DCSIMG

 

Contact

Pagina-inhoud

Algemeen telefoonnummer rechtbank Amsterdam

Geen doorkiesnummer? Bel: 020 - 541 21 11

Bezoek- en postadressen en algemeen nummer

Algemeen nummer

Geen doorkiesnummer? Bel: 020 541 21 11

Bezoek- en postadressen

 • Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam
 • Strawinskyhuis: Prinses Irenestraat 43, 1077 AJ Amsterdam
 • Gebouw De Brug: Parnassusweg 126-128, 1076 AT Amsterdam (alleen toegankelijk met afspraak)
 • Algemeen en Centrale Balie: postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
 • Afdeling publiekrecht, team strafrecht: postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
 • Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht algemeen: postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
 • Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht, vreemdelingenkamer: postbus 75399, 1070 AJ Amsterdam
 • Afdeling privaatrecht, teams handel, insolventie, kort geding en familie:
  postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
 • Afdeling privaatrecht, team kanton: postbus 70515, 1007 KM Amsterdam

Voor algemeen juridisch advies kunt u niet terecht bij rechtbank Amsterdam; zie juridisch advies. Zie onderstaande telefoonnummers voor vragen over aangebrachte of lopende zaken.

Communicatie en (pers)voorlichting
 • ​Telefoon: 020 - 541 28 82
 • Fax: 020 - 541 23 97
 • E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl (niet voor juridische procedures)
 • Twitter: @rbankamsterdam
 • Telefoon hoofd communicatie (Ton van den Brandt): 020 - 541 26 08 / 06 - 46093684
 • Telefoon senior communicatieadviseur (Anke Pouw): 020 - 541 29 79
 • Telefoon communicatieadviseurs (Petra Robbers, Annemieke Jeuring en Fatima El Gueriri): 020 - 541 28 82
Voor algemeen juridisch advies kunt u niet terecht bij rechtbank Amsterdam; zie juridisch advies. Zie onderstaande telefoonnummers voor vragen over aangebrachte of lopende zaken.
Centrale Balie
 • ​Telefoon: 020 - 541 39 00
 • Postadres: Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
 • Fax: 020 - 541 39 01
 • E-mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl (niet voor juridische procedures)
Mediationbureau
Personeel en Organisatie
Bestuursrecht

Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht

Algemeen

 • Fax: 020 - 541 27 46
 • Telefoon voorlopige voorziening: 020 - 541 22 19, keuze 1
 • Telefoon spoedeisende gevallen buiten kantooruren: 020 - 541 24 42 (meldkamer van de rechtbank Amsterdam)
 • Fax voorlopige voorziening: 020 - 541 35 59
 • Telefoon uitspraak of hoger beroep: 020 - 541 22 19, keuze 2
 • Fax uitspraak of hoger beroep: 020 - 541 27 46
 • Telefoon overige vragen: 020 - 541 22 19, keuze 3
 • Fax overige vragen: 020 - 541 35 55

Vreemdelingenkamer

 • Telefoon bewarings- of AC-zaak: 020 - 541 26 00, keuze 1
 • Fax bewarings- of AC-zaak: 020 - 541 35 59
 • Telefoon zaak op zitting geagendeerd en nog niet behandeld: 020 - 541 26 00, keuze 2
 • Fax zaak op zitting geagendeerd en nog niet behandeld: 020 - 541 27 45
 • Telefoon uitspraak of hoger beroep: 020 - 541 26 00, keuze 3
 • Fax uitspraak of hoger beroep: 020 - 541 27 46
 • Telefoon overige vragen: 020 - 541 2600, keuze 4
 • Fax overige vragen: 020 - 541 35 55
 • Telefoon centrale pikettelefoondienst van de vreemdelingenkamers: 023 - 512 67 28 (spoedeisende gevallen buiten kantooruren
Strafrecht

Afdeling publiekrecht, team strafrecht

 • Telefoon secretariaat bedrijfsbureau: 020 - 541 57 69
 • Telefoon administratie (griffie): 020 - 541 57 70
 • Fax administratie (griffie): 020 - 541 21 34
 • Telefoon bedrijfsbureau rechter-commissaris: 020 - 541 23 93
 • Fax bedrijfsbureau rechter-commissaris: 020 - 541 25 90
 • Telefoon instructiegriffiers jeugdunit: 020 - 541 40 10
 • Fax instructiegriffiers jeugdunit: 020 - 541 12 83
 • Telefoon Verkeerstoren: 020 - 541 22 00
 • Fax Verkeerstoren: 020 - 541 28 00
 • Telefoon Zittingsteam (uitspraken): 020 - 541 60 01
 • Fax Zittingsteam (uitspraken): 020-541 21 34
  Handelszaken

  Afdeling privaatrecht, team handelszaken

  • Telefoon verzoekschriften: 020 - 541 40 00
  • Fax verzoekschriften: 020-541 31 45 (voor beslagrekesten zie hieronder 'team kort gedingzaken')
  • Telefoon dagvaardingprocedure: 020 - 541 33 90
  • Fax dagvaardingprocedure: 020 - 541 31 50
  • Telefoon planningsadministratie: 020 - 541 50 00
  • Fax planningsadministratie: 020 - 541 31 50

  Berichten (mededelingen) met betrekking tot de procesvoering in verzoekschriftprocedures kunnen worden verstuurd aan het emailadres: berichtenprocesvoeringverz@rechtspraak.nl.
  Processtukken kunnen niet op deze wijze worden verstuurd.
  (Procesreglement Verzoekschriftprocedures rechtbank civiel handel/voorzieningenrechter artikel 1.1.3)

  Insolventiezaken

  Afdeling privaatrecht, team insolventiezaken

  • Telefoon: 020 - 541 33 78
  • Fax: 020 - 541 33 79
  Familie- en jeugdzaken

  Afdeling privaatrecht, team familie- en jeugdzaken

  • Telefoon familie- en jeugdzaken: 020 541 9069
   Fax familie- en jeugdzaken: 020 541 5701

  • Telefoon jeugdinstructie: 020 541 4010
   Fax jeugdinstructie: 020 541 3084

  • Telefoon BOPZ en Wth (Wet tijdelijk huisverbod): 020 541 3590
   Fax BOPZ en Wth: 020 541 2510
  Kort gedingzaken

  Afdeling privaatrecht, team kort gedingzaken

  • Telefoon kort geding: 020 - 541 28 08
  • Fax kort geding: 020 - 541 30 90
  • Telefoon beslagrekesten: 020 - 541 25 14
  • Fax beslagrekesten: 020 - 541 29 24
  • Telefoon spoedeisende gevallen buiten kantooruren: 020 541 24 42 (meldkamer rechtbank Amsterdam)
  Berichten (mededelingen) met betrekking tot de procesvoering in kort geding procedures - waaronder niet begrepen een aanvraag van een datum voor de behandeling van een kort geding (en concept dagvaarding) - kunnen worden verstuurd aan het emailadres: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl.
  Processtukken kunnen niet op deze wijze worden verstuurd.
  (Procesreglement Kort Gedingen rechtbanken civiel/familie artikel 1.4)
  Bedrijfsbureau Privaatrecht

  Afdeling privaatrecht, bedrijfsbureau

  Telefoon: 020 - 541 27 92 of 020 - 541 18 22
  Voor vragen aangaande procedures bij de rechtbank dient u contact op te nemen met de teams van de afdeling privaatrecht.

  Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen

  Afdeling privaatrecht, Kamer van Toezicht (kandidaat‑)notarissen

  • Telefoon: 020 - 541 28 28
  • Fax: 020 - 541 39 95
  Kanton

  Afdeling privaatrecht, team kanton

  Civiele dagvaardingszaken

  Waarvan de achternaam van gedaagde begint met de volgende letter:

  A, B, T, Y, Z
  Telefoon: 020 - 541 30 37 / 020 - 541 23 06

  F, K, O, R, S
  Telefoon: 020 - 541 40 14 / 020 - 541 37 56

  D, E, H, I, J, P, U, W
  Telefoon: 020 - 541 60 49 / 020 - 541 27 50

  C, G, L, M, N, Q, V, X
  Telefoon: 020 - 541 20 19 / 020 - 541 26 47

  Overig

  • Fax kanton algemeen: 020 - 541 29 90
  • Telefoon kort geding: 020 - 541 31 00
  • Telefoon kort geding incasso (zaken die maandag om 15.00 uur dienen): 020 - 541 31 00
  • Telefoon overige vragen dagvaardingszaken: zie telefoonnummers hierboven onder Civiele dagvaardingszaken
  • Telefoon verzoekschriften arbeidszaken, huurzaken en overige handelszaken: 020 - 541 90 90
  • Telefoon verzoekschriften bewind, mentorschap en curatele op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur: 020 - 541 50 45; alleen voor telefonisch contact over een zitting voor de eerstvolgende werkdag van 12.30 – 17.00 uur: 020-541 21 11
  • Telefoon strafzaken (overtredingen; zaken met een parketnummer): 020 - 541 40 65
  • Telefoon wet-Mulderzaken (verkeersovertredingen; zaken met kenmerk WM, MU en DM): 020 - 541 18 70
  President (voorzitter gerechtsbestuur)
  • Telefoon secretariaat: 020 - 541 27 98