DCSIMG

 

Contact

Pagina-inhoud

Algemeen telefoonnummer rechtbank Amsterdam

 • Telefooncentrale: 020 - 541 21 11

Bezoek- en postadressen en algemeen nummer

 • Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam
 • Strawinskyhuis: Prinses Irenestraat 43, 1077 AJ Amsterdam
 • Gebouw De Brug: Parnassusweg 126-128, 1076 AT Amsterdam (alleen toegankelijk met afspraak)
 • Algemeen en Centrale Balie: postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
 • Afdeling publiekrecht, team strafrecht: postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
 • Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht algemeen: postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
 • Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht, vreemdelingenkamer: postbus 75399, 1070 AJ Amsterdam
 • Afdeling privaatrecht, teams handel, insolventie, kort geding en familie:
  postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
 • Afdeling privaatrecht, team kanton: postbus 70515, 1007 KM Amsterdam

Voor algemeen juridisch advies kunt u niet terecht bij rechtbank Amsterdam; zie juridisch advies. Zie onderstaande telefoonnummers voor vragen over aangebrachte of lopende zaken.

Communicatie en (pers)voorlichting

 • Telefoon: 020 - 541 28 82
 • Fax: 020 - 541 23 97
 • E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl (niet voor juridische procedures)
 • Twitter: @rbankamsterdam
 • Telefoon hoofd communicatie (Ton van den Brandt): 020 - 541 26 08 / 06 - 46093684
 • Telefoon senior communicatieadviseur (Anke Pouw): 020 - 541 29 79
 • Telefoon communicatieadviseurs (Petra Robbers, Yndra Poel-Forster, Annemieke Jeuring en Fatima El Gueriri):
  020 - 541 28 82

Centrale Balie

Personeel en Organisatie

President (voorzitter gerechtsbestuur)

 • Telefoon secretariaat: 020 - 541 27 98

Mediationbureau

Afdeling publiekrecht

Team bestuursrecht

Algemeen

 • Fax: 020 - 541 27 46
 • Telefoon voorlopige voorziening: 020 - 541 22 19, keuze 1
 • Telefoon spoedeisende gevallen buiten kantooruren: 020 - 541 24 42 (meldkamer van de rechtbank Amsterdam)
 • Fax voorlopige voorziening: 020 - 541 35 59
 • Telefoon uitspraak of hoger beroep: 020 - 541 22 19, keuze 2
 • Fax uitspraak of hoger beroep: 020 - 541 27 46
 • Telefoon overige vragen: 020 - 541 22 19, keuze 3
 • Fax overige vragen: 020 - 541 35 55

Vreemdelingenkamer

 • Telefoon bewarings- of AC-zaak: 020 - 541 26 00, keuze 1
 • Fax bewarings- of AC-zaak: 020 - 541 35 59
 • Telefoon zaak op zitting geagendeerd en nog niet behandeld: 020 - 541 26 00, keuze 2
 • Fax zaak op zitting geagendeerd en nog niet behandeld: 020 - 541 27 45
 • Telefoon uitspraak of hoger beroep: 020 - 541 26 00, keuze 3
 • Fax uitspraak of hoger beroep: 020 - 541 27 46
 • Telefoon overige vragen: 020 - 541 2600, keuze 4
 • Fax overige vragen: 020 - 541 35 55
 • Telefoon centrale pikettelefoondienst van de vreemdelingenkamers: 023 - 512 67 28 (spoedeisende gevallen buiten kantooruren

Team strafrecht

 • Telefoon secretariaat bedrijfsbureau: 020 - 541 57 69
 • Telefoon administratie (griffie): 020 - 541 57 70
 • Fax administratie (griffie): 020 - 541 21 34
 • Telefoon bedrijfsbureau rechter-commissaris: 020 - 541 23 93
 • Fax bedrijfsbureau rechter-commissaris: 020 - 541 25 90
 • Telefoon instructiegriffiers jeugdunit: 020 - 541 40 10
 • Fax instructiegriffiers jeugdunit: 020 - 541 12 83
 • Telefoon Verkeerstoren: 020 - 541 22 00
 • Fax Verkeerstoren: 020 - 541 28 00
 • Telefoon Zittingsteam (uitspraken): 020 - 541 60 01
 • Fax Zittingsteam (uitspraken): 020-541 21 34

Afdeling privaatrecht

Team handelszaken

 • Telefoon verzoekschriften: 020 - 541 40 00
 • Fax verzoekschriften: 020-541 31 45 (voor beslagrekesten zie hieronder 'team kort gedingzaken')
 • Telefoon dagvaardingprocedure: 020 - 541 33 90
 • Fax dagvaardingprocedure: 020 - 541 31 50
 • Telefoon planningsadministratie: 020 - 541 50 00
 • Fax planningsadministratie: 020 - 541 31 50

Berichten (mededelingen) met betrekking tot de procesvoering in verzoekschriftprocedures kunnen worden verstuurd aan het emailadres: berichtenprocesvoeringverz@rechtspraak.nl
Processtukken kunnen niet op deze wijze worden verstuurd.
(Procesreglement Verzoekschriftprocedures rechtbank civiel handel/voorzieningenrechter artikel 1.1.3)

Team insolventiezaken

 • Telefoon: 020 - 541 33 78
 • Fax: 020 - 541 33 79

Team familie- en jeugdzaken

Fax familiezaken: 020 - 541 57 01

 • Telefoon alimentatie, adoptie en voorlopige voorzieningen: 020 - 541 91 99
 • Telefoon BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen): 020 - 541 35 90
 • Fax BOPZ: 020 - 541 25 10
 • Telefoon eenzijdige of gemeenschappelijke echtscheiding: 020 - 541 91 99
 • Telefoon gezag, omgang en Boek 1: 020 - 541 28 80
 • Telefoon huwelijksgoederenregister, boedelregister: 020 - 541 37 37
 • Telefoon instructiegriffiers jeugdunit: 020 - 541 40 10
 • Fax instructiegriffiers jeugdunit: 020 - 541 30 84
 • Telefoon griffie jeugdunit (civiel): 020 - 541 40 20
 • Fax griffie jeugdunit (civiel): 020 - 541 28 39
 • Telefoon Wth (Wet tijdelijk huisverbod): 020 - 541 35 90
 • Fax Wth (Wet tijdelijk huisverbod): 020 - 541 25 10

Team kort gedingzaken

 • Telefoon kort geding: 020 - 541 28 08
 • Fax kort geding: 020 - 541 30 90
 • Telefoon beslagrekesten: 020 - 541 25 14
 • Fax beslagrekesten: 020 - 541 29 24
 • Telefoon spoedeisende gevallen buiten kantooruren: 020 541 24 42 (meldkamer rechtbank Amsterdam)

Berichten (mededelingen) met betrekking tot de procesvoering in kort geding procedures - waaronder niet begrepen een aanvraag van een datum voor de behandeling van een kort geding (en concept dagvaarding) - kunnen worden verstuurd aan het emailadres: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
Processtukken kunnen niet op deze wijze worden verstuurd.
(Procesreglement Kort Gedingen rechtbanken civiel/familie artikel 1.4)

Bedrijfsbureau privaatrecht

Telefoon: 020 - 541 27 92 of 020 - 541 18 22
Voor vragen aangaande procedures bij de rechtbank dient u contact op te nemen met de teams van de afdeling privaatrecht.

Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen

 • Telefoon: 020 - 541 28 28
 • Fax: 020 - 541 39 95

Team kanton

Civiele dagvaardingszaken

Waarvan de achternaam van gedaagde begint met de volgende letter:

B, I, L, Q, T, X
Telefoon: 020 - 541 60 49

F, G, S, V
Telefoon: 020 - 541 22 26

C, D, J, K, Y, Z
Telefoon: 020 - 541 30 68

A, H, O, U, W
Telefoon: 020 - 541 30 81

E, M, N, P, R
Telefoon: 020 - 541 31 48

Overig

 • Fax kanton algemeen: 020 - 541 29 90
 • Telefoon kort geding: 020 - 541 31 32
 • Telefoon kort geding incasso (zaken die maandag om 15.00 uur dienen): 020 - 541 31 32
 • Telefoon verzoekschriften arbeidszaken, huurzaken en overige handelszaken: 020 - 541 90 90
 • Telefoon verzoekschriften bewind, mentorschap en curatele: 020 - 541 50 45
 • Telefoon strafzaken (overtredingen; zaken met een parketnummer): 020 - 541 26 55
 • Telefoon wet-Mulderzaken (verkeersovertredingen; zaken met kenmerk WM, MU en DM): 020 - 541 21 73