Veelgestelde vragen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshoven > Gerechtshof Den-Haag > Veelgestelde vragen
Uitsnede gebouw gerechtshof Den Haag

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen
 • De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.
  Meer over zitting bijwonen


  Groepen (meer dan 5 personen) die een zitting willen bijwonen dienen contact op te nemen met de afdeling Communicatie en (pers)voorlichting:

  Drs. M.H. Verweij
  Tel: 088 - 362 23 41

  Wilt u als docent met uw klas het gerechtshof bezoeken? Bekijk dan het lesmateriaal ter voorbereiding op uw bezoek. Bij groepen groter dan 20 personen zijn 2 volwassen begeleiders verplicht.
  Rechtspraak in de klas

 • Dat is afhankelijk van het soort zaak. Een groot deel van de zaken is openbaar. Bekijk welke zaken openbaar zijn en welke niet.
  Meer over zitting bijwonen

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen

 Uitspraken

>Alles uitklappen
 • ​Ja dit kan als u partij in een zaak bent. U kunt op de dag van de uitspraak contact opnemen met de griffie (administratie) van het specifieke team, bijvoorbeeld team belastingrecht als het om een uitspraak in een belastingzaak gaat.

 Procedures

>Alles uitklappen
 • ​Nee. Voor gratis juridisch advies kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Dit loket is er voor iedere rechtzoekende en verwijst u zo nodig naar een advocaat of een andere instantie die (juridische) bijstand verleent. In Den Haag is het Juridisch Loket gevestigd aan Herengracht 7. Telefoon: 0900-8020 (10 eurocent per minuut).
  Meer informatie: www.juridischloket.nl. Lees meer over het krijgen van juridisch advies.

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van het gerechtshof Den Haag kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.
  Meer informatie over klacht indienen

  Klachtenregeling

  Het bestuur van het gerechtshof Den Haag heeft een klachtenregeling vastgesteld.
  Het bestuur is daartoe verplicht op grond van art. 26 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

  Een ieder kan bij het bestuur van het gerechtshof een klacht indienen over de wijze waarop het gerechtshof of iemand die daar werkt zich in jegens hem of haar heeft gedragen. Er kunnen geen klachten worden ingediend over de inhoud en de motivering van een rechterlijke beslissing of over de totstandkoming van een rechterlijke beslissing.
  Klachten geven informatie over het functioneren van het gerechtshof. Het gerechtshof gebruikt deze informatie om haar organisatie en dienstverlening te verbeteren.

  Klachten kunnen per post worden ingediend bij gerechtshof Den Haag of digitaal.

  De jaarverslagen klachtbehandeling vindt u hieronder:

 • ​Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Meer over mediation naast rechtspraak

 Onderzoek

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over procedures vindt u onder Uw situatie. Voor vragen specifiek gericht aan het gerechtshof Den Haag kunt u contact opnemen.