Over het gerechtshof

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshoven > Gerechtshof Den-Haag > Over het gerechtshof
Uitsnede gebouw gerechtshof Den Haag
 
                       

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam. Het is samen met rechtbank Den Haag en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gevestigd in het Haagse Paleis van Justitie.

 

Rechtsgebieden

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken op het gebied van:

  • Civiel recht
  • Belastingrecht
  • Strafrecht

Beslissingen van het gerechtshof in civiele en strafzaken worden arresten genoemd, beslissingen in belastingzaken uitspraken.

 

Speciale rechtsgebieden

Het Haagse hof is ook de instantie voor onderstaande zaken:

  • Tegen de Staat (in hoger beroep).
  • Volgens de Wet op de ondernemingsraden (artikel 46d).
  • Op het gebied van intellectueel eigendom, waaronder het kwekersrecht, een bijzonder intellectueel eigendomsrecht ontwikkeld voor nieuwe plantenrassen.
  • Volgens artikel 12 Wetboek van Strafvordering (beklag over het niet-vervolgen van strafbare feiten door het Openbaar Ministerie in het ressort Den Haag).

  • Ingevolge artikel 6:241 lid 1 BW is het hof bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van vorderingen om bepaalde bedingen in bepaalde algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te verklaren.