DCSIMG

 
loading readspeaker...

Contact 

Telefoonnummers

 • Locatie Maastricht: 043‑346 5465
 • Locatie Roermond: 0475‑35 2222

Bezoek- en postadressen

Juridisch advies

De Rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners. Meer informatie vindt u op de pagina Juridisch advies.

Indienen stukken / correspondentie

Alle correspondentie in lopende zaken verloopt via post of fax. U kunt uw stukken / correspondentie niet mailen.  

Locatie Maastricht

 • Sint Annadal 1, 6214 PA Maastricht
 • Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht
 • Telefoon: 043‑346 5465

Locatie Roermond

 • Willem II Singel 67, 6041 HR Roermond
 • Postbus 950, 6040 AZ Roermond
 • Telefoon: 0475‑35 2222

Postadres MK-strafrechtzaken

 • T.a.v. Verkeerstoren
 • Postbus 1987, 6201 BZ Maastricht
 • N.B. Andere post in strafrechtzaken sturen naar locatie Maastricht of Roermond t.a.v. de griffie strafrecht

Zie ook de routebeschrijvingen.

Gerechtsbestuur

 • Telefoon secretariaat: 043‑346 5552, 043‑346 5508 of 043‑346 5125
 • Fax secretariaat: 043‑344 0038 

Centrale Balie

 • Telefoon Maastricht: 043‑346 5244
 • Fax Maastricht: 043‑888 5788
 • Telefoon Roermond: 0475‑352 222
 • Fax Roemond: 0475‑352 321

Communicatie en (pers)voorlichting

Personeelszaken

Bestuursrecht

 • Telefoon algemeen: 0475‑352 355
 • Fax algemeen: 0475‑352 365
 • Telefoon voorlopige voorzieningen: 0475‑352 254
 • Fax voorlopige voorzieningen: 0475‑352 563
 • Telefoon zittingadministratie: 0475‑352 305
 • Fax zittingadministratie: 0475‑352 482
 • Telefoon vreemdelingenrecht: 0475‑352 305
 • Fax vreemdelingenrecht: 0475‑352 482
 • Telefoon bewaring: 0475‑352 571
 • Fax bewaring: 0475‑352 564

Burgerlijk recht (handelszaken)

Locatie Maastricht

 • Telefoon dagvaardingen roladministratie: 043‑346 5419, 043‑346 5420 of 043‑346 5421
 • Fax dagvaardingen roladministratie: 043‑343 4181
 • Telefoon zittingadministratie: 043‑346 5414
 • Fax zittingadministratie: 043‑343 4181
 • Telefoon kort geding: 043‑346 5121 of 043‑346 5104
 • Fax kort geding: 043‑343 5380
 • Telefoon verzoekschriften: 043‑346 5425 of 043‑346 5551
 • Fax verzoekschriften: 043‑343 5380

Locatie Roermond

 • Telefoon dagvaardingen roladministratie: 0475‑352 580
 • Fax dagvaardingen roladministratie: 0475‑352 438
 • Telefoon zittingadministratie: 0475‑352 580
 • Fax zittingadministratie: 0475‑352 438
 • Telefoon kort geding: 0475‑352 228
 • Fax kort geding: 0475‑352 438
 • Telefoon verzoekschriften: 0475‑352 228
 • Fax verzoekschriften: 0475‑352 438

Familie- en jeugdrecht

Locatie Maastricht

 • Telefoon verzoekschriften echtscheiding: 043‑346 5384 of 043‑346 5229
 • Fax verzoekschriften echtscheiding: 043‑347 8291
 • Telefoon verzoekschriften alimentatie en adoptie: 043‑346 5257 of 043‑346 5264
 • Fax verzoekschriften alimentatie en adoptie: 043‑347 8291
 • Telefoon verzoekschriften gezag en omgang: 043‑346 5542 of 043‑346 5377
 • Fax verzoekschriften gezag en omgang: 043‑347 8291
 • Telefoon verzoekschriften OTS: 043‑346 5259 of 043‑346 5273
 • Fax verzoekschriften OTS: 043‑347 8291
 • Telefoon BOPZ: 043‑346 5478
 • Fax BOPZ: 043‑343 8764

Locatie Roermond

 • Telefoon Bureau Kinderrechter: 0475-352 533
 • Fax Bureau Kinderrechter: 0475-352 589
 • Telefoon verzoekschriften echtscheiding: 0475‑352 298
 • Fax verzoekschriften echtscheiding: 0475‑352 577
 • Telefoon verzoekschriften alimentatie en adoptie: 0475‑352 582
 • Fax verzoekschriften alimentatie en adoptie: 0475‑352 577
 • Telefoon verzoekschriften gezag en omgang: 0475‑352 582
 • Fax verzoekschriften gezag en omgang: 0475‑352 577
 • Telefoon BOPZ: 0475‑352 526
 • Fax BOPZ: 0475‑352 557

Kanton

Locatie Maastricht

 • Telefoon civiel: 043‑346 5507
 • Telefoon extrajudicieel: 043‑346 5523, of 043‑346 5570
 • Telefoon straf: 043‑888 5782
 • Telefoon wet-Mulderzaken: 043-346 5103
 • Fax algemeen: 043‑347 1857

Locatie Roermond

 • Telefoon civiel, kort geding en pacht:
  alfabetische volgorde naam gedaagde A t/m L 0475 - 352441
  alfabetische volgorde naam gedaagde M t/m Z 0475 - 352430
 • Fax civiel, kort geding en pacht: 
  alfabetische volgorde naam gedaagde A t/m L 0475 - 352414 
  alfabetische volgorde naam gedaagde M t/m Z 0475 - 352585
 • Telefoon wet-Mulderzaken: let op kengetal Maastricht 043-3465206 en 043-3465103
 • Fax wet-Mulderzaken: let op kengetal Maastricht 043-3470727
 • Telefoon verzoekschriftprocedures: 0475‑352 506
 • Fax verzoekschriftprocedures: 0475‑352 577
 • Telefoon straf: let op kengetal Maastricht 043-8885782, 043-3465311 of 043-3465312
 • Fax straf: let op kengetal Maastricht 043-3470727

Strafrecht

Locatie Maastricht

 • Telefoon Verkeerstoren MK rechtbank: 043‑346 5500
 • Fax Verkeerstoren MK rechtbank: 043‑347 0727
 • Telefoon Verkeerstoren Openbaar Ministerie: 088-699 1445
 • Fax Verkeerstoren Openbaar Ministerie: 088-699 0224
 • Telefoon administratie PR Maastricht: 043‑346 5311 of 043‑346 5312
 • Fax administratie PR Maastricht: 043‑347 0727
 • Telefoon administratie MK Maastricht: 043-346 5488
 • Fax administratie MK Maastricht: 043-347 0727
 • Telefoon Raadkamer gevangenhouding 043-346 5182 of 043-346 5210
 • Fax Raadkamer gevangenhouding 043-347 0727
 • Telefoon verzoek- en bezwaarschriften, gratieverzoeken en hogerberoepzaken: 043‑346 5319
 • Telefoon bijzondere raadkamer (rekesten): 043-346 5320

Locatie Roermond

 • Telefoon administratie PR en MK Roermond: 0475‑352 203
 • Fax administratie PR en MK Roermond: 0475‑352 230
 • Telefoon kabinet rechter-commissaris: 0475‑352 400
 • Fax kabinet rechter-commissaris: 0475‑352 276

Toezicht

 • Telefoon faillissementen en WSNP Maastricht: 043‑346 5283
  (9.00-12.00 uur)
 • Fax faillissementen en WSNP Maastricht: 043‑347 1835
 • Telefoon faillissementen en WSNP Roermond: 0475‑352 500
 • Fax faillissementen en WSNP Roermond: 0475‑352 557
 • Telefoon bewindsbureau Maastricht: 043‑346 5254 (10.00-12.00 uur)
 • Fax bewindsbureau Maastricht: 043‑888 5775
 • Telefoon bewindsbureau Roermond: 0475‑352 428
 • Fax bewindsbureau Roermond: 0475‑352 432

Mediationbureau

 • Telefoon: 043-888 5683 of 043-888 5682.

Kamer van Toezicht over (kandidaat-)notarissen

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de Kamers van Toezicht voor het notariaat van Maastricht en Roermond komen te vervallen.  De nieuwe Kamer voor het Notariaat is gevestigd in het ressort 's-Hertogenbosch (bevoegd over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg)
Postbus 70584, 5201 CZ  ’s-Hertogenbosch
Tel: 073–620 2432

Commissies van Toezicht penitentiaire inrichtingen

 • Telefoon locatie Maastricht: 043‑346 5268, 043‑346 5307 of 043‑346 5308, 043-888 5623
 • Fax locatie Maastricht: 043‑344 0038
 • Telefoon locatie Roermond: 0475‑352 213
 • Fax locatie Roermond: 0475‑352 564

Slachtofferloket

Het Slachtofferloket is een gezamenlijk initiatief van politie, Slachtofferhulp Nederland en OM.