Veelgestelde vragen Aansluitpunt Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVoor advocaten en juristen > Modernisering Rechtspraak (KEI) > Veelgestelde vragen Aansluitpunt Rechtspraak

 Wat is Aansluitpunt Rechtspraak?

>Alles uitklappen
 • Via zowel Mijn Rechtspraak als het Aansluitpunt Rechtspraak kunnen professionele  partijen digitaal procederen. Mijn Rechtspraak is een beveiligd webportaal dat door burgers en professionele procespartijen gebruikt wordt. In het webportaal vult u handmatig een formulier in om een procedure te starten. Ook kunt u stukken 1 voor 1 uploaden en downloaden.
  Het Aansluitpunt Rechtspraak is een koppeling voor geautomatiseerd berichtenverkeer. Professionele procespartijen kunnen vanuit het eigen administratiesysteem geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de rechtspraak. U werkt dus in uw eigen systeem. Via het Aansluitpunt kunt u in een keer grote aantallen documenten versturen of ontvangen die geautomatiseerd van metadata worden voorzien.

  • U werkt vanuit uw eigen kantoorsysteem. U hoeft dus niet in te loggen op het beveiligde webportaal.
  • U heeft minder kans op fouten, omdat u minder gegevens handmatig hoeft in te voeren.
  • U kunt rechtstreeks documenten insturen vanuit uw eigen documentmanagementsysteem (DMS).
  • U kunt meerdere documenten en meerdere zaken in een keer aanbieden. Deze kunt u automatisch metagegevens meegeven. U hoeft dus niet handmatig een documenttitel en documentclassificatie in te voeren.
  • U kunt bepaalde gegevens automatisch opslaan in uw eigen systeem. Bijvoorbeeld de gegevens van de (advocaat van de) tegenpartij.
 • De Rechtspraak ontwikkelt het Aansluitpunt Rechtspraak voor de digitale civiele en bestuursrechtelijke procedures. De ontwikkeling loopt zoveel mogelijk gelijk met de Planning van de invoering van digitale procedures (pdf, 103,8 KB) / Toegankelijke tekst voor mensen met een visuele beperking van Planning van de invoering van digitale procedures (pdf, 171,2 KB). Vanaf 15 mei 2017 is het Aansluitpunt beschikbaar voor civiele vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging in eerste aanleg bij de pilot-rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Vanaf 9 februari 2018, of zoveel later als uw softwareleverancier dat doorvoert, kunt u via het Aansluitpunt Rechtspraak een procedure indienen volgens zowel artikel 112 Rv als artikel 113 Rv.
  De Rechtspraak werkt aan een Aansluitpunt voor asiel- en bewaringszaken. Het is nog niet bekend wanneer dat Aansluitpunt beschikbaar is.

 Toegang Aansluitpunt Rechtspraak

>Alles uitklappen

 Updates Aansluitpunt Rechtspraak

>Alles uitklappen

 Werken in het Aansluitpunt Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Als uw kantoor is aangesloten op het Aansluitpunt Rechtspraak, kunt u zowel via Mijn Rechtspraak als via het Aansluitpunt Rechtspraak digitaal procederen. Zo kunt u bijvoorbeeld via Mijn Rechtspraak procederen in een vreemdelingenzaak en daarnaast een civiele vorderingsprocedure indienen via het Aansluitpunt. De civiele vorderingsprocedure kunt u vervolgens ook via Mijn Rechtspraak verder voeren.

  Als u Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak gelijktijdig gebruikt voor civiele vorderingszaken, dan ziet u in het Aansluitpunt alleen de stukken die u vanuit uw eigen zaaksysteem heeft geüpload. Daarnaast zijn ook de stukken van andere partijen en de Rechtspraak via het Aansluitpunt in te zien. In de toekomst wil de Rechtspraak ook de stukken die u via Mijn Rechtspraak indient kunnen synchroniseren met het Aansluitpunt Rechtspraak.

 • Als u een Aansluitpunt heeft voor bepaalde zaken, dan gaat de Rechtspraak ervan uit dat dit uw voorkeurskanaal is voor deze zaken. U ontvangt in die zaken geen e-mailnotificaties via Mijn Rechtspraak. Via berichten in uw kantoorsysteem wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de zaak. Start u toch een procedure via Mijn Rechtspraak in dit type zaken? Ook dan ontvangt u berichten via uw eigen kantoorsysteem. In zaken waarvoor u geen Aansluitpunt heeft, ontvangt u e-mailnotificaties als er iets verandert in uw zaak

 • U kunt zelf binnen uw kantoor de toegang regelen. Het is uw verantwoordelijkheid dat de privacy van uw cliënten is gewaarborgd en dat in zaken met verplichte procesvertegenwoordiging alleen door of namens een advocaat proceshandelingen kunnen worden verricht.

 • Het is afhankelijk van de inrichting van uw kantoorautomatisering of u notificaties en meldingen ontvangt als er iets verandert in uw zaak. Uw leverancier kan u daar meer over vertellen.
 • Geheime stukken komen niet in het digitaal dossier. Deze biedt u op papier aan op de gebruikelijke wijze zoals vermeld in het Procesreglement Bestuursrecht 2017 (pdf, 464,3 KB)  en het Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI (pdf, 763,5 KB). Er komt wel een melding in het dossier dat er een of meer geheime stukken bij de rechtbank zijn ingediend. Dat geldt ook voor bewijsstukken die niet digitaal zijn te uploaden, zoals voorwerpen.

 • In de specificaties en de daarbij behorende gebruiksvoorschriften is beschreven hoe het berichtenverkeer verloopt. Het berichtenverkeer loopt via Electronisch BerichtenVerkeer in JUBES. Elektronisch BerichtenVerkeer (EBV) is een dienst van de Justitiële Informatiedienst (Justid). Voor de gegevensuitwisseling wordt aangesloten op de JUstitie BErichten Service (JUBES). Dat is een justitiebrede voorziening die het elektronisch berichtenverkeer tussen de verschillende justitieonderdelen en tussen justitiepartijen en (keten)partners buiten dit domein ondersteunt.

 • U start een procedure met een bericht Zaakindiening. Dat bericht bestaat uit gegevens die de Rechtspraak nodig heeft om de zaak te registreren en te starten. Tevens kunt u document(en) toevoegen aan het bericht. U ontvangt een bericht dat de gegevens en bijbehorende document(en) juist zijn ontvangen. Daarbij wordt een indieningskenmerk vermeld. Daarna ontvangt u een notificatie dat een nieuwe zaak is aangemaakt. Daarbij wordt zowel het zaaknummer als het indieningskenmerk vermeld. In het vervolg van de procedure wordt alleen het zaaknummer vermeld in de berichten.

 • Vanaf 9 februari 2018 is het mogelijk om ook via het Aansluitpunt Rechtspraak een civiele vorderingsprocedure volgens artikel 112 Rv. te starten. Informeer bij uw softwareleverancier wanneer deze mogelijkheid in uw zaaksysteem beschikbaar is. 

  Is het in uw zaaksysteem nog niet mogelijk om een zaak te starten volgens artikel 112 Rv? Dan start u via Mijn Rechtspraak een vorderingsprocedure volgens artikel 112 Rv en dient u daar de procesinleiding in. Vervolgens ontvangt u via het Aansluitpunt Rechtspraak het oproepingsbericht van de rechtbank in uw zaaksysteem. Dit bezorgt u bij de verwerende partij (artikel 112 Rv). Het exploot van betekening dient u in via Mijn Rechtspraak. Zodra u de procesinleiding in Mijn Rechtspraak heeft ingediend, ontvangt u via uw zaaksysteem een bericht met de zaakgegevens. De zaak kunt u vervolgens verder behandelen via het Aansluitpunt Rechtspraak.

   

 • ​De gegevens voor het starten van een nieuwe zaak vult u in uw eigen zaaksysteem in. Via een technisch bericht worden deze verzonden naar de rechtbank met de door u in uw systeem geselecteerde stukken. Na enige tijd ziet u de zaak met het toegekende zaaknummer terug in uw systeem. Of en op welke wijze u daarvan een melding ontvangt, is afhankelijk van uw softwareleverancier.

 • U kunt alleen stukken indienen als een pdf/a-bestand. Dit garandeert kwaliteitsbehoud van uw documenten, omdat deze niet meer worden geconverteerd. Met een eenvoudige handeling kunt u uw Word- of Exelbestanden opslaan als pdf/a. De maximale bestandsgrootte is 10 Mb.

 • De Rechtspraak stelt gefaseerd een toegang beschikbaar tot civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. Het is afhankelijk van uw softwareleverancier of u van al die modaliteiten gebruik kunt maken. Het Aansluitpunt voor bewindzaken is een andere systeemkoppeling. Lees meer over het Aansluitpunt Bewind.
 • ​Voegen of tussenkomen kan nog niet via het Aansluitpunt Rechtspraak, maar alleen via Mijn Rechtspraak. Ga daarvoor naar de startpagina van Mijn Rechtspraak. Vervolgens klikt u onder ‘Toegang tot een bestaande zaak’ op ‘Aanmelden als voegende of tussenkomende advocaat’. Wanneer u het hele formulier heeft ingevuld, kunt u uw vordering indienen. 
  Zodra de rechtbank u als gemachtigde (partij) heeft geregistreerd, krijgt u via het Aansluitpunt automatisch de zaakgegevens en het zaaksdossier in uw eigen kantoorsysteem beschikbaar.

 • ​Aanmelden als vervangende advocaat kan nog niet via het Aansluitpunt Rechtspraak, maar alleen via Mijn Rechtspraak. Ga naar de startpagina van Mijn Rechtspraak en klik onder ‘Toegang tot een bestaande zaak’ op ‘Aanmelden als vervangende gemachtigde’.  Wanneer u het hele formulier heeft ingevuld, kunt u uw aanmelding indienen. 
  Zodra de rechtbank u als vervangende advocaat heeft geregistreerd, krijgt u via het Aansluitpunt automatisch de zaakgegevens en het zaaksdossier in uw eigen kantoorsysteem beschikbaar.

 Storingen en helpdesk

>Alles uitklappen
 • Neem contact op met uw eigen IT-afdeling of softwareleverancier als de storing niet op de pagina Onderhoud en storingen wordt gemeld.
  Ligt de oorzaak van de storing volgens uw IT-afdeling/de softwareleverancier aan de kant van de Rechtspraak? Dan nemen zij hierover contact op met de Rechtspraak.
  Als het niet lukt om contact te krijgen met uw eigen IT-afdeling/softwareleverancier, neem dan  contact op met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) via 088 361 61 61 of via sociale media: www.twitter.com/RechtspraakNL en www.facebook.com/Rechtspraak.
  Houd de volgende gegevens bij de hand:

  • De kantoor(locatie)gegevens zoals deze in BAR zijn geregistreerd;
  • Met welk softwarepakket u werkt;
  • Sinds wanneer de fout optreedt, in welk zaaknummer en bij welk(e) bericht(en). 

   

 • U kunt een beroep doen op verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding wanneer de verstoring niet aan u toerekenbaar is. Dit doet u door de stukken alsnog digitaal in te dienen als de systemen weer werken. U moet de stukken digitaal indienen uiterlijk 23.59 uur op de eerstvolgende werkdag nadat de storing is afgemeld. Afmelding van storingen vindt plaats op de webpagina Onderhoud en storingen en via de RSS-feed. U kunt zich op alle onderhouds- en storingsmeldingen abonneren via RSS-feed. U onderbouwt het beroep met stukken. Deze kunt u via het Aansluitpunt aan de rechtbank versturen.

  Leer meer over 'Wat te doen bij onderhoud en storing?'.

 • U kunt met algemene vragen over de Rechtspraak, vragen over de digitale procedures en vragen over het Aansluitpunt terecht bij het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Heeft u verbetersuggesties voor de werking van uw software met het Aansluitpunt, neem dan contact op met uw leverancier.

Verbeteringen

Als gebruiker van Mijn Rechtspraak heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum