Uitwijkmogelijkheden digitaal procederen bij onderhoud en storingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVoor advocaten en juristen > Modernisering Rechtspraak (KEI) > Uitwijkmogelijkheden digitaal procederen bij onderhoud en storingen

De informatie op deze pagina geldt voor advocaten die verplicht digitaal procederen in

 

Uitwijkmogelijkheden bij onderhoud en storingen

Wilt u stukken of berichten indienen en heeft u geen toegang tot (onderdelen van) het digitale systeem door onderhoud of storingen? Er zijn verschillende uitwijkmogelijkheden. Welke u volgt, is afhankelijk van de urgentie van uw zaak.

>Alles uitklappen
 • Voor piketsituaties, zoals een voorlopige voorziening bij een dreigende uitzetting van een vreemdeling, neemt u altijd telefonisch contact op met de pikettelefoondienst CIV:  088 – 361 92 90 (24 uur per dag). De piketfunctionaris kan u instructies geven voor het indienen van formulieren of stukken bij de rechtbank.

  • In overleg met de piketfunctionaris stemt u af op welke wijze de overige procesdeelnemers een exemplaar van de stukken ontvangen.
  • Na beëindiging van de storing kan de piketfunctionaris u verzoeken de stukken alsnog digitaal indienen.

   

  • Als de storing niet vermeld staat op onze website, kunt u telefonisch contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum via 088 361 61 61 of via sociale media: Twitter en Facebook.
  Ervaart u een storing in het Aansluitpunt Rechtspraak? Staat deze niet op de website van de Rechtspraak? Neem eerst contact op met uw eigen IT-afdeling/softwareleverancier.
  • U meldt de storing en krijgt informatie over een eventueel beroep op een verschoonbare termijnoverschrijding. 

  Beroep verschoonbaarheid termijnoverschrijding

  • U kunt een beroep doen op verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding als u denkt dat de verstoring niet aan u toerekenbaar is (artikel 8 Besluit Digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht (officielebekendmakingen.nl)). Met ‘verstoring’ worden zowel onderhoudswerkzaamheden als storingen bedoeld. 
  • Dit doet u door de stukken alsnog digitaal in te dienen als de systemen weer werken. U moet de stukken digitaal indienen uiterlijk 23.59 uur op de eerstvolgende werkdag nadat de storing is afgemeld. Afmelding van storingen vindt plaats op de webpagina Onderhoud en storingen en via de RSS-feed. U kunt zich op alle onderhouds- en storingsmeldingen abonneren via RSS-feed.
  • U onderbouwt het beroep met stukken zoals een schermafdruk van de (af)melding van het onderhoud of de storing op onze website, een schermafdruk van de foutmelding of correspondentie met uw energieleverancier of internetprovider. Deze stukken kunt u uploaden in het zaakdetailscherm van de betreffende zaak. 
   •  Klik in het tabblad ‘Bewijsmiddelen’ op ‘Bewijsstuk toevoegen’ in een civiele vorderingszaak. 
   • In een asiel- en bewaringszaak gaat u naar het tabblad ‘Bijlagen’ en kiest u voor ‘Bijlage toevoegen’. 
  • Werkt u via het Aansluitpunt Rechtspraak? Verstuur dan het bewijsstuk als pdf-bestand via uw eigen software pakket (bewijsstuk toevoegen). 
  • De rechter beoordeelt of uw beroep op verschoning van de termijnoverschrijding terecht is. 

  Indienen op papier

  • U kunt er ook voor kiezen om uw stukken of berichten binnen de termijn op papier in te dienen. U vermeldt daarbij de redenen waarom u voor de niet-digitale weg heeft gekozen. Heeft u stukken om uw keuze te onderbouwen, voeg deze dan toe.
  • Als u uw stukken op papier dient, voldoet u niet aan de eis van artikel 30c Rv of artikel 8:36a Awb. U stelt wel de termijn veilig mits u tijdig de papieren stukken heeft ingediend bij de rechtbank. De rechter geeft u vervolgens een termijn om het verzuim te herstellen en de stukken alsnog digitaal in te dienen. De stukken die u alsnog digitaal indient moeten dezelfde inhoud hebben als de op papier ingediende stukken.
  • De rechter beoordeelt of u terecht heeft gekozen voor indiening op papier.

   

  • Als de storing niet vermeld wordt op onze website, kunt u telefonisch contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum via 088 361 61 61 of via sociale media: Twitter en Facebook.
  • Houd de volgende gegevens bij de hand:
   • een schermafdruk van de pagina watismijnip.rechtspraak.nl. Daarop staat uw ip-adres en andere relevante technische informatie; 
   • het tijdstip van de storing; 
   • een schermafdruk van de foutmelding.
  • Het kan zijn dat de storing binnen enkele uren is opgelost. Als er geen directe dreiging is voor een termijnoverschrijding, kunt u op een later tijdstip nogmaals proberen om toegang te krijgen tot het systeem en uw stukken of berichten indienen.

   

 • De Rechtspraak adviseert u om na enkele minuten nogmaals te proberen of Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak weer werkt. Het kan zijn dat de storing inmiddels is verholpen of het onderhoud is afgerond.
 • Werkt u via het Aansluitpunt Rechtspraak? U kunt ook proberen uw stukken via Mijn Rechtspraak in te dienen.
Schema onderhoud en storing Schema storing en onderhoud

 Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum