DCSIMG

 

Uitspraken en registers

Pagina-inhoud

Uitspraken

In het onderdeel Uitspraken kunt u via de keuze 'zoeken in uitspraken' zoeken binnen de op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken. Ook kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief waarin ook een hyperlink is opgenomen naar het Weekoverzicht uitspraken op rechtspraak.nl.

Centraal Insolventieregister

Het Centraal Insolventieregister bevat de gegevens over faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringsregelingen van natuurlijke personen van alle rechtbanken. In dit register kunt u nagaan of een bedrijf of persoon failliet is.  De uitspraken worden in principe binnen twee dagen in het register gepubliceerd. Zoeken naar natuurlijke personen is door de Wet bescherming persoonsgegevens gebonden aan een aantal verplicht in te vullen zoektermen.

Centraal Curatele- en bewindregister

In het Centraal Curatele- en bewindregister kunt u nagaan of iemand onder curatele of bewind staat. Een ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun persoonlijke als financiële zaken niet (meer) kunnen behartigen. Een onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die hun financiële zaken niet (meer) kunnen behartigen. Alleen bewinden met als grond verkwisting of problematische schulden en van de overig bewinden waarin de rechter het bepaald heeft, worden gepubliceerd in het Centraal Curatele- en bewindregister. Ook dit register hanteert een aantal uit de Wet bescherming persoonsgegevens voortvloeiende verplicht in te vullen zoektermen.

Register met nevenfuncties

Het Register met nevenfuncties bevat een overzicht van beroepsgegevens en nevenfuncties van leden van de rechterlijke macht. Daarnaast geeft het register hun arbeidsverleden van de laatste zes jaar weer.

Registratie van persoonsgegevens

Hier vindt u een overzicht van de geautomatiseerde systemen en registers bij de Rechtspraak waarin persoonsgegevens worden verwerkt en die zijn aangemeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Huwelijksgoederenregister

De verwijsindex ontsluit alle inschrijvingen in het Huwelijksgoederenregister die volgens het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 moeten worden geregistreerd in het register.

De registratie van huwelijkse voorwaarden wordt opgeslagen bij de rechtbank in het arrondissement waar het huwelijk is voltrokken.

Rechter hamer