DCSIMG

 

Organisatie

Hoe is de rechtspraak georganiseerd?

De rechtspraak in Nederland bestaat uit diverse instanties:

Organogram RechtspraakRechtbankenGerechtshovenCollegesHoge RaadRaad voor de rechtspraak

Rechtbanken

Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Er zijn elf rechtbanken.

Iedere rechtbank is opgedeeld in verschillende rechtsgebieden:

Hogerberoepinstanties

Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechtbank, kan in hoger beroep. Strafzaken en civiele zaken komen terecht bij een van de vier gerechtshoven. Bij bestuurszaken kan het hoger beroep afhankelijk van het onderwerp terechtkomen bij:

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad kan uitspraken van met name gerechtshoven vernietigen (dit heet cassatie). Verder is de Hoge Raad belast met toezicht op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling van het Nederlandse recht.

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. De algemene taak van de Raad is het bevorderen dat de gerechten hun werk - rechtspreken - goed kunnen doen. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, in het bijzonder de minister van Veiligheid en Justitie. De Raad is ook het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak.