DCSIMG

 

Formulieren

Pagina-inhoud

Hieronder vindt u een overzicht van de formulieren die als pdf-bestand beschikbaar zijn. Deze formulieren kunt u na het downloaden invullen op uw computer en printen. Het opslaan van ingevulde formulieren is alleen mogelijk als u beschikt over Adobe Acrobat 7 of hoger.

Om de invulvelden bij een pdf zichtbaar te maken kunt u rechtsboven in het formulier 'velden markeren' aanklikken. De invulvelden lichten dan blauw op.

U kunt ook digitaal procederen via het Digitaal loket rechtspraak.

Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken

Curatele, bewind en mentorschap

Voor curatele, bewind en mentorschap zijn formulieren beschikbaar.

Declaraties

Europese formulieren

Gezag

Hoger beroep en gratie strafzaken

U kunt uw bezwaar tegen een strafrechtelijk vonnis en/of redenen voor het instellen van hoger beroep in een strafzaak kenbaar maken middels een  grievenformulier (pdf, 477 kB).

Let op: U kunt dit formulier alleen gebruiken voor strafzaken.

Hoe moet een  gratieverzoek (pdf, 193 kB) worden ingediend en welke gegevens moeten erin staan?

Insolventieformulieren en -modellen

1. Formulieren bij Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken:

 

2. Formulieren en -modellen bij de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling:

NB Als de formulieren lastig te openen zijn, kunt u ze ook downloaden als ingepakt bestand.

 3. Formulieren -en modellen bij Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen

Kort gedingen

Model deskundigenbericht

Nalatenschap

Voor nalatenschap zijn formulieren beschikbaar. 

Proceskosten

Rechtsbijstand

Pensioen

 

Rekening-courant griffierechten

De rechtspraak biedt u de mogelijkheid een rekening-courant te houden voor de inning van griffierechten. De voorwaarden waaronder u een rekening-courant kunt aanvragen vindt u in de Landelijke rekening-courant griffierechten (Staatscourant 2014, 24073). Bekijk de pagina met aanvraagformulieren

  Digitaal procederen bestuursrecht

     Het Digitaal loket biedt burgers en advocatuur de mogelijkheid om digitaal te procederen tegen een overheidsinstantie.

      

     PDF-bestanden op deze pagina kunt u openen met bijvoorbeeld het gratis programma Adobe Acrobat Reader.