DCSIMG

 
loading readspeaker...

Contact 

Locatie Den Haag (paleis van justitie)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
Telefoon: 070-381 3131

Locatie Gouda

Oosthaven 25, 2801 PC Gouda
Postbus 3013, 2800 CC Gouda
Telefoon: 0182-590 250
Fax: 0182-590 279

Locatie Leiden

Witte Singel 1, 2311 BG Leiden
Postbus 11171, 2301 ED Leiden
Telefoon: 071-566 2020
Fax: 071-566 2047
Zie ook: openingstijden kantonlocaties en routebeschrijvingen.

Centrale Balie

Telefoon: 070-381 2888
Fax: 070-381 1511

President Gerechtsbestuur

Telefoon secretariaat: 070-381 3990
Fax secretariaat: 070-381 1972

Communicatie en (pers)voorlichting

Telefoon: 070-3811943, 070-3811732, 070-3813162, 070-3813702

E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl (niet voor vragen over procedures; bel hiervoor de betreffende afdeling)
Twitter: @HaagseRechtbank

Bestuursrecht

Vreemdelingenzaken

 • Telefoon algemeen:070-381 1499
 • Fax algemeen: 070-381 3612
 • Telefoon bewaringen:070-381 3168 of 070-381 3676
 • Fax bewaringen: 070-381 3051
 • Telefoon voorlopige voorzieningen:070-381 1499 of 070-381 1951
 • Fax voorlopige voorzieningen: 070-381 3670

Overige zaken

 • Telefoon bouw, sociale verzekeringen, algemene bijstand en voorlopige voorzieningen: 070-381 3700 070-381 3700
 • Fax bouw, sociale verzekeringen, algemene bijstand en voorlopige voorzieningen: 070-381 2802 070-381 2802" of 070-381 1269 070-381 1269
 • Telefoon (militaire) ambtenarenzaken, voorlopige voorzieningen: 070- 381 3083
 • Fax (militaire) ambtenarenzaken, voorlopige voorzieningen: 070-381 3670
 • Telefoon varia envoorlopige voorzieningen: 070-381 3083
 • Fax varia envoorlopige voorzieningen: 070-381 3670
 • Telefoon rijks- en lokale belastingen: 070-381 1209
 • Fax rijks- en lokale belastingen: 070-381 2288

 

 • Piketnummer voor spoedvoorzieningen: 06-4813 6845 (bereikbaar op weekdagen van 17.00 tot 7.30 uur en in het weekend)

Handel

Griffies

Handel/Bodem

 • Telefoon roladministratie (dagvaardingszaken en geldvorderingen vanaf € 25.000): 070-381 1011, 070-381 3469, 070-381 3468, 070-381 3505
 • Fax roladministratie (dagvaardingszaken): 070-381 3534
 • Telefoon comparitie na antwoord:070-381 3470  of 070-381 1291
 • Fax comparitie na antwoord: 070-381 3534
 • Telefoon enquêtes/pleidooi: 070-381 3295, 070-381 1415 ,of 070-381 3186
 • Fax enquêtes: 070-381 3534
 • Telefoon boedel: 070-381 3470
  Fax boedel: 070-381 3534

Algemene Zaken

 • Telefoon algemene zaken (verzoekschriften inclusief beslagrekesten): 070-381 3596, 070-381 3472, 070-381 3461 of 070-381 3838
 • Fax algemene zaken: 070-381 2834

Insolventies

 • Telefoon insolventies: 070-381 3539 (niet op dinsdagen, 13.00-16.00 uur)
 • Fax insolventies: 070-381 1954

Kort geding

 • Telefoon kort gedingen:070-381 3509, 070-381 1591, 070-381 2186 of 070-381 3856
 • Fax kort gedingen: 070-381 3091
 • Telefoon piketregeling voorzieningenrechter (bijzonder spoedeisend buiten kantooruren of in geval van calamiteiten) - 06-15097648 indien geen gehoor 06-31964576.

Overig

 • Telefoon Europees betalingsbevel: 070-381 2264
 • Fax Europees betalingsbevel: 070-381 2834
 • Telefoon Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen: 070-381 3571 of 070-381 1050
 • Fax Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen: 070-381 1799

Familie- en jeugdrecht

BLOK 1

Bijzondere opname in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

 • Telefoon 070 – 381 3562/ 3735

Ondertoezichtstelling, Uithuisplaatsing (OTS), Jeugdstraf- en Leerplichtzaken

 • Tel: 070 – 381 1930/ 3684/ 1702/ 3887/ 2243/ 3080 OTS
  Fax: 070 070-381 3364
 • Tel: 070-381 2189/1218Jeugdstraf- en leerplichtzaken
 • Fax: 070-381 3437, 070-381 3437

BLOK 2

Gezag, Alimentatie, Omgang, Wet werk en bijstand (WWB), Paspoortzaken Gezagsregister, Blik-zaken

 • Tel: 070 – 381 3561/ 2911/ 2980/ 1995/ 1771/ 2228/ 3757

Gezag, Alimentatie, Omgang, WWB, Paspoortzaken, Gezagsregister, Blik-zaken

 • Tel: 070 – 381 1380/ 1363/ 1558 Gezagsregister Huwelijksgoederenregister: 1380
 • Fax: 070 – 381 3557

Overige Boek 1 zaken, Adoptie, Deskundigen onderzoek

 • Tel: 070 – 381 3160/1425 Overige Boek 1 zaken, Adoptie
 • Tel:070 – 381 3874 Overige Boek 1-zaken, adoptie, deskundigen onderzoek, kostenveroordeling
 • Fax:070 – 381 3222

Liaisonrechter internationale kinderbescherming

BLOK 3

Echtscheiding en Voorlopige Voorzieningen, Verklaring non appel, Wet tijdelijk huisverbod

 • Tel: 070 – 381 3556/ 3564/ 2229/ 2123/ 1469/ 3575/ 3152
 • Fax: 070 – 381 3563
 • Tel: 070-381 3874/ 3556 Opvragen oude beschikkingen, non-appèl Marokko
 • Tel: 070 381 3160 Brusselcertificaat

Kanton

 • Telefoon extrajudicieel (verzoekschriften, rogatoire commissie, handelsnaamwet, onderbewindstelling, curatele, mentorschap etc.): 070- 381 3071, 070- 381 3767, 070- 381 3777 of 070- 381 3779
 • Fax extrajudicieel: 070-381 1076
 • Telefoon mulderzaken/strafgriffie: 070-381 1337>, 070-381 1984 070 of 070-381 1436
 • Fax mulderzaken/strafgriffie: 070-381 1076
 • Telefoon civiele griffie (geldvorderingen tot € 25.000): 070-381 3790
 • Fax civiele griffie: 070-381 3797

Zie ook de telefoon- en faxnummers van de locaties hierboven.

Strafrecht

 • Fax algemeen: 070-381 3055 070-381 3055
 • Telefoon administratie meervoudigestrafkamerzaken (MK): 070-381 1961, 070-381 3434 , 070-381 1780 of 070-381 1440
 • Telefoon administratie ministratie Politierechterzaken (PR): 070-381 3232, 070-381 3268, 070-381 1431 of 070-381 3238
 • Telefoon administratie Raadkamer gevangenhouding: 070-381 1431, 070-381 2865, 070-381 3268
 • Telefoon administratie Bijzondere raadkamer (DiRa): 070-381 1458, 3422 of 070-381 2860
 • Telefoon administratie appelzaken: 070-381 3441 of 070-381 2860
 • Telefoon gratieverzoeken:070-381 3440
 • Telefoon toevoegingen: 070-381 2254, 070-381 3880
 • Telefoon afgifte afschrift vonnis: 070-381 3880
 • Telefoon Kabinet RC: 070-381 3402 of 070-381 3401
 • Fax Kabinet RC: 070-381 3400
 • Telefoon secretariaat Commissie van toezicht penitentiaire inrichting: 070-381 3456
 • Fax secretariaat Commissie van toezicht penitentiaire inrichting: 070-381 3794

Tolken- en vertaalbureau

 • Telefoon: 070-381 1510
 • Fax: 070-381 1509

Mediationbureau

Mediationfunctionarissen: Mw. L.M.M. ( Cia ) Schraven en de heer R.P. (Ronald) van Heck.