Laden...

Zitting verplaatsen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshoven > Gerechtshof Amsterdam > Zitting verplaatsen

Algemeen

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een zitting, maar bent u verhinderd? Lees hieronder hoe u een zitting kunt verplaatsen.

Familierechtszaak

Gaat het om een familierechtzaak? Bijvoorbeeld over echtscheiding, alimentatie, een omgangsregeling met kinderen of de uithuisplaatsing van kinderen? Alle zittingen worden telefonisch afgesproken. Als u de zitting daarna wilt verzetten, kan dat alleen als u een dringende reden hebt.

Stuur een brief of e-mail naar het gerechtshof Amsterdam, waarin u uitlegt waarom u echt niet kunt komen. Geef ook door op welke dagen u nog meer niet kunt voor de komende 3 maanden. Dit zijn uw 'verhinderdata'.

De griffie is op de volgende manieren te bereiken:

Handelsrekesten (civiel recht)

Gaat het om een civielrechtelijke zaak die begint met het uitbrengen van een verzoekschrift (rekest)? Bijvoorbeeld een schuldsaneringszaak of een faillissement? U kunt van tevoren de dagen doorgeven waarop u echt niet kunt. Dit zijn uw ‘verhinderdata’. Het plannen gaat aan de hand van deze verhinderdata. Daarna verzetten kan, maar dan moet er wel een gegronde reden zijn.

Stuur een brief of e-mail naar het gerechtshof Amsterdam, waarin u uitlegt waarom u echt niet kunt komen. Geef ook door op welke dagen u nog meer niet kunt voor de komende 3 maanden. Dit zijn uw 'verhinderdata'.

De griffie is op de volgende manieren te bereiken:

Strafzaak

Wordt u verdacht van het plegen van een misdrijf of het begaan van een overtreding? In dat geval valt uw zaak onder het strafrecht. U ontvangt een dagvaarding of oproeping om op een zitting te verschijnen. Uitstel van behandeling wordt slechts verleend indien er naar het oordeel van de rechtbankvoorzitter sprake is van overmacht. Indien er naar uw inzicht een zodanig geval voordoet, dient u een gemotiveerd bericht te zenden aan administratie.straf.hof.amsterdam@rechtspraak.nl.

Het plannen en oproepen van getuigen(-deskundigen) bij de raadsheer-commissaris verloopt via het Kabinet raadsheer-commissaris. Uitstel van verhoor wordt slechts verleend indien er naar het oordeel van de raadsheer-commissaris sprake is van overmacht. Bij verhindering dient u dit tijdig telefonisch (088 - 3611315) of schriftelijk te melden aan kabinetrhchofamsterdam@rechtspraak.nl. Wij kunnen u vragen een bewijsstuk zoals bijv. een doktersverklaring te overleggen.

Ander soort zaak

Gaat het om een ander soort zaak? Dan kunt u het beste contact opnemen met het gerechtshof Amsterdam via het algemene telefoonnummer 088 – 3611110.