DCSIMG

 

Contact

Pagina-inhoud
Nieuwe telefoonnummers

Met ingang van 4 augustus 2014 heeft de rechtbank Limburg nieuwe telefoonnummers (088-nummers). 
Het algemeen telefoonnummer is 088-361 2222.
Zie voor de overige telefoonnummers het overzicht onderaan deze pagina.
 

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners. Meer informatie vindt u op de pagina Juridisch advies.

 

Indienen stukken / correspondentie

Alle correspondentie in nieuwe en lopende zaken verloopt via post of fax. U kunt uw stukken / correspondentie niet e-mailen.  

Contactgegevens

Algemeen telefoonnummer rechtbank Limburg 088-361 2222
​Het algemeen telefoonnummer van de rechtbank Limburg is: 088-361 2222.
Via dit nummer kunt u zowel onze locatie Maastricht als onze locatie Roermond bereiken.
Bezoek- en postadressen
Bezoekadressen
• Locatie Maastricht, Sint Annadal 1, 6214 PA Maastricht
• Locatie Roermond, Willem II Singel 67, 6041 HR Roermond
 
 
Postadressen
 
LOCATIE MAASTRICHT
• Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht
• Burgerlijk recht – kanton & Toezicht/Bewind hebben als postadres: Postbus 1989, 6201 BZ Maastricht

LOCATIE ROERMOND
• Postbus 950, 6040 AZ Roermond
• Burgerlijk recht – kanton heeft als postadres: Postbus 2596, 6040 GA Roermond
• Toezicht/Bewind heeft als postadres: Postbus 935, 6040 AX Roermond

MK-STRAFRECHTZAKEN Maastricht en Roermond
• T.a.v. Verkeerstoren, Postbus 1987, 6201 BZ Maastricht
Overige post in strafrechtzaken sturen naar locatie Maastricht of Roermond t.a.v. de griffie strafrecht
 
 
Gerechtsbestuur
​• Telefoon secretariaat: 088-361 1658
• Fax secretariaat: 043-3440038
Communicatie en (pers)voorlichting

• Telefoon: 088-361 1659
• Fax: 043-3440038
• E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
(niet te gebruiken voor correspondentie over uw rechtszaak)
• Twitter: @rb_limburg

Centrale Balie

Locatie Maastricht
• Telefoon: 088-361 1660
• Fax: 088-361 0406

Locatie Roermond
• Telefoon: 088-361 1664 
• Fax: 088-361 0410

Personeelszaken
• Telefoon administratie: 088-361 1665
• E-mail: sollicitaties.RB-LIM@rechtspraak.nl
Bestuursrecht
• Telefoon algemeen:  088-361 1652
• Fax algemeen: 0475-352 365
• Telefoon voorlopige voorzieningen: 088-361 1656
• Fax voorlopige voorzieningen: 0475-352 563
• Telefoon zittingadministratie: 088-361 1655
• Fax zittingadministratie: 0475-352 482
• Telefoon vreemdelingenrecht: 088-361 1653
• Fax vreemdelingenrecht: 0475-352 564
• Telefoon bewaring: 088-361 1653
• Fax bewaring: 0475-352 564
Burgerlijk recht (handelszaken)
Locatie Maastricht
• Telefoon dagvaardingen roladministratie: 088-361 1638
• Fax dagvaardingen roladministratie: 043-3434 181
• Telefoon zittingadministratie: 088-361 1677
• Fax zittingadministratie: 043-3434 181
• Telefoon kort geding: 088-361 1637
• Fax kort geding: 043-3435 380
• Telefoon verzoekschriften:  088-361 1637
• Fax verzoekschriften: 043-3435 380

Locatie Roermond
• Telefoon dagvaardingen roladministratie: 088-361 1643
• Fax dagvaardingen roladministratie: 0475-352 438 
• Telefoon kort geding: 088-361 1675
• Fax kort geding: 0475-352 438
• Telefoon verzoekschriften president: 088-361 1675
• Fax verzoekschriften president: 0475-352 438
• Telefoon overige verzoekschriften en gezagsregister: 088-361 6666
• Fax overige verzoekschriften en gezagsregister: 0475-352 577
Burgerlijk recht (kantonzaken)

Locatie Maastricht
• Telefoon civiel: 088-361 1636
• Telefoon extrajudicieel: 088-3611639
• Telefoon straf: 088-361 1663
• Telefoon wet-Mulderzaken: 088-361 1634
• Fax algemeen: 043-3471 857 

Locatie Roermond
• Telefoon civiel, kort geding en pacht:
alfabetische volgorde naam gedaagde A t/m L 088-361 1640
alfabetische volgorde naam gedaagde M t/m Z 088-361 1641
• Fax civiel, kort geding en pacht:
alfabetische volgorde naam gedaagde A t/m L 0475-352 414 
alfabetische volgorde naam gedaagde M t/m Z 0475-352 585 
• Telefoon wet-Mulderzaken: 088-361 1634
• Fax wet-Mulderzaken: 043-3470 727 
• Telefoon verzoekschriften en gezagsregister: 088-361 1666
• Fax verzoekschriften en gezagsregister: 0475-352 577 
• Telefoon straf: 088-361 1663
• Fax straf: 043-3470 727 

Familie- en jeugdrecht

Locatie Maastricht
• Telefoon verzoekschriften echtscheiding: 088-361 1648  
• Verzoekschriften gezag en omgang/adoptie: 088-361 1649 
• Verzoekschriften alimentatie/rekesten/wet tijdelijk huisverbod: 088-361 1650
• Telefoon verzoekschriften OTS: 088-361 1651
• Fax verzoekschriften echtscheiding/alimentatie en adoptie/gezag en omgang/OTS: 088-361 0420
• Telefoon BOPZ: 088-361 1678
• Fax BOPZ: 088-361 0421

Locatie Roermond
• Telefoon Bureau Kinderrechter: 088-361 1642
• Fax Bureau Kinderrechter: 0475-352 589
• Telefoon verzoekschriften echtscheiding/alimentatie en adoptie/gezag en omgang: 088-361 1668
• Fax verzoekschriften echtscheiding/alimentatie en adoptie/gezag en omgang: 0475-352 577 
• Telefoon overige verzoekschriften en gezagsregister: 088-361 1666
• Fax overige verzoekschriften en gezagsregister: 0475-352 577 
• Telefoon BOPZ: 088-361 1669
• Fax BOPZ: 088-361 0407

Strafrecht
Locatie Maastricht
• Telefoon Verkeerstoren MK rechtbank: 088 699 1446
• Fax Verkeerstoren MK rechtbank: 043-3470 727 
• Telefoon Verkeerstoren Openbaar Ministerie: 088-699 1445  
• Fax Verkeerstoren Openbaar Ministerie: 088-699 0224
• Telefoon administratie PR Maastricht: 088-361 1663
• Fax administratie PR Maastricht: 043-3470 727
• Telefoon administratie MK Maastricht: 088-361 1631
• Fax administratie MK Maastricht: 043-3470 727
• Telefoon Wet Mulder zaken: 088-361 1634
• Fax Wet Mulder zaken: 043-3470 724
• Telefoon Raadkamer gevangenhouding: 088-361 1680
• Fax Raadkamer gevangenhouding: 043-3470 727 
• Telefoon verzoek- en bezwaarschriften: 088-361 1633
• Fax verzoek- en bezwaarschriften: 043-3470 727
• Telefoon gratieverzoeken: 088-361 1631
• Telefoon hogerberoepzaken: 088-361 1630
• Telefoon bijzondere raadkamer (rekesten): 088-361 1633

Locatie Roermond
• Telefoon administratie PR en MK Roermond: 088-361 1674
• Fax administratie PR en MK Roermond: 0475-352 230
• Telefoon kabinet rechter-commissaris: 088-361 1657
• Fax kabinet rechter-commissaris: 088-361 0429
• Telefoon minderjarigenstrafrecht: 088-361 1642
• Fax minderjarigenstrafrecht:  0475-352 589
 
Toezicht

Locatie Maastricht
• Telefoon faillissementen en WSNP Maastricht: 088-361 1645
• Fax faillissementen en WSNP Maastricht: 043-3471 835 
• Telefoon bewindsbureau Maastricht: 088-361 1667
• Fax bewindsbureau Maastricht: 088-361 0415

Locatie Roermond
• Telefoon faillissementen en WSNP Roermond: 088-361 1644
• Fax faillissementen en WSNP Roermond:  088-361 0407
• Telefoon bewindsbureau Roermond: 088-361 1646
• Fax bewindsbureau Roermond: 088-361 0404

Mediationbureau

Locatie Maastricht
• Telefoon: 088-361 1647
• Fax: 088-361 0420

Locatie Roermond
• Telefoon: 088-361 6780
• Fax: 088-361 0418

Commissies van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen

​• Telefoon locatie Maastricht: 088-361 66 52
• Fax locatie Maastricht: 088-361 04 35
• Telefoon locatie Roermond: 088-361 66 95
• Fax locatie Roermond: 0475-352 230 
• E-mail Maastricht en Roermond: str.cvt.RB-LIM@rechtspraak.nl

 

Kamer van Toezicht over (kandidaat-)notarissen
Met ingang van 1 januari 2013 zijn de Kamers van Toezicht voor het notariaat van Maastricht en Roermond komen te vervallen.  De nieuwe Kamer voor het Notariaat is gevestigd in het ressort 's-Hertogenbosch (bevoegd over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg)
Postbus 70584, 5201 CZ  ’s-Hertogenbosch
Tel: 073–620 2432
Slachtofferloket
Het Slachtofferloket is een gezamenlijk initiatief van politie, Slachtofferhulp Nederland en OM.