertraging voor bestuursrecht9-1-2018 23:00:00De Rechtspraak geeft de komende tijd de hoogste prioriteit aan digitaal procederen in handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging. Dit zal naar verwachting eind 2018 landelijk worden ingevoerd. <p>De Rechtspraak geeft de komende tijd de hoogste prioriteit aan digitaal procederen in handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging. Dit zal naar verwachting eind 2018 landelijk worden ingevoerd. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak vandaag besloten. De digitalisering op het terrein van straf, gaat volgens planning door. Op het terrein van toezicht is in november 2017 de landelijke invoering van digitaal werken in bewindszaken gestart. Deze loopt volledig door in 2018.</p>
Planning digitalisering aangepast8-1-2018 23:00:00<p>De Rechtspraak werkt sinds een aantal jaren aan digitalisering en modernisering van juridische procedures. In alle rechtsgebieden zijn inmiddels <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Nieuw-digitaal-werken-in-bewindszaken.aspx">eerste digitale stappen gezet</a>. Maar het is ook duidelijk geworden dat het realiseren van digitaal procederen door de rechtspraak complexer is dan was voorzien en daardoor meer tijd en geld kost. De digitalisering vraagt om een transformatie van de hele juridische sector. Die is noodzakelijk om de rechtspraak ook voor de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De Rechtspraak gaat dan ook onverminderd door met de modernisering. </p>
Onderhoud digitale systemen op (aan)gepaste tijden10-12-2017 23:00:00De nieuwe onderhoudsvensters zijn op dinsdag tussen 18.00 en 22.00 uur, donderdag van 19.00 tot 00.00 uur en zaterdag tussen 05.30 en 15.00 uur.<p>De Rechtspraak past de vaste tijden voor onderhoud aan de digitale systemen voorlopig aan. De nieuwe onderhoudsvensters zijn op dinsdag tussen 18.00 en 22.00 uur, donderdag van 19.00 tot 00.00 uur en zaterdag tussen 05.30 en 15.00 uur.</p>

Programma Kwaliteit en Innovatie

16.515
faillissementszaken

17.846
asiel- en bewaringszaken

397
civiele vorderingszaken

(cijfers t/m 30 november 2017)

Toegankelijk en begrijpelijk

De Rechtspraak wil toegankelijk en begrijpelijk zijn voor rechtzoekenden en alle andere betrokken partijen. Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) zorgt ervoor dat procedures sneller, eenvoudiger en toegankelijker worden.

Verbeteringen

Als gebruiker van Mijn Rechtspraak heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum