DCSIMG

 

Griffierechten

Pagina-inhoud

Als u een procedure begint bij de kantonrechter moet u als eiser of verzoeker daarvoor griffierecht betalen. Gedaagde of verweerder hoeft geen griffierecht te betalen.
Het griffierecht moet worden betaald vanaf de dag van de terechtzitting (rolzitting) die in de dagvaarding is genoemd of vanaf de datum indiening van het verzoekschrift. De griffier stuurt hiervoor een rekening. Als het griffierecht niet op tijd (binnen vier weken) wordt betaald, wordt op de zaak niet inhoudelijk beslist. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. Heeft u een advocaat ingeschakeld, dan betaalt die meestal het griffierecht. U ziet het dan later terug op de rekening van de advocaat.
Elke rechtbank heeft een eigen bankrekening. Het bankrekeningnummer staat vermeld op de griffienota.
Bij de kantonrechter kunnen zaken met een belang tot 25.000,– worden aangebracht of zaken waarvoor de kantonrechter specifiek bevoegd is.

Tarieven vanaf 1 januari 2015 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2015 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2015.

Voor de tabel in de Wet griffierechten burgerlijke zaken wordt u verwezen naar de bijlage bij de wet.

Dagvaardingszaken of verzoekschriften Griffierecht niet-natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van
- onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan  € 500,-
€ 116,00 € 78,00 € 78,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– € 466,00 € 221,00 € 78,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- € 932,00 € 466,00 € 78,00
Aktes € 122,00 € 122,00 € 122,00
Verzetschrift Wet Mulder € 116,00 € 78,00 € 78,00

 

Griffierechten 2014

Laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor het tarief voor Onvermogenden, zoals in de tabel is aangegeven.
Wie hiervoor in aanmerking wil komen moet dit bij aanvang van de procedure bij de rechtbank waar de zaak wordt behandeld aangeven door bij de dagvaarding of het verzoekschrift óf een toevoeging óf een zogenoemde inkomensverklaring (óf een afschrift van de aanvraag van een van beide) mee te sturen.
Als u gefinancierde rechtsbijstand (een toegevoegde advocaat) heeft, dan regelt de advocaat dit voor u.
De inkomensverklaring ontvangt u van de Raad voor Rechtsbijstand nadat u daar schriftelijk een Aanvraag inkomensverklaring heeft ingeleverd. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u pas na het starten van de procedure erachter komt dat u voor vermindering van het griffierecht in aanmerking had kunnen komen, dan moet u dit zo snel mogelijk schriftelijk meedelen aan de griffie van de betreffende rechtbank en aangeven wat de reden is dat u de stukken niet eerder heeft kunnen overleggen. U dient daarbij het kenmerk van de zaak te vermelden. In uitzonderingsgevallen kan soms nog verlaging van het griffierecht volgen.

Als u de rechtszaak wint

Als de rechter u gelijk geeft, kan hij bepalen dat de tegenpartij - een gedeelte van - uw (proces)kosten moet betalen. Als u eiser bent en de rechtszaak wint, kan hieronder het door u betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk vallen.