Laden...

Nieuws

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina vindt u altijd de laatste informatie. Heeft u nog vragen, bel dan uw advocaat of rechtshulpverlener. Als u die niet heeft, bel dan de rechtbank, het gerechtshof of het bijzondere college dat uw zaak behandelt of het Rechtspraak Servicecentrum.

Nieuws

 

De Rechtspraak en het coronavirus

De Rechtspraak is onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland, rechtszaken gaan door, alle gerechtsgebouwen zijn coronabestendig gemaakt en volgens de anderhalvemeternorm ingericht. Het is belangrijk dat u naar een zitting komt als u daarvoor uitgenodigd bent.

Alleen als u – bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen – niet in staat bent uw zitting fysiek bij te wonen, neemt u contact op met de rechtbank, het hof of het bijzondere college dat uw zaak behandelt. Er wordt dan samen met het gerecht gezocht naar een passende oplossing, zoals een (deels) digitale zitting.

Mondkapje

U bent verplicht in de publieke ruimten van de rechtbank een mondkapje te dragen. Neem een eigen mondkapje mee. In de zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen.

Avondklok

De avondklok-regeling die op zaterdag 23 januari 2021 is ingegaan heeft beperkte invloed op de rechtspraak. De avondklok geldt tussen 21.00 en 04.30 uur. In een klein aantal rechtszaken vindt er ‘s avonds nog een zitting plaats. Mensen die daarbij aanwezig moeten zijn, vallen onder de uitzonderingen (rijksoverheid.nl) die het kabinet heeft opgesteld.

Tijdelijke regelingen

Er is een tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak, waarin staat hoe de rechtbanken en gerechtshoven omgaan met rechtszaken in verband met het coronavirus.

Voor een aantal rechtsgebieden zijn er tijdelijke regelingen vastgesteld. Daarnaast is er voor enkele rechtsgebieden extra informatie beschikbaar.   

 

 

Fysieke zittingen

Alle rechtszaken gaan in principe door. Het is belangrijk dat u naar een zitting komt als u daarvoor uitgenodigd bent. U heeft hierover dan een brief ontvangen van de Rechtspraak.

Online zittingen

Rechtszaken die online plaatsvinden, worden op afstand en met digitale mogelijkheden uitgevoerd. U ontvangt een uitnodiging voor een online zitting of overleg per e-mail.

Veilig Mailen

Processtukken en berichten die u normaal per post of fax verstuurt, kunt u nu via Veilig Mailen versturen. Dit maakt de tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling mogelijk.

 

 Veelgestelde vragen

>Alles uitklappen
 • Ja, als u opgeroepen bent voor de behandeling van een rechtszaak is het van belang dat u naar het gerechtsgebouw komt. Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn open en behandelen gewoon rechtszaken. Alle gebouwen zijn ingericht volgens de 1,5-meternorm. De maatregelen die de Rijksoverheid op 14 december heeft aangekondigd, hebben geen extra gevolgen voor rechtszaken.

 • Reizen kan als u in het bezit bent van twee documenten:

  • Een 'Eigen verklaring avondklok' (rijksoverheid.nl), dit kan schriftelijk of digitaal,
  • Een brief van de rechtbank, het gerechtshof of bijzondere college, met daarin de uitnodiging, oproep of dagvaarding voor de zitting.

  Hiermee toont u aan dat het noodzakelijk is dat u op straat bent.

  Voor advocaten, juristen en andere professionals:
  Als u als professionele procesdeelnemer voor uw werk in een gerecht aanwezig moet zijn, moet u naast een 'Eigen verklaring avondklok' (rijksoverheid.nl) ook schriftelijk of digitaal een 'Werkgeversverklaring avondklok' (rijksoverheid.nl) kunnen tonen. Een uniforme werkgeversverklaring is te vinden op rijksoverheid.nl. Het is verplicht om deze verklaring te gebruiken.

 • Belangstellende kunnen zittingen na aanmelding in beperkte mate bijwonen. Wel moet men zich vooraf melden, zodat rekening kan worden gehouden met de coronamaatregelen beperkte capaciteit in het gebouw. Toegang is alleen mogelijk door het tonen van een e-mailbevestiging van de reservering.

  Omdat het maximum aantal bezoekers afhankelijk is van de capaciteit en inrichting van het gebouw, zullen er verschillen zijn tussen de gerechtsgebouwen. Procespartijen krijgen voorrang bij beperkte ruimte, gevolgd door de pers. De ruimte binnen het gebouw die dan nog beschikbaar is, is bestemd voor belangstellend publiek. Om de openbaarheid te garanderen blijven we daarnaast inzetten op het verzorgen van livestreams en het publiceren van zoveel mogelijk uitspraken. Groepsbezoeken zijn nog niet mogelijk.

  Om als belangstellende bij een zitting aanwezig te kunnen zijn moet – uiterlijk 2 werkdagen van tevoren - een reservering worden gemaakt bij het desbetreffende gerecht. Dat kan via dit aanmeldformulier.

  Uw gegevens worden 14 dagen bewaard. Deze worden bij een uitbraak van het COVID-19 virus binnen het gerecht gedeeld met de GGD voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek.

 • Houd u dan deze website in de gaten. Iedere rechtbank, gerechtshof of bijzonder college communiceert zo duidelijk mogelijk welke zaken doorgang vinden. Bent u betrokken bij een online zitting of overleg? Op de pagina Online zittingen en overleggen leest u wat u daarvoor moet doen en nodig heeft. Veel zaken worden fysiek in de rechtszaal behandeld. Als in uw zaak een mondelinge behandeling plaatsvindt, hoort u of heeft u van de rechtbank of het gerechtshof gehoord wanneer en hoe (via telefonische beeldverbinding of met uw fysieke aanwezigheid) deze wordt gehouden. Twijfelt u of uw zitting doorgaat? Neem dan contact op met uw advocaat of juridisch adviseur.

 • Dit is niet wettelijk verplicht, maar wel wenselijk. Hoewel het Kostuumbesluit alleen van toepassing is op verrichtingen binnen een gerechtsgebouw, is een online zitting wel een zitting is in de zin van de wet. Het dragen van een toga heeft ook bij zo’n zitting een duidelijke functie. Daarom is het dragen van een toga tijdens een online zitting wenselijk maar niet verplicht (tenzij in een zaak (voorafgaand) anders afgesproken).

 • Nee, de komende tijd worden geen toga’s of befjes uitgeleend vanwege besmettingsgevaar. Aan rechters is gevraagd coulant om te gaan met advocaten die als gevolg hiervan zonder toga op zitting verschijnen.

 • Dat is in sommige gevallen mogelijk. Neem daarvoor contact op met de afdeling Communicatie van het GerechtRechtsprekende instantie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, Afdeling bestuur van de Raad van State, Hoge Raad. waar de zitting wordt gehouden.

  Het aantal journalisten dat in een zittingszaal aanwezig kan zijn, wordt bepaald door de anderhalve-meter-afstand-norm. Het maximale aantal journalisten verschilt daardoor per zittingszaal.

  Waar nodig worden livestreams ingezet. Er worden honderden uitspraken extra gepubliceerd op rechtspraak.nl.

 • Sinds 1 december 2020 bent u verplicht om in de publieke ruimten van de gerechtsgebouwen een mondkapje te dragen. Denk bijvoorbeeld aan de hal, de wachtruimten, gangen, liften en trappenhuizen. Neem een eigen mondkapje mee. In de zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen.

 • Ja, dit is een noodzakelijke reis.

 • Nee, het kabinet heeft iedereen opgeroepen alleen gebruik te maken van het openbaar vervoer voor noodzakelijke reizen.

 • Alleen als u – bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen – niet in staat bent uw zitting fysiek bij te wonen, wordt in overleg met het gerecht gezocht naar een passende oplossing, zoals een (deels) digitale zitting.

 • De Rechtspraak is onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland. Ook in deze uitzonderlijke tijden moeten mensen toegang tot de rechter te hebben. Alle gerechtsgebouwen zijn coronabestendig gemaakt en volgens de anderhalvemeternorm ingericht, waardoor rechtszaken op verantwoorde wijze door kunnen gaan.


Coronanieuws vanuit de Rechtspraak (algemeen) - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Coronanieuws vanuit de Rechtspraak (algemeen)

 

 

5 vragen en antwoorden over de avondklok-zaak5 vragen en antwoorden over de avondklok-zaakhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Vragen-en-antwoorden-over-de-avondklok-zaak.aspxDen Haag17-2-2021 23:00:00De rechtszaak over de avondklok is volop in het nieuws. Heel veel mensen volgen de ontwikkelingen en hebben vragen over verschillende onderwerpen die rondom deze zaak voorbij zijn gekomen. 5 van die vragen worden hieronder beantwoord.<p><strong><span>De rechtszaak over de avondklok is volop in het nieuws. Heel veel mensen volgen de ontwikkelingen en hebben vragen over verschillende onderwerpen die rondom deze zaak voorbij zijn gekomen. 5 van die vragen worden hieronder beantwoord.<span> <br></span></span></strong></p>
Circa 70 procent corona-achterstanden strafrecht weggewerktCirca 70 procent corona-achterstanden strafrecht weggewerkthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Circa-70-procent-corona-achterstanden-strafrecht-weggewerkt.aspxDen Haag11-2-2021 23:00:00Van de 16.000 misdrijfzaken die in maart, april en mei noodgedwongen moesten worden uitgesteld vanwege de coronacrisis, is inmiddels zo’n 70 procent afgehandeld.<p>Van de 16.000 misdrijfzaken die in maart, april en mei noodgedwongen moesten worden uitgesteld vanwege de coronacrisis, is inmiddels zo'n 70 procent afgehandeld. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. De verwachting is dat de corona-achterstand in het strafrecht uiterlijk eind 2021 volledig is weggewerkt.</p>
Avondklok heeft beperkte invloed op de RechtspraakAvondklok heeft beperkte invloed op de Rechtspraakhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Invloed-avondklok-op-rechtspraak.aspxDen Haag21-1-2021 23:00:00De door het kabinet aangekondigde avondklok heeft beperkte invloed op rechtspraak. De avondklok gaat in op 23 januari 2021 en geldt van 21.00 tot 04.30 uur. In een gering aantal rechtszaken is rond dat tijdstip nog zitting.<p>De door het kabinet aangekondigde avondklok heeft beperkte invloed op de Rechtspraak. De avondklok gaat in op 23 januari 2021 en geldt van 21.00 tot 04.30 uur. In een gering aantal rechtszaken is rond dat tijdstip nog zitting. Rechtzoekenden en professionals die daarbij aanwezig moeten zijn, vallen onder de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/regels-avondklok">uitzonderingen</a> (rijksoverheid.nl) die het kabinet heeft opgesteld. De Rechtspraak benadrukt dat het belangrijk is dat mensen naar een zitting komen als ze hiervoor uitgenodigd zijn.</p>

Coronanieuws vanuit de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Coronanieuws vanuit de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges

 

 

Invoeren avondklok was toegestaanInvoeren avondklok was toegestaanhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Invoeren-avondklok-was-toegestaan.aspxDen Haag25-2-2021 23:00:00De avondklok, die op 23 januari 2021 is ingegaan, mag worden gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg).<p>De avondklok, die op 23 januari 2021 is ingegaan, mag worden gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Dit heeft het gerechtshof Den Haag vandaag beslist. Hiermee is het vonnis van de Haagse rechtbank van tafel in het kort geding dat was aangespannen door Viruswaarheid tegen de Staat.</p>
Zittingsrooster rechtbank Rotterdam week 9 (1 t/m 5 maart 2021)Zittingsrooster rechtbank Rotterdam week 9 (1 t/m 5 maart 2021)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Zittingsrooster-rechtbank-Rotterdam-week-9-1-tm-5-maart-2021.aspxRotterdam24-2-2021 23:00:00<p><strong>Zittingen van de rechtbank Rotterdam vinden plaats in Rotterdam en in Dordrecht. Op de zittingsroosters hieronder ziet u per rechtsgebied een weekoverzicht van de zittingen.</strong></p>
Zittingsrooster rechtbank Limburg week 9 (1 – 5 maart 2021)Zittingsrooster rechtbank Limburg week 9 (1 – 5 maart 2021)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/COVID-19-zittingen-week-9-2021.aspxMaastricht24-2-2021 23:00:00Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. <p>Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. De zaken worden op verschillende manieren behandeld; fysiek, schriftelijk, via de telefoon of via een beeldverbinding.</p>
Rellen in Eindhoven: celstraffen tot 8 maandenRellen in Eindhoven: celstraffen tot 8 maandenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Rellen-in-Eindhoven-celstraffen-tot-8-maanden.aspx's-Hertogenbosch23-2-2021 23:00:00<p>De politierechter van de rechtbank Oost-Brabant veroordeelde vandaag 4 mannen voor hun aandeel in het geweld tijdens de rellen tegen de politie in Eindhoven. Ze krijgen straffen tot een gevangenisstraf van 8 maanden.</p>
Livestream kort geding Stichting Viruswaarheid tegen de Staat inzake vaccinatiecampagnesLivestream kort geding Stichting Viruswaarheid tegen de Staat inzake vaccinatiecampagneshttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Kort-geding-Stichting-Viruswaarheid-tegen-de-Staat-inzake-vaccinatiecampagnes-te-volgen-via-livestream.aspxDen Haag22-2-2021 23:00:00<p>Op woensdag 24 februari om 14.00 uur behandelt de rechtbank Den Haag het kort geding van Viruswaarheid tegen de Staat inzake vaccinatiecampagnes. De zitting kan door belangstellenden via een livestream worden gevolgd: <a href="https://streams.nfgd.nl/viruswaarheid-tegen-de-staat-inzake-vaccinatiecampagnes">https://streams.nfgd.nl/viruswaarheid-tegen-de-staat-inzake-vaccinatiecampagnes</a></p>
Volgende week vrijdag uitspraak hoger beroep avondklok Volgende week vrijdag uitspraak hoger beroep avondklok https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Volgende-week-vrijdag-uitspraak-hoger-beroep-avondklok-.aspxDen Haag18-2-2021 23:00:00Vrijdag 26 februari doet het gerechtshof Den Haag uitspraak in de zaak over de avondklok.<p>Vrijdag 26 februari doet het gerechtshof Den Haag uitspraak in de zaak over de avondklok. Die uitspraak wordt schriftelijk gedaan. Het hof zal die dag kort na 10.00 uur met een persbericht komen.</p>
Zittingsrooster rechtbank Limburg week 8 (22 – 26 feb 2021)Zittingsrooster rechtbank Limburg week 8 (22 – 26 feb 2021)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/COVID-19-zittingen-week-8-2021.aspxMaastricht17-2-2021 23:00:00Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg.<p>Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. De zaken worden op verschillende manieren behandeld; fysiek, schriftelijk, via de telefoon of via een beeldverbinding. </p>
Livestream spoedappel avondklokLivestream spoedappel avondklokhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Livestream-spoedappel-avondklok.aspxDen Haag17-2-2021 23:00:00De Nederlandse staat heeft een spoedappel ingesteld bij het gerechtshof Den Haag tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van dinsdag 16 februari jl. waarin beslist is dat de avondklok moet vervallen.<p>De Nederlandse staat heeft een spoedappel ingesteld bij het gerechtshof Den Haag tegen <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Staat-moet-avondklok-laten-vervallen.aspx">de uitspraak van de rechtbank Den Haag</a> van dinsdag 16 februari jl. waarin beslist is dat de avondklok moet vervallen. Dit was gevorderd door Stichting Viruswaarheid.nl. De inhoudelijke behandeling van dit hoger beroep vindt plaats op vrijdag 19 februari 2021 om 10.00 uur.</p>


 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.