Procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Illustratieve afbeelding

Elk minderjarig kind staat onder gezag. Afhankelijk van de situatie krijgt u het ouderlijk gezag automatisch of moet u dit aanvragen via een formulier. In andere gevallen start u een procedure bij de rechtbank.

De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Procedures

Gezag automatisch of aanvragen

Of u het gezag over uw kind automatisch krijgt of moet aanvragen, hangt af van uw situatie. Krijgt u het gezag niet automatisch, dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • gezag aanvragen via een schriftelijke procedure
    Dit geldt voor vaders en duomoeders zonder automatisch gezag.
  • alleen of gezamenlijk gezag aanvragen via een verzoek aan de rechter
    Dit geldt voor alle andere gevallen, zoals een niet-juridische ouder, eenhoofdig gezag, 2 vaders.

 

 

Er kunnen maximaal 2 personen belast zijn met gezag over een kind. U kunt dus geen gezag aanvragen als er al 2 personen gezag hebben. Soms heeft een voogd het gezag in plaats van een ouder.

 

Moeder

Bij een geboorte krijgt de biologische moeder in principe automatisch het gezag. Uitzonderingen zijn als de moeder minderjarig is, onder curatele is gesteld of dat er sprake is van een langdurige geestelijke stoornis die het onmogelijk maakt het gezag uit te oefenen.

 

Minderjarige moeder

Als u 16 of 17 bent en zwanger, dan kunt u gezag over uw kind krijgen door te trouwen of een geregistreerd partnerschap af te sluiten. Hier is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet u:

  • toestemming van uw eigen ouders of voogd hebben
  • een verklaring van de arts over de zwangerschap hebben

Krijgt u geen toestemming van uw ouders of voogd om te trouwen en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u de rechter om toestemming vragen. U vraagt dan een meerderjarigheidsverklaring

 

Duomoeder

De vrouwelijke partner van de moeder is de duomoeder. Als duomoeder krijgt u automatisch gezag als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U bent bij de geboorte van het kind getrouwd met de biologische moeder of u heeft een geregistreerd partnerschap met haar.
  • De donor is onbekend waardoor duidelijk is dat de biologische vader geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding van het kind. Dat de donor onbekend is moet u bij de aangifte van de geboorte in een verklaring vastleggen en overleggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kunt u samen met de moeder het gezamenlijk gezag aanvragen via de schriftelijke procedure. Hiervoor is geen advocaat nodig.

 

 

Vader

Als vader krijgt u automatisch gezag als u bij de geboorte getrouwd bent met de moeder of als u haar geregistreerde partner bent.

 

Geen juridische vader (niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap)

Bent u als vader niet met de moeder getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap met de moeder? U kunt samen met de moeder het gezag aanvragen via de schriftelijke procedure. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig.

 

Minderjarige vader

Als minderjarige vader kunt u enkel het gezag over uw kind krijgen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. U kunt geen gezag aanvragen. Wel kunt u het kind erkennen. U heeft geen advocaat nodig.

 

Gezamenlijk gezag 2 mannen

Wilt u als man het gezamenlijk gezag over een kind en is de andere man de juridische vader? U krijgt niet automatisch het gezamenlijk gezag. U vraagt het gezamenlijk gezag aan bij de rechter. Voor deze procedure is een advocaat nodig.

                     

 

 

Niet-juridische ouder

Wilt u als niet-juridische ouder samen met één van de ouders het gezag uitoefenen? U kunt hiervoor samen een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

 

 

Een van de ouders

Als u samen met uw partner het gezag over uw kind uitoefent en gaat scheiden, behoudt u allebei het gezamenlijk gezag. Wilt u dit niet langer? U kunt een verzoek indienen bij de rechter. De rechter bepaalt wie van u het gezag krijgt (eenhoofdig gezag). Bij meerdere kinderen bepaalt de rechter voor ieder kind afzonderlijk wie het gezag krijgt. Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig.

 

 

Na overlijden van de juridische ouder(s) met gezag, wordt een minderjarige onder voogdij geplaatst. Is er nog een andere ouder (zonder gezag)? Deze ouder kan het gezag aanvragen. De rechter beslist in het belang van het kind wie het gezag krijgt: een voogd of de ouder.

 

 

 

 

Vraag en antwoord

Kan ik als minderjarige moeder het gezag krijgen?

Bent u 16 of 17 jaar? U krijgt het gezag als u trouwt. Of u kunt de rechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring.

Kan ik als minderjarige moeder het gezag krijgen?
Bent u 16 of 17 jaar? U krijgt het gezag als u trouwt. Of u kunt de rechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Kan ik als minderjarige moeder het gezag krijgen?
Bent u 16 of 17 jaar? U krijgt het gezag als u trouwt. Of u kunt de rechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Kan ik als minderjarige moeder het gezag krijgen?
Bent u 16 of 17 jaar? U krijgt het gezag als u trouwt. Of u kunt de rechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring.

Wat kost gezamenlijk gezag aanvragen (schriftelijk)?

Digitaal is de aanvraag gratis. Voor de aanvraag per post betaalt u voor bepaalde gemeentelijke documenten.

Wat kost gezamenlijk gezag aanvragen (schriftelijke procedure)?
Digitaal is de aanvraag gratis. Voor de aanvraag per post betaalt u  voor bepaalde gemeentelijke documenten.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.