Laden...

Coronavirus (COVID-19)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19)

De Rechtspraak en het coronavirus

De werkwijze van de Rechtspraak is aangepast vanwege het coronavirus. Rechtbanken, hoven en bijzondere colleges zijn nog maar beperkt toegankelijk. Rechtszaken die nog doorgaan worden zoveel mogelijk op afstand en met digitale mogelijkheden uitgevoerd.

De Rechtspraak zet alles op alles om deze zaken toch te kunnen blijven doen. De Rechtspraak heeft voor de komende periode regels opgesteld. Deze algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak bevat onder meer algemene regels met betrekking tot de aanwezigheid in de rechtszaal, de voorziening Veilig mailen en besloten zittingen. Voor de rechtsgebieden gelden specifieke regels, zie daarvoor de tijdelijke regelingen per rechtsgebied hieronder.

Op deze pagina vindt u altijd de laatste informatie. Heeft u nog vragen, bel dan uw advocaat of rechtshulpverlener. Als u die niet heeft, bel dan het gerecht dat uw zaak behandelt of het Rechtspraak Servicecentrum.

Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de deuren van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Voor de wijze waarop zaken gedurende de sluiting van de gerechten worden behandeld heeft het dagelijks bestuur van de Presidentenvergadering de volgende algemene regeling vastgesteld. Deze regeling geldt tot en met 28 april 2020 of zoveel langer als de Rechtspraak besluit bij verlenging van de huidige coronamaatregelen door het kabinet

Aanvullende informatie per rechtsgebied

Voor een aantal rechtsgebieden is aanvullende informatie beschikbaar.

Belastingrecht gerechtshoven:

De hoven beoordelen voor de belastingzaken welke zaken geschikt zijn voor horen via een telefonische (beeld)verbinding, een behandeling zonder mondelinge zitting of voor een behandeling via een digitale zitting. Wanneer een zaak zich daarvoor leent, zal contact worden opgenomen met (de gemachtigde van) partijen. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

Insolventierecht:

Informatie over het aanvragen van faillissementen en de schuldsaneringsregeling (pdf, 116,1 KB)

 

Online zittingen

Rechtszaken die doorgaan worden zoveel mogelijk op afstand en met digitale mogelijkheden uitgevoerd. Voor video-zittingen gebruikt de Rechtspraak de Skype Web App. De Rechtspraak stuurt u een uitnodiging voor een online zitting of overleg per e-mail.

Veilig Mailen

De algemene regeling zaaksbehandeling maakt het mogelijk om processtukken en berichten die u normaal per post of fax verstuurt, via Veilig Mailen te versturen.

 

 

 Vragen en antwoorden

>Alles uitklappen
 • Nee, voor zittingen geldt dat er voorlopig geen publiek aanwezig kan zijn. Dat komt omdat gerechtsgebouwen een beperkte capaciteit hebben vanwege de anderhalvemeter-norm en er vaak bij zaken al veel professionele deelnemers en partijen betrokken zijn. Denk aan advocaten, verdachten, slachtoffers, rechters, officieren en bijvoorbeeld de parketpolitie en de bodes. We bekijken periodiek wanneer dit kan wijzigen: vanwege het belang van openbare rechtspraak willen we zo snel als dat verantwoord is weer publiek ontvangen.

  Het aantal journalisten dat in een zittingszaal aanwezig kan zijn, wordt ook bepaald door de anderhalve meter afstand-norm. Het maximale aantal journalisten verschilt daardoor per zittingszaal. Om de openbaarheid te garanderen blijven we daarnaast inzetten op het verzorgen van livestreams en het publiceren van zoveel mogelijk uitspraken.

 • Houd u dan deze website in de gaten. Iedere rechtbank, gerechtshof of bijzonder college communiceert zo duidelijk mogelijk welke zaken doorgang vinden. Bent u betrokken bij een online zitting of overleg? Op de pagina Online zittingen en overleggen leest u wat u daarvoor moet doen en nodig heeft. Vanaf 11 mei worden sommige zaken ook weer fysiek in de rechtszaal behandeld (pdf, 330,2 KB). Als in uw zaak een mondelinge behandeling plaatsvindt, hoort u of heeft u van de rechtbank of het gerechtshof gehoord wanneer en hoe (via telefonische beeldverbinding of met uw fysieke aanwezigheid) deze wordt gehouden. Twijfelt u of uw zitting doorgaat? Neem dan contact op met uw advocaat of juridisch adviseur.

 • Nee, de komende tijd worden geen toga’s of befjes uitgeleend vanwege besmettingsgevaar. Aan rechters is gevraagd coulant om te gaan met advocaten die als gevolg hiervan zonder toga op zitting verschijnen.

 • Dat is in sommige gevallen mogelijk. Neem daarvoor contact op met de afdeling Communicatie van het GerechtRechtsprekende instantie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, Afdeling bestuur van de Raad van State, Hoge Raad. waar de zitting wordt gehouden.

  Het aantal journalisten dat in een zittingszaal aanwezig kan zijn, wordt bepaald door de anderhalve meter afstand-norm. Het maximale aantal journalisten verschilt daardoor per zittingszaal.

  Waar nodig worden livestreams ingezet en worden honderden uitspraken extra gepubliceerd op rechtspraak.nl.

 • Ja, schriftelijke procedures gaan zoveel mogelijk door.

Aangepaste loketfunctie van de Centrale balies

Vanwege de sluiting van de gerechtsgebouwen kunt u niet langskomen bij onze informatiebalie(s). Hieronder ziet u een overzicht van de administratieve handelingen die de informatiebalie uitvoert en hoe u nu van deze diensten gebruik kunt maken. Vanwege de sluiting van de gerechtsgebouwen kunnen wij uw verzoek mogelijk niet direct in behandeling nemen. De snelheid waarmee uw verzoek wordt opgepakt hangt ervan af of het om een urgente handeling gaat.

Mocht uw procedure of situatie echt vereisen dat u persoonlijk stukken in moet dienen, of dat u een kritieke termijn op het laatste moment veilig wil stellen, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met de griffie. In uitzonderlijke gevallen, kan dan een afspraak gemaakt worden, zodat u bij aankomst in het gerechtsgebouw toch ter plekke een ontvangstbevestiging ontvangt of bijvoorbeeld voor u een benodigde akte wordt opgemaakt.

Alle contactgegevens van de griffies vindt u op de pagina Contact onder het kopje Contactgegevens instanties.

 

 

 

Nieuws vanuit de Rechtspraak (algemeen) - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws vanuit de Rechtspraak (algemeen)

 

 

Wegwerken corona-achterstanden strafrechtketen voor eind 2021Wegwerken corona-achterstanden strafrechtketen voor eind 2021https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wegwerken-corona-achterstanden-strafrechtketen-voor-eind-2021.aspxDen Haag24-6-2020 22:00:00Verschillende organisaties in de strafrechtketen, waaronder de Rechtspraak, zijn gekomen tot maatregelen om achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis weg te werken. <p>Verschillende organisaties in de strafrechtketen, waaronder de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn gekomen tot maatregelen om achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis weg te werken. Reguliere inzet en capaciteit zijn niet altijd voldoende. Extra maatregelen en innovatieve oplossingen zijn nodig. Organisaties zijn hiervoor afhankelijk van elkaar, want wat de een doet, heeft effect op het werk van de ander.</p>
Rechtspraak en OM werken corona-achterstanden wegRechtspraak en OM werken corona-achterstanden weghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-en-OM-werken-corona-achterstanden-weg.aspxDen Haag24-6-2020 22:00:00De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie hebben plannen gemaakt om de door de coronacrisis ontstane achterstanden bij strafzaken te lijf te gaan.<p>De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM) hebben plannen gemaakt om de door de coronacrisis ontstane achterstanden bij strafzaken te lijf te gaan. Zo werken rechtbanken en gerechtshoven met ruimere openingstijden, waardoor bijvoorbeeld avondzittingen mogelijk zijn. Daarnaast worden meer strafzaken door een enkelvoudige kamer (1 rechter) behandeld en zal het OM vaker gebruik maken van de mogelijkheid zelf een strafbeschikking op te leggen. De achterstanden worden ook ingelopen door inzet van oud-rechters die onlangs met pensioen zijn gegaan. Hiervoor is nieuwe wetgeving in de maak.</p>
Rechtspraak: moeite met vele open normen coronawetRechtspraak: moeite met vele open normen coronawethttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-moeite-met-de-open-normen-coronawet-.aspxDen Haag14-6-2020 22:00:00Het is nog onduidelijk welke gevolgen het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 heeft voor burgers. De Raad voor de rechtspraak vraagt het kabinet daarom om meer helderheid op dit punt.<p>Het is nog onduidelijk welke gevolgen het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 heeft voor (de grondrechten van) burgers. De Raad voor de rechtspraak vraagt het kabinet daarom in een <a title="2020-19-advies-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/2020-19-advies-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19.pdf">wetgevingsadvies <span class="rnl-file-properties">(pdf, 813,1 KB)</span></a> om meer helderheid op dit punt. Met het wetsvoorstel wil het kabinet voor de langere termijn een wettelijke basis bieden voor maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. </p>

Nieuws vanuit de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws vanuit de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges

 

 

Uitspraak wrakingsverzoek Viruswaanzin op 7 juli 2020 te volgen via livestreamUitspraak wrakingsverzoek Viruswaanzin op 7 juli 2020 te volgen via livestreamhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Uitspraak-wrakingsverzoek-Viruswaanzin-op-7-juli-2020-te-volgen-via-livestream.aspxDen Haag5-7-2020 22:00:00<p>Op dinsdag 7 juli 2020 om 13.00 uur doet de wrakingskamer van de rechtbank Den Haag uitspraak in het wrakingsverzoek van Viruswaanzin. De uitspraak kan door alle belangstellenden via een livestream worden gevolgd: <a href="https://streams.nfgd.nl/uitspraak-wrakingsverzoek-viruswaanzin">https://streams.nfgd.nl/uitspraak-wrakingsverzoek-viruswaanzin</a></p>
Bestuurs- en strafzaken rechtbank Noord-Holland week 28 (6 t/m 10 juli)Bestuurs- en strafzaken rechtbank Noord-Holland week 28 (6 t/m 10 juli)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Holland/Nieuws/Paginas/COVID-19-Welke-zittingen-gaan-door-bij-rechtbank-Noord-Holland-in-week-28.aspxHaarlem2-7-2020 22:00:00Overzicht van bestuurs- en strafzaken die de rechtbank Noord-Holland in week 28 behandelt.<p>Deze week behandelt de rechtbank Noord-Holland de volgende bestuurs- en strafzaken. </p>
Extra zittingsruimte rechtbank in gemeentehuizen Groningen en AssenExtra zittingsruimte rechtbank in gemeentehuizen Groningen en Assenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Extra-zittingsruimte-rechtbank-in-gemeentehuizen-Groningen-en-Assen.aspxGroningen2-7-2020 22:00:00<p>Rechtbank Noord-Nederland gaat vanaf de zomerperiode rechtszaken behandelen in de gemeentehuizen van Groningen en later ook in Assen. De gemeentes stellen hiervoor één tot meerdere dagen per week zittingsruimte ter beschikking. De rechtbank heeft behoefte aan extra zittingsruimte omdat zij vanwege de coronamaatregelen over minder zittingsruimte beschikt.</p><p>De extra zittingsruimte wordt gebruikt voor zaken binnen de rechtsgebieden civiel, handel, kanton en bestuursrecht. Met het verplaatsen van dit type zittingen, komt er binnen de rechtbank zelf meer ruimte vrij om strafzaken af te handelen. Het gaat eerst nog om een proef, die na de zomer geëvalueerd zal worden. De verwachting is dat deze oplossing nadien voor een langere tijd zal kunnen bijdragen aan het snel afhandelen van rechtszaken. </p>
Behandeling wrakingsverzoek Viruswaanzin op 6 juli 2020 te volgen via livestreamBehandeling wrakingsverzoek Viruswaanzin op 6 juli 2020 te volgen via livestreamhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Behandeling-wrakingsverzoek-Viruswaanzin-op-6-juli-2020-te-volgen-via-livestream.aspxDen Haag1-7-2020 22:00:00<p>Op maandag 6 juli 2020 om 09.00 uur behandelt de rechtbank Den Haag het wrakingsverzoek van Viruswaanzin. De zitting van de wrakingskamer kan door belangstellenden via een livestream worden gevolgd: <a href="https://streams.nfgd.nl/behandeling-wrakingsverzoek-viruswaanzin">https://streams.nfgd.nl/behandeling-wrakingsverzoek-viruswaanzin</a></p>
Deze zittingen gaan door bij de rechtbank Rotterdam in week 28 (6-10 juli 2020)Deze zittingen gaan door bij de rechtbank Rotterdam in week 28 (6-10 juli 2020)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Deze-zittingen-gaan-door-bij-de-rechtbank-Rotterdam-in-week-28-6-10-juli-2020.aspxRotterdam2-7-2020 22:00:00<p><strong>Vanaf 11 mei 2020 behandelt de rechtbank Rotterdam weer meer zaken in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit. Zaken die schriftelijk of via tele(fonisch) horen of skype kunnen worden behandeld, doen we voorlopig nog steeds op die wijze af. </strong></p><p><strong>De afgelopen periode zijn in onze gebouwen in Rotterdam en Dordrecht maatregelen getroffen waardoor het mogelijk is partijen op een verantwoorde manier te ontvangen. Plexiglasschermen zijn aangebracht en ook de nodige signalering in de wachtruimtes en gangen.  </strong></p>
Livestream bij zaak over labs die coronatesten willen uitvoerenLivestream bij zaak over labs die coronatesten willen uitvoerenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Livestream-bij-zaak-over-labs-die-coronatesten-willen-uitvoeren.aspxUtrecht29-6-2020 22:00:00Aanstaande vrijdag 3 juli om 15.00 uur vindt bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht een kort geding plaats dat is aangespannen door twee samenwerkende laboratoria tegen onder andere de Nederlandse Staat en GGD’s. <p>Aanstaande vrijdag 3 juli om 15.00 uur vindt bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht een kort geding plaats dat is aangespannen door twee samenwerkende laboratoria tegen onder andere de Nederlandse Staat en GGD’s. De laboratoria willen coronatesten uitvoeren in Nederland, maar worden geweerd. Het kort geding is te volgen via een <a href="https://streams.nfgd.nl/kort-geding-laboratoria-de-staat-uitvoeren-van-coronatesten">livestream</a> op rechtspraak.nl.</p>
Veiligheidsregio Haaglanden mocht demonstratie Viruswaanzin weer verbiedenVeiligheidsregio Haaglanden mocht demonstratie Viruswaanzin weer verbiedenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Veiligheidsregio-Haaglanden-mocht-demonstratie-Viruswaanzin-weer-verbieden.aspxDen Haag28-6-2020 22:00:00<p>De rechtbank in Den Haag heeft op zaterdag 27 juni het verzoek van de Stichting Viruswaarheid.nl (actiegroep Viruswaanzin) om de door Veiligheidsregio Haaglanden verboden demonstratie van 28 juni 2020 op het Malieveld door te laten gaan, afgewezen. Vandaag geeft de rechtbank de motivering bij die beslissing. </p>
Welke zittingen gaan door bij rechtbank Limburg in week 28 (6 – 10 juli 2020)?Welke zittingen gaan door bij rechtbank Limburg in week 28 (6 – 10 juli 2020)?https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/COVID-19-zittingen-week-28.aspxMaastricht1-7-2020 22:00:00Welke zittingen gaan door bij rechtbank Limburg in week 28 (6 – 10 juli 2020)?<p>De rechtbank Limburg is gesloten voor publiek, maar behandelt nog steeds (urgente) zaken. Het onderstaande overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende (urgente) zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld. De zaken worden op verschillende manieren behandeld; fysiek, schriftelijk, via de telefoon of via een beeldverbinding.</p>
Welke zittingen gaan door bij rechtbank Noord-Holland in week 27 (29 juni t/m 3 juli)Welke zittingen gaan door bij rechtbank Noord-Holland in week 27 (29 juni t/m 3 juli)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Holland/Nieuws/Paginas/COVID-19-Welke-zittingen-gaan-door-bij-rechtbank-Noord-Holland-in-week-27.aspxHaarlem25-6-2020 22:00:00Overzicht van bestuurs- en strafzaken die de rechtbank Noord-Holland in week 27 behandelt.<p>Deze week behandelt de rechtbank Noord-Holland de volgende bestuurs- en strafzaken. </p>
Welke zittingen gaan door bij rechtbank Limburg in week 27 (29 juni – 3 juli 2020)?Welke zittingen gaan door bij rechtbank Limburg in week 27 (29 juni – 3 juli 2020)?https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/COVID-19-zittingen-week-27.aspxMaastricht24-6-2020 22:00:00Welke zittingen gaan door bij rechtbank Limburg in week 27 (29 juni – 3 juli 2020)?<p>De rechtbank Limburg is gesloten voor publiek, maar behandelt nog steeds (urgente) zaken. Het onderstaande overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende (urgente) zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld. De zaken worden op verschillende manieren behandeld; fysiek, schriftelijk, via de telefoon of via een beeldverbinding.</p>