Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

illustratieve afbeelding
 
 

 

Naar de bestuursrechter

 

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

 

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel  of een collectief belang zijn.

 

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

 

 

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.

 

 

 

 

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over veilige landen19-7-2016 22:00:00Een land kan niet in algemene zin als veilig aangemerkt worden als voor (minderheids)groepen systematisch gevaar op vervolging of een onmenselijke behandeling bestaat. Een land kan niet in algemene zin als veilig aangemerkt worden als voor (minderheids)groepen systematisch gevaar op vervolging of een onmenselijke behandeling bestaat. Dat geldt ook als de veiligheidssituatie niet stabiel is of een groot deel van dat land onveilig is. Wel mag de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een land als veilig aanmerken als hij een uitzondering maakt voor die (minderheids)groepen of voor een onveilig deel van dat land.
Geen afroommethode als 'vergelijkingsloon' beschikbaar is3-7-2016 22:00:00 De Belastingdienst mag de zogenoemde afroommethode niet toepassen als het loon van een werknemer met soortgelijke werkzaamheden als de directeur-grootaandeelhouder bekend is. Dat heeft de Hoge Raad op 24 juni geoordeeld.
Amsterdam mocht uitgeprocedeerde vreemdelingen verwijzen naar gemeentelijke bed bad broodvoorziening 28-6-2016 22:00:00 Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam mocht zes uitgeprocedeerde vreemdelingen verwijzen naar de bed-bad-broodvoorziening van Amsterdam. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (29 juni 2016). De vreemdelingen waren in hoger beroep gekomen, omdat ze vonden dat het gemeentebestuur had moeten beoordelen of de gemeentelijke bed-bad-broodvoorziening in hun geval toereikend was.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.