Aansluitpunt Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 

Digitaal procederen via Aansluitpunt Rechtspraak 

Professionele partijen die veelvuldig contact hebben met de gerechten kunnen digitaal procederen via het Aansluitpunt Rechtspraak.

Met het Aansluitpunt Rechtspraak kunt u als advocaat of bestuursorgaan vanuit uw eigen kantoorsysteem geautomatiseerd gegevens en documenten uitwisselen met de Rechtspraak.  

Koppelen met de Rechtspraak

Hoe kan uw kantoor een systeemkoppeling maken met de Rechtspraak? Bekijk de video van het Aansluitpunt Rechtspraak.

Voor welke zaken is het Aansluitpunt beschikbaar?

  • Civiele handelsvorderingen volgens artikel 112 en artikel 113 Rv.
  • Asiel- en bewaringszaken (alleen IND)

Aansluitpunt Toezicht

Het Aansluitpunt Rechtspraak is een andere systeemkoppeling dan het Aansluitpunt Toezicht. Deze laatste is bestemd voor digitale communicatie tussen een professionele bewindvoerder en de rechtbank.

Leveranciers Aansluitpunt Rechtspraak 

Verschillende IT-leveranciers kunnen een koppeling met het Aansluitpunt Rechtspraak leveren. Ook zijn er leveranciers die momenteel een koppeling met de Rechtspraak ontwikkelen.


LeverancierStatus aansluiting
Advocaat CentraalAansluiting in ontwikkeling, testfase gepland
ArmariumAansluiting gerealiseerd, advocatenkantoren kunnen aansluiten
BasenetAansluiting gerealiseerd, advocatenkantoren kunnen aansluiten
ICT Concept / LexxynAansluiting gerealiseerd, advocatenkantoren kunnen aansluiten
InEersteAanlegAansluiting gerealiseerd, advocatenkantoren kunnen aansluiten
Stichting Netwerk GerechtsdeurwaardersAansluiting in ontwikkeling
InstrumentiAansluiting gerealiseerd, advocatenkantoren kunnen aansluiten
Wolters KluwerAansluiting in ontwikkeling

Aansluitpunt Rechtspraak en Mijn Rechtspraak - een vergelijking

U kunt Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak naast elkaar gebruiken, afhankelijk van de soort zaak waarin u procedeert. Beide systemen zijn continu in ontwikkeling. Bekijk de verschillende mogelijkheden van Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak.

Mijn Rechtspraak (MR)>Aansluitpunt Rechtspraak (AR)
Via een beveiligd internetportaal gegevens uitwisselen.Vanuit het eigen kantoorsysteem gegevens uitwisselen.
Inloggen met advocatenpas. Toegang via autorisatie binnen eigen kantoorsysteem.
Communicatieportaal.Werkomgeving.
Geleverd door de Rechtspraak.Geleverd door softwareleveranciers, mogelijk licentiekosten via leverancier.
Minimale vereiste: laptop of pc met up-to-date internetbrowser, een internetverbinding, een scanner en een advocatenpas met reader.Minimale vereiste: geautomatiseerde bedrijfsvoering met een zaak- of documentmanagementsysteem.
Beschikbaar voor alle soorten zaken waarin digitaal procederen verplicht is en voor digitale communicatie in faillissementszaken.Het kan per leverancier verschillen voor welke soort zaken hun systeemkoppeling met de Rechtspraak beschikbaar is.
Stukken 1 voor 1 opleveren.Meerdere stukken in 1 keer vanuit uw kantoorsysteem verzenden.
De meeste functionaliteiten voor digitaal procederen zijn beschikbaar. Voor een aantal functionaliteiten moet u nog uitwijken naar MR. Bijvoorbeeld: voegen of tussenkomen. Het kan per leverancier verschillen welke functionaliteiten beschikbaar zijn.
Alle ingediende documenten via MR en AR zijn binnen korte tijd in het digitaal dossier van MR te zien.Alleen via AR ingediende documenten zijn binnen korte tijd in het digitaal dossier te zien. Stukken die via MR zijn ingediend worden niet gesynchroniseerd met AR.
Bij aansluiting op het AR geldt dit automatisch als uw voorkeurskanaal. U ontvangt in die soort zaken alleen notificaties via AR/uw kantoorsysteem.
Bij elke wijziging in het digitaal dossier ontvangt u een notificatie via e-mail.Bij elke wijziging in het digitaal dossier die door het AR wordt ondersteund ontvangt u een notificatie in uw zaaksysteem.
De manier van notificeren hangt af van de wijze waarop uw softwareleverancier dit heeft ontwikkeld.
Bereikbaar vanuit iedere werkplek met een internetverbinding.Bereikbaarheid buiten kantoorwerkplek afhankelijk van bereikbaarheid kantoorsysteem.

Momenteel te gebruiken voor:

  • Civiele vorderingsprocedures alleen bij de rechtbank Gelderland en de rechtbank Midden-Nederland).
  • Asiel- en bewaringszaken.
  • Communicatie tussen curator en rechtbank in faillissementszaken.

Momenteel te gebruiken voor:

  • Civiele vorderingsprocedures (alleen bij de rechtbank Gelderland en de rechtbank Midden-Nederland).
  • Asiel- en bewaringszaken (alleen voor IND).

Vraag en antwoord

Heeft mijn secretaresse of procesondersteuner ook toegang tot mijn zaken via het Aansluitpunt Rechtspraak?

U kunt zelf binnen uw kantoor de toegang regelen. Het is uw verantwoordelijkheid dat de privacy van uw cliënten is gewaarborgd en dat in zaken met verplichte procesvertegenwoordiging alleen door of namens een advocaat proceshandelingen kunnen worden verricht.

Hoe weet ik wanneer de rechtbank nieuwe gegevens heeft toegevoegd aan het dossier?

Het is afhankelijk van de inrichting van uw kantoorautomatisering of u notificaties en meldingen ontvangt als er iets verandert in uw zaak. Uw leverancier kan u daar meer over vertellen.

U ontvangt via het Aansluitpunt een notificatie van de Rechtspraak dat er een nieuwe taak of document beschikbaar is. In enkele gevallen ontvangt u ook een melding dat er zaakgegevens zijn gewijzigd of aangevuld. Vervolgens kunt u het stuk of de gegevens ophalen via het Aansluitpunt.

Het is de laatste dag van de voor mij geldende termijn en het Aansluitpunt is niet beschikbaar. Wat moet ik doen?

U kunt een beroep doen op verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding wanneer de verstoring niet aan u toerekenbaar is. Lees meer

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum