Strafrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Strafbare feiten

Een verdachte kan alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is.

 

Overtredingen

Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld. Bijvoorbeeld door rood rijden, op verboden terrein lopen of wildplassen.

Misdrijven

Misdrijven zijn over het algemeen ernstiger en vallen onder het strafrecht. Voorbeelden van misdrijven zijn fraude, mishandeling en seksueel misbruik.

 

Naar de strafrechter

 

Ik ben verdachte

Beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt? U ontvangt een dagvaarding. Hierin staat waarvan u wordt verdacht, wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) u voor de rechter moet verschijnen.

Ik ben slachtoffer

Heeft u aangifte gedaan (politie.nl) van de overtreding of het misdrijf en is er een verdachte aangehouden? Als slachtoffer heeft u een aantal rechten. Zo heeft u recht op informatie over het strafproces.

Ik ben getuige

Soms wordt een getuige ook gehoord door de rechter of rechter-commissaris tijdens de rechtszaak. In dat geval wordt u door de officier van justitie of rechter-commissaris opgeroepen. U ontvangt een aangetekende brief. Hierin staat waar en wanneer u als getuige moet verschijnen. U bent verplicht te komen.

 

Soorten strafrechters

Er zijn verschillende soorten rechters die strafbare feiten behandelen. Voor volwassenen zijn dat vooral de kantonrechter, politierechter, economische politierechter, economische kamer en meervoudige strafkamer. Voor welke rechter de verdachte moet verschijnen, hangt af van de aard  en ernst van de overtreding of het misdrijf.

 

 

Strafprocedures

Bij het strafrecht speelt de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de verdachte een rol. Daarom is er binnen het strafrecht een onderscheid tussen het: volwassenenstrafrecht, jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht. Daarnaast kent het strafrecht nog bijzondere procedures.

 

 

Hoe lang duurt een strafprocedure?

Hoe snel uw zaak op zitting komt, hangt af van hoe het onderzoek naar het strafbare feit door de politie en het OM verloopt. De snelheid van de procedure voor de strafrechter is afhankelijk van de complexiteit en ernst van uw strafzaak. Een zaak voor de kantonrechter kan in enkele minuten klaar zijn. Een ingewikkelde strafzaak waarin veel getuigen moeten worden gehoord en deskundigenonderzoek moet worden verricht kan maanden duren.

Uitgangspunt is dat binnen 2 jaar nadat u redelijk kon vermoeden dat u vervolgd zou worden een uitspraak volgt. Nadat uw zaak tijdens de zitting inhoudelijk is behandeld en het onderzoek is gesloten, doet de rechter doorgaans direct of binnen 2 weken schriftelijk uitspraak.

 

Kosten strafzaak

Bij een strafrechtelijke procedure betaalt de verdachte de kosten voor een advocaat, als hij of zij deze inschakelt. Mogelijk krijgt hij of zij een tegemoetkoming in de kosten voor een advocaat of wordt de advocaat helemaal betaald.

 

 

Nieuws over strafrecht  Nieuws over strafrecht

 

 

‘Minder mensen ten onrechte gegijzeld’23-2-2017 23:00:00Het aantal gijzelingsverzoeken van het Openbaar Ministerie is fors gedaald, meldt de Nationale Ombudsman.Het aantal gijzelingsverzoeken van het Openbaar Ministerie is fors gedaald. Van juli 2015 tot december 2016 heeft het OM 784 gijzelingsverzoeken ingediend. De rechter werd in 2014 nog 200.000 keer verzocht dit pressiemiddel – bedoeld om mensen die een boete niet willen betalen tot betalen te dwingen – toe te staan. Dit meldt de <a title="Link naar nieuwsberich van de ombudsmant over gijzelingsverzoeken " href="https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/minder-burgers-ten-onrechte-gegijzeld-na-verbetermaatregelen">Nationale Ombudsman</a> (nationaleombudsman.nl) in een brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Tbs met voorwaarden voor bezit van kinder- en dierenporno21-2-2017 23:00:00<p>De rechtbank Oost-Brabant heeft een 33-jarige man uit Oss veroordeeld tot tbs met voorwaarden voor het bezit van kinderporno en dierenporno in de periode april – mei 2015.</p>
Celstraf en behandeling voor ontucht met dochtertje21-2-2017 23:00:00<p>Een 45-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Hij pleegde tussen maart en juli vorig jaar een aantal keer ontucht met zijn dochter en maakte hiervan ook afbeeldingen.</p>

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum