Laden...

Tijdelijke regeling kort gedingen rechtbanken handel/familie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19) > Tijdelijke regeling kort gedingen rechtbanken handel/familie

Algemeen

Tijdelijk afwijkende regeling voor kort gedingen rechtbanken handel/familie in verband met de bijzondere omstandigheden als gevolg van het coronavirus. 

De regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton (LOVCK) en het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie (LOVF). 

Tijdelijk afwijkende regeling voor kort gedingen rechtbanken handel/familie vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (toepassing uitzonderingsbepaling artikel 1.2 LPR): 

In afwijking van het Landelijk procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie geldt de volgende regeling: 

  1. De voorzieningenrechter bepaalt na ontvangst van de aanvraag, bij wijze van uitgangspunt een mondelinge behandeling, die zo mogelijk fysiek en anders via een online zitting of telefonische zitting zal plaatsvinden of vraagt partijen of zij kunnen instemmen met een schriftelijke procedure. Een schriftelijke procedure verloopt in beginsel langs de volgende lijnen: eis, antwoord, vragen/opmerkingen/verzoeken voorzieningenrechter, repliek, dupliek en, ter bepaling door de voorzieningenrechter, eventueel een “live” moment (via Skype of telefonisch) voor laatste vragen en opmerkingen. Wanneer beide partijen instemmen met een schriftelijke procedure, bepaalt de voorzieningenrechter de termijnen voor de verschillende proceshandelingen. De voorzieningenrechter bepaalt de wijze van communicatie en verstrekt de daarvoor te gebruiken e-mailadressen. Daarbij dient als uitgangspunt dat alle communicatie steeds aan alle partijen en de voorzieningenrechter wordt verstuurd. 
  2. Wanneer de omstandigheden door corona daartoe aanleiding geven kan de voorzieningenrechter ook een pro-forma datum voor behandeling bepalen. Op het moment dat behandeling mogelijk is, bepaalt de voorzieningenrechter, na partijen te hebben gehoord, in welke vorm de behandeling plaatsvindt. 
  3. Slotregeling: De tekst van deze regeling is op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Deze regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd.

Deze regeling is een tijdelijk reglement. Zij geldt voor de duur van de geldigheid van de Algemene regeling. 

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijk afwijkende regeling voor kort gedingen rechtbanken handel/familie.