Wraking

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Intro

Wrakingsverzoeken worden behandeld volgens het wrakingsprotocol.

 

Rooster

De wrakingskamer heeft vaste zittingsdagen per maand. 
Bij spoedzaken, megazaken en zaken waarbij bijzondere omstandigheden aan de orde zijn kan in afwijking van het rooster een extra zitting worden gepland.

 

Experiment externe wrakingskamer

Op 1 april 2014 is het experiment (pilot) ‘externe wrakingskamer’ van de Gerechtshoven Amsterdam en Den Haag gestart. De pilot duurt vooralsnog een jaar, met de mogelijkheid van een verlenging met een half jaar of een jaar. Het doel van deze pilot is vooral om te onderzoeken of de behandeling van een wrakingszaak door een externe wrakingskamer bijdraagt aan het vertrouwen van rechtzoekenden in de wrakingsprocedure.

Tijdens de pilot kan de wrakingskamer van het hof Den Haag een wrakingszaak ter behandeling verwijzen naar de wrakingskamer van het hof Amsterdam, en vice versa. De wrakingskamer van het hof waarnaar een wrakingszaak is verwezen, zal de wrakingszaak behandelen en daarop beslissen. Dit betekent dat de wrakingszitting zal plaatsvinden bij het hof waarnaar de wrakingszaak is verwezen. De hoven onderzoeken nog de mogelijkheid om telehoren bij de pilot te betrekken.

De verwijzing van een wrakingszaak vindt plaats aan de hand van de in het Wrakingsprotocol van het Gerechtshof Amsterdam & het Gerechtshof Den Haag genoemde criteria. Wrakingsverzoeken in spoedeisende zaken en megazaken komen in beginsel niet in aanmerking voor verwijzing in het kader van de pilot. In zaken waarbij verzoeker(s) geen procesvertegenwoordiger heeft/hebben zal per geval worden beoordeeld of de zaak al dan niet geschikt is voor de pilot.

Nadat een beslissing op het wrakingsverzoek is gegeven, zal de hoofdzaak (weer) worden behandeld door het oorspronkelijke hof.

Het experiment wordt onderzocht door onafhankelijke wetenschappers van de Universiteit Utrecht. Zij doen onderzoek naar de meerwaarde van een externe wrakingskamer.

E-mailadres: externe-wrakingskamer.hofams-dh@rechtspraak.nl

 

Wrakingskamer

Voorzitter: H.M.J. Quaedvlieg
Plaatsvervangend voorzitter: mr. E.A.G. van der Ouderaa.
Griffiers: J.G.E.Y. Lok, J. Mulder

Afdeling civiel recht en belastingrecht (handel):

mr. J.W. Hoekzema
mr. D. Kingma
mr. C. Uriot

Afdeling civiel recht en belastingrecht (familie):

mr. A.N. van de Beek
mr. C.E. Buitendijk
mr. G.J. Driessen-Poortvliet
mr. A. Sturhoofd

Afdeling civiel recht en belastingrecht (belasting):

mr. E.A.G. van der Ouderaa

Afdeling strafrecht:

mr. A.M.J.G. van Amsterdam
mr. I.M.H. van Asperen de Boer- Delescen
mr. A.D.R.M. Boumans
mr. F.A. Hartsuiker
mr. R.P.P. Hoekstra
mr. M.M. van der Nat
H.M.J. Quaedvlieg
mr. R.M. Steinhaus
mr. M.F.J.M. de Werd