Thema's in de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

illustratieve afbeelding

Discussie over financiering

Er is discussie over de financiering van rechtspraak. De Rechtspraak vindt dat zij, doordat haar begroting is ondergebracht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, moet concurreren met andersoortige beleidsdoelen. En het financieringssysteem houdt geen rekening met periodes waarin er extra middelen nodig zijn.

Levenslang

Levenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die rechters in Nederland kunnen opleggen. De meeste mensen die levenslang krijgen, hebben meerdere levensdelicten (moord, doodslag) op hun geweten.

 

Wraking

Iedereen heeft recht op onpartijdige rechtspraak. Als één van de partijen in een rechtszaak de indruk heeft dat de rechter vooringenomen is, kan hij verzoeken om de rechter te laten vervangen door een andere rechter. Dit heet een wrakingsverzoek.

Rechterlijke dwaling

Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende manieren om te voorkomen dat onschuldigen worden veroordeeld. Bijvoorbeeld vrijspraak bij onvoldoende bewijs en hoger beroep. Als ondanks alle waarborgen iemand toch onterecht wordt veroordeeld, spreekt men van een rechterlijke dwaling.

 

Taakstraffen

De taakstraf is een straf voor minder zware misdrijven of misdrijven onder verzachtende omstandigheden. Tijdens de taakstraf moet de gestrafte werk doen waarvoor hij niet wordt betaald. De rechter kan een taakstraf opleggen aan daders vanaf 12 jaar.

Tbs

Tbs is een maatregel om daders te behandelen die tijdens het misdrijf (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar waren. Bijvoorbeeld door een persoonlijkheidsstoornis of psychose. Tbs’ers verblijven meestal in een gesloten kliniek. Om de samenleving te beschermen, komen ze pas vrij als de kans klein is dat ze opnieuw een ernstig delict plegen.

 

Vechtscheidingen

De Rechtspraak maakt zich zorgen over het toenemend aantal problematische echtscheidingen, ook wel vechtscheidingen genoemd. Vooral de positie van de betrokken kinderen baart zorgen. Gerechten experimenteren met een andere aanpak van deze echtscheidingen. De nieuwe werkwijzen worden in 2017 bij alle rechtbanken en gerechtshoven ingevoerd.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum