Strafrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Strafbare feiten

Een verdachte kan alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is.

 

Overtredingen

Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld. Bijvoorbeeld door rood rijden, op verboden terrein lopen of wildplassen.

Misdrijven

Misdrijven zijn over het algemeen ernstiger en vallen onder het strafrecht. Voorbeelden van misdrijven zijn fraude, mishandeling en seksueel misbruik.

 

Naar de strafrechter

 

Ik ben verdachte

Beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt? U ontvangt een dagvaarding. Hierin staat waarvan u wordt verdacht, wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) u voor de rechter moet verschijnen.

Ik ben slachtoffer

Heeft u aangifte gedaan (politie.nl) van de overtreding of het misdrijf en is er een verdachte aangehouden? Als slachtoffer heeft u een aantal rechten. Zo heeft u recht op informatie over het strafproces.

Ik ben getuige

Soms wordt een getuige ook gehoord door de rechter of rechter-commissaris tijdens de rechtszaak. In dat geval wordt u door de officier van justitie of rechter-commissaris opgeroepen. U ontvangt een aangetekende brief. Hierin staat waar en wanneer u als getuige moet verschijnen. U bent verplicht te komen.

 

Soorten strafrechters

Er zijn verschillende soorten rechters die strafbare feiten behandelen. Voor volwassenen zijn dat vooral de kantonrechter, politierechter, economische politierechter, economische kamer en meervoudige strafkamer. Voor welke rechter de verdachte moet verschijnen, hangt af van de aard  en ernst van de overtreding of het misdrijf.

 

 

Strafprocedures

Bij het strafrecht speelt de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de verdachte een rol. Daarom is er binnen het strafrecht een onderscheid tussen het: volwassenenstrafrecht, jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht. Daarnaast kent het strafrecht nog bijzondere procedures.

 

 

Hoe lang duurt een strafprocedure?

Hoe snel uw zaak op zitting komt, hangt af van hoe het onderzoek naar het strafbare feit door de politie en het OM verloopt. De snelheid van de procedure voor de strafrechter is afhankelijk van de complexiteit en ernst van uw strafzaak. Een zaak voor de kantonrechter kan in enkele minuten klaar zijn. Een ingewikkelde strafzaak waarin veel getuigen moeten worden gehoord en deskundigenonderzoek moet worden verricht kan maanden duren.

Uitgangspunt is dat binnen 2 jaar nadat u redelijk kon vermoeden dat u vervolgd zou worden een uitspraak volgt. Nadat uw zaak tijdens de zitting inhoudelijk is behandeld en het onderzoek is gesloten, doet de rechter doorgaans direct of binnen 2 weken schriftelijk uitspraak.

 

Kosten strafzaak

Bij een strafrechtelijke procedure betaalt de verdachte de kosten voor een advocaat, als hij of zij deze inschakelt. Mogelijk krijgt hij of zij een tegemoetkoming in de kosten voor een advocaat of wordt de advocaat helemaal betaald.

 

 

Nieuws over strafrecht  Nieuws over strafrecht

 

 

Op de rol: ‘Ik wil een normaal leven leiden’23-10-2016 22:00:00Piets leven wordt al bijna 15 jaar vergald door roddel, smaad en regelrechte intimidatie en bedreiging over zijn vermeende pedoseksualiteit. Vandaag staat 1 van zijn kwelgeesten, voor de rechter. Piets leven wordt al bijna 15 jaar vergald door roddel, smaad en regelrechte intimidatie en bedreiging over zijn vermeende pedoseksualiteit. Hij is ooit vervolgd voor een zedenzaak, maar door de rechtbank vrijgesproken. Net toen hij vorig jaar was verhuisd naar een vervangende woning om daar een nieuw leven te beginnen met Chantal, begon de laster opnieuw. In september doken flyers op in de straat en Chantal kreeg Whatsapp-berichten van haar ex-huisgenoot Robin (24) dat Piet niet deugde. ‘Wat moet je met zo’n vieze pedo’, en ‘hij is dood als ik hem zie’. Chantal schrok zich een hoedje, maar reageerde niet, en Piet deed aangifte.
Zaak rond dood 15-jarig Eindhovens meisje op 27 oktober verder23-10-2016 22:00:00 De rechters die de strafzaak behandelden van een 49-jarige verdachte in de zaak over de dood en verkrachting van een 15-jarig Eindhovens meisje, werden vrijdag 14 oktober jl. gewraakt door de nabestaanden. De wrakingskamer wees op 19 oktober jl. het wrakingsverzoek af. De zaak gaat verder op donderdag 27 oktober om 9.00 uur.
Voorwaardelijke jeugddetentie en GGz-behandeling voor kinderdoodslag Breda23-10-2016 22:00:00 Een minderjarig meisje dat in december 2014 haar pasgeboren kindje doodde, is veroordeeld tot 8 maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ook moet ze in behandeling bij de GGz. De rechtbank Zeeland-West-Brabant volgt hiermee de eis van de officier van justitie.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum