Laden...

Mediation naast rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mediation > Mediation naast rechtspraak

Bij mediation lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Ook als er een gerechtelijke procedure loopt, kunt u nog kiezen voor mediation.

Rechtspraak - Mediation

Een animatie die het proces van mediation binnen een rechtszaak inzichtelijk maakt.

Wanneer mediation?

Of het nu gaat om arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid: bijna alle grote en kleine conflicten lenen zich voor mediation.

Voorwaarde is wel dat:

  • beide partijen bereid zijn om met de ander te onderhandelen;
  • er ook ruimte is voor onderhandeling.

Doe de zelftest om erachter te komen of mediation de manier is om uw conflict op te lossen.


Wanneer geen mediation?

Mediation naast rechtspraak heeft meestal geen zin als u:

  • een principiële en openbare uitspraak wilt over een juridisch punt
  • al eerder heeft geprobeerd om het conflict via mediation op te lossen en dat niet is gelukt

Waarom mediation?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen voor mediation naast rechtspraak kiezen:

Snel een oplossing

Een mediation wordt over het algemeen binnen enkele maanden afgerond. Soms zelfs binnen enkele weken of in een gesprek van een paar uur.

Relatie behouden

Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en kwesties goed uit te praten. Daarna zoeken alle betrokkenen samen naar een oplossing. Zodoende kunt u de relatie met uw gesprekspartner ook voor de toekomst behouden of juist goed afsluiten.

Alles in eigen hand houden

Bij mediation bepaalt u samen met de andere partij(en) wat u afspreekt en in de overeenkomst zet.

Hele conflict oplossen

Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict.

Meerdere zaken tegelijk

Bij mediation kunt u verschillende zaken waar meerdere partijen bij betrokken zijn, tegelijkertijd behandelen.

 

 

 

Totale kosten

Mediation kan goedkoper zijn dan het voortzetten van de gerechtelijke procedure. Bijvoorbeeld als er in een mediationtraject meerdere gerechtelijke procedures tegelijk worden behandeld. Of als er in de juridische procedure getuigen of deskundigen moeten worden ingeschakeld.

Loopt er nog geen gerechtelijke procedure en wilt u uw conflict oplossen via mediation?

Van rechter naar mediator

Het is belangrijk dat u zo veel mogelijk een oplossing op maat krijgt. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. Als dat het geval is, ontvangt u een mediationvoorstel. Dat kan schriftelijk voorafgaand aan de zitting. Tijdens de zitting zal de rechter met alle partijen onderzoeken welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: een uitspraak, een schikking of mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

Hoe verloopt mediation?

Als u tijdens de gerechtelijke procedure voor mediation kiest, helpt de mediationfunctionaris van de rechtbank u bij het regelen van de mediation.

Kosten mediation

Bij mediation naast rechtspraak zijn de partijen samen verantwoordelijk voor het betalen van de mediator

Brochures Mediation naast rechtspraak

In deze brochures vindt u uitleg over mediation naast een gerechtelijke procedure. Met concrete voorbeelden van  geslaagde mediations. 

Informatie voor professionals

Informatie voor mediators

Wilt u als mediator een mediation naast rechtspraak begeleiden? Bekijk dan de informatie voor mediators.

Informatie voor advocaten

Als advocaat kunt uw cliënt ondersteunen bij zijn keuze voor een procedure of mediation. Ook tijdens de mediation kunt u een rol spelen. U biedt juridische ondersteuning en kunt de mogelijke oplossingen juridisch beoordelen.

Zie ook:

   

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.