Laden...

Huisregels gerechtshof Amsterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Bezoekinformatie > Huisregels gerechtshof Amsterdam

Intro

In het paleis van justitie in Amsterdam staan de veiligheid en privacy van bezoekers en medewerkers voorop. In het volledig protocol worden alle regels benoemd. Hieronder een selectie:

Wat mag niet?

  • Filmen, foto's of geluidsopnamen maken.
  • Mobiele telefoon aan in de rechtszaal.
  • Eten of drinken in de rechtszaal.
  • Roken. 
  • Alcohol en verdovende middelen.
  • Wapens, als (steek)wapen te gebruiken voorwerpen of explosieven *
  • Dieren (behalve hulphonden).
  • Gezichtsbedekkende kleding.
* Messenverbod APV Amsterdam: Sinds 1 juli 2023 is het in heel Amsterdam niet toegestaan een mes of andere voorwerp bij je te hebben dat als steekwapen gebruikt kan worden, tenzij het zodanig is ingepakt dat je het niet dadelijk kan gebruiken. Dit geldt tevens voor alle publiek toegankelijke gebouwen, dus ook voor het gerechtshof Amsterdam. Dit is vastgelegd in artikel 2.5 van de APV van de gemeente Amsterdam. Bij iedere bezoeker van het gerechtshof wordt de kleding en tas gecontroleerd op ongewenste voorwerpen. Als bij een bezoeker een wapen, een mes of als steekwapen te gebruiken voorwerp wordt aangetroffen dan wordt aan deze bezoeker gevraagd hier vrijwillig afstand te doen. Bij bezwaar hiertegen wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Beveiliging

Het paleis is beveiligd met elektronische detectiepoortjes en scanapparatuur. Hiermee worden de bezoekers en hun bagage gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld wapens of explosieven. Het kan voorkomen dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld extra toezicht, fouilleren, etc. Ook is het mogelijk dat bezoekers om een identiteitsbewijs wordt gevraagd en/of naar de reden van het verblijf in het gebouw. Sommige functionarissen en beroepsgroepen zijn vrijgesteld van de controle.

Bagage waarvan de herkomst niet is vastgesteld kan worden verwijderd uit het paleis. 

Cameratoezicht

In verband met de veiligheid en orde in het gebouw zijn en bij alle toegangen en op verschillende plaatsen zichtbaar camera's opgesteld. Indien nodig kunnen er video-opnames worden gebruikt bij de opsporing van eventuele ordeverstoring.

Ordehandhaving en calamiteiten

Iedereen die de orde verstoort in het paleis van justitie kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd. De voorzitter van een college, de rechter of de ambtenaar die de leiding heeft, draagt zorg voor de handhaving van de orde tijdens de zitting en zal zo nodig maatregelen nemen zodat de zitting ongestoord kan verlopen. Buiten de zittingszaal dient u de aanwijzingen van de beveiligingsmedewerkers op te volgen. 

Iedereen die aanwezig is in het gebouw is verplicht gehoor te geven aan opdrachten van leden van de bedrijfshulpverlening en de beveiligingsbeambten. 

Versnaperingen

In de wachtruimte worden versnaperingen verkocht, deze mogen alleen daar worden genuttigd. In de overige ruimtes van het paleis van justitie mag niet worden gegeten en gedronken.