Modernisering rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Voor advocaten en juristen > Modernisering Rechtspraak (KEI)

Nieuws over de modernisering (KEI) - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws over de modernisering (KEI)

 

 

Uitleg over geldtekort Rechtspraak29-8-2018 22:00:00Diverse media berichtten de afgelopen tijd over de financiële situatie van de Rechtspraak. Om eventuele onduidelijkheid weg te nemen publiceert de Rechtspraak antwoorden op enkele veelgestelde vragen. <p>Diverse media berichtten de afgelopen tijd over de financiële situatie van de Rechtspraak. Om eventuele onduidelijkheid weg te nemen publiceert de Rechtspraak antwoorden op enkele veelgestelde vragen. </p>
Vragen en antwoorden over de financiële zorgen van de Rechtspraak20-8-2018 22:00:00Hoe staat de Rechtspraak er financieel voor? Antwoorden op veelgestelde vragen. <p>NRC schrijft vandaag dat het financieringstekort van de Rechtspraak dit jaar forser toeneemt dan verwacht. Hoe staat de Rechtspraak er financieel voor? Antwoorden op veelgestelde vragen. </p>
Nieuwe ontwikkelingen rond digitalisering Rechtspraak27-6-2018 22:00:00De Raad voor de rechtspraak wil digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet landelijk invoeren.<p>De Raad voor de rechtspraak wil digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet landelijk invoeren en zal de minister niet vragen het daartoe benodigde koninklijk besluit voor te bereiden. Deze manier van procederen is vorig jaar als pilot gestart bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, maar daar wordt geen uitbreiding aan gegeven. Ook het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht wordt niet verder ontwikkeld. De Raad heeft minister Dekker verder <a title="20180627%20Brief%20Waarborgen%20digitalisering%20Rechtspraak.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/20180627%20Brief%20Waarborgen%20digitalisering%20Rechtspraak.pdf">ingelicht over de nieuwe besluitvormingsstructuur voor de digitalisering <span class="rnl-file-properties">(pdf, 287 KB)</span></a>/<a title="20180627-brief-waarborgen-digitalisering-rechtspraak-alttekst.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/20180627-brief-waarborgen-digitalisering-rechtspraak-alttekst.pdf">alternatieve tekst van de brief <span class="rnl-file-properties">(pdf, 119,6 KB)</span></a>(de zogeheten IV-governance). De minister had in april <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitale-procedures-Rechtspraak-blijven-gewoon-in-gebruik.aspx">om concrete stappen</a> op dat gebied gevraagd. </p><p>Zie ook:</p><ul><li> <a title="2018.06.27%20Bijlage%20I%20bij%20brief%20UIT%2011032%20Notitie%20Strategische%20IV-governance%20versie%201.2.RvdL.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Documents/2018.06.27%20Bijlage%20I%20bij%20brief%20UIT%2011032%20Notitie%20Strategische%20IV-governance%20versie%201.2.RvdL.pdf">Bijlage 1 brief <span class="rnl-file-properties">(pdf, 937,1 KB)</span></a></li><li> <a title="2018.06.27%20Bijlage%20II%20bij%20brief%20UIT%2011032%20Rapportage%20KEI%20RvR%20definief%201%20juli%20document.RvdL.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Documents/2018.06.27%20Bijlage%20II%20bij%20brief%20UIT%2011032%20Rapportage%20KEI%20RvR%20definief%201%20juli%20document.RvdL.pdf">Bijlage 2 brief <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,8 MB)</span></a></li></ul>

Verplicht digitaal procederen van start

Digitaal procederen en communiceren

Digitalisering van procedures maakt de rechtspraak begrijpelijker en sneller. In het digitaal dossier kunnen partijen steeds zien wat de stand van zaken is.
Digitaal procederen wordt de komende jaren verplicht voor juridische professionals in bestuurs- en civielrechtelijke zaken. Curatoren en professionele bewindvoerders communiceren digitaal met de rechtbank over faillissementen en beschermingsbewinden. En in steeds meer strafzaken ontvangen advocaten digitale dossiers.

Modernisering per rechtsgebied


Mijn Rechtspraak

Mijn Rechtspraak is het beveiligde webportaal van de Rechtspraak voor bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken en voor faillissementen. In Mijn Rechtspraak kunt u een nieuwe zaak starten, verweer voeren, communiceren met de rechtbank en de uitspraak bekijken. U logt in met een veilige methode.

Aansluitpunt Rechtspraak

Advocaten, deurwaarders, verzekeraars of bestuursorganen die veel of omvangrijke processtukken uitwisselen met de rechtspraak, kunnen gebruikmaken van het Aansluitpunt Rechtspraak. Met deze systeemkoppeling wisselen zij geautomatiseerd gegevens uit in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken.

Aansluitpunt Toezicht

Professionele bewindvoerders van beschermingsbewinden communiceren digitaal met de rechtbank via het Aansluitpunt Toezicht.

Mijn Strafdossier

Advocaten ontvangen steeds vaker strafdossiers digitaal via Mijn Strafdossier. Dit webportaal is een gezamenlijk initiatief van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Planning

 1. December 2014: 
  digitaal toezicht faillissementen Genomen stap
 2. Maart 2016:
  pilot digitaal toezicht bewindGenomen stap
 3. 12 juni 2017:
  verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken bij alle rechtbankenGenomen stap
 4. 1 september 2017:
  civiele vorderingsprocedure verplicht digitaal bij rechtbanken Gelderland en Midden-NederlandGenomenstap
 5. 6 november 2017:
  digitaal toezicht bewind bij alle rechtbankenTe nemen stap
 6. Te nemen stap
 7. Te nemen stap

Programma Kwaliteit en Innovatie

19.548
faillissementszaken


34.358
asiel- en bewaringszaken


1.783
civiele vorderingszaken

 • 1.618 via Mijn Rechtspraak
 • 165 via Aansluitpunt Rechtspraak

 

51.145
bewindszaken


(cijfers t/m 31 augustus 2018)


Toegankelijk en begrijpelijk

De Rechtspraak wil toegankelijk en begrijpelijk zijn voor rechtzoekenden en alle andere betrokken partijen. Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) zorgt ervoor dat procedures sneller, eenvoudiger en toegankelijker worden.

Verbeteringen

Als gebruiker van Mijn Rechtspraak heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum