Laden...

Toegankelijkheid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaringen

De Rechtspraak wil met haar websites zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van het World Wide Web Consortium (W3C) op niveau AA. 

In onderstaande toegankelijkheidsverklaringen kunt u nagaan hoe ver de Rechtspraak is om dit doel te bereiken:

Aanpak om de toegankelijkheid van de websites te bevorderen

Een kennisgroep toegankelijkheid draagt zorg voor de naleving van de toegankelijkheidseisen binnen de Rechtspraak. De kennisgroep:

 • adviseert de webdevelopment- en redactieteams over alle zaken rondom toegankelijkheid. Deze teams controleren zelf doorlopend de toegankelijkheid van de onderdelen waar zij aan werken.
 • toetst na grote wijzigingen de toegankelijkheid met behulp van de methode Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM, w3.org).
 • organiseert minimaal 1 keer per 3 jaar externe audits (toetsing door een externe organisatie).
 • stelt toegankelijkheidsverklaringen op.
 • volgt de ontwikkelingen rondom toegankelijkheid en deelt nieuwe kennis en inzichten met de webdevelopment- en redactieteams.
 • investeert in training en opleiding.

Toegankelijkheidsstandaarden

De Rechtspraak werkt toe naar websites die voldoen aan: 
 • de internationale toegankelijkheidsstandaarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1, niveau AA.
 • de ISO/IEC 45500 voor ontwerp, bouw en beheer van websites.
 • voor PDF geldt nu nog PDF/A maar dit wordt PDF/UA.
De websites voldoen voor het grootste deel aan de standaarden.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen waardoor de site niet geheel aan de digitale toegankelijkheid voldoet:

Publicaties en inschrijvingen in registers

Centraal register voor collectieve vorderingen, uitspraken, insolventies, beschermingsmaatregelen, registraties van huwelijken en nevenfuncties van rechters worden gepubliceerd of ingeschreven in een van de registers op Rechtspraak.nl. De registers en onderliggende applicaties worden de komende jaren herzien. De toegankelijkheidseisen zijn een onderdeel van de herziening.

Video's

Nieuwsfeiten verliezen snel hun actualiteitswaarde. Daarom plaatst de Rechtspraak nieuwsvideo’s zo snel mogelijk op Rechtspraak.nl, deze voldoen dan nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Na uiterlijk 5 werkdagen staat er een versie die wel voldoet.

Verouderde content

Vanuit een archieffunctie moet bepaalde informatie beschikbaar blijven op de site. De Rechtspraak past verouderde informatie niet met terugwerkende kracht aan, omdat het onevenredig veel tijd en geld kost. Het is hierdoor mogelijk dat sommige bezoekers van Rechtspraak.nl deze informatie niet of niet goed kunnen gebruiken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Een toegankelijke website is voor iedereen goed te gebruiken. Heeft u, ondanks de genomen maatregelen, problemen met het bekijken of bedienen van de websites? Laat het ons weten (webredactie@rechtspraak.nl). Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een reactie.

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact