Laden...

Huisregels gerechtshof Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Bezoekinformatie > Huisregels gerechtshof Den Haag

Huisregels

  • Het is niet toegestaan de orde te verstoren.
  • Het maken van filmopnames, foto's en geluidsopnamen is niet toegestaan.
  • In de rechtszaal staan mobiele telecommunicatiemiddelen uit.
  • Eten of drinken in de rechtszaal is niet toegestaan.
  • Roken is verboden (zowel in het Paleis als buiten bij de ingangen binnen de blauwe belijningen).
  • Het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen is niet toegestaan.
  • Wapens en explosieven zijn niet toegestaan.
  • Dieren mogen niet naar binnen m.u.v. hulphonden.
  • Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan.

Beveiliging

Het paleis is beveiligd met elektronische detectiepoortjes en scanapparatuur. Met deze apparatuur worden de bezoekers en hun bagage gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld wapens of explosieven. Het kan voorkomen dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld extra toezicht of fouilleren. Ook is het mogelijk dat bezoekers om een identiteitsbewijs wordt gevraagd en/of naar de reden van het verblijf in het gebouw.

Bagage waarvan de herkomst niet kan worden vastgesteld, kan verwijderd worden uit het paleis van justitie.

 

Ordehandhaving en calamiteiten

Iedereen die de orde verstoort in het paleis van justitie, kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd. De voorzitter van een college, de rechter of de ambtenaar die de leiding heeft, draagt zorg voor de handhaving van de orde tijdens de zitting en zal zonodig maatregelen nemen zodat de zitting ongestoord kan verlopen. Buiten de zittingszaal dient u de aanwijzingen van de beveiliging op te volgen.

Iedereen die aanwezig is in het gebouw is verplicht gehoor te geven aan opdrachten van leden van de bedrijfshulpverlening, de beveiligingsbeambten en het personeel van Bureau Orde en Bewaking van de Politie Haaglanden.

 

 

Cameratoezicht

In verband met de veiligheid en orde in het gebouw zijn bij alle toegangen en op verschillende plaatsen in het gebouw zichtbaar camera's opgesteld. Indien nodig kunnen er video-opnames worden gebruikt bij de opsporing van eventuele ordeverstoring.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons en andere (draagbare) telecommunicatiemiddelen mogen in zittingzalen en enquêtekamers niet ingeschakeld zijn.

Eten en drinken

In de wachtruimtes en in het restaurant worden versnaperingen verkocht, deze mogen alleen in de ruimtes worden genuttigd waar deze worden verkocht. In de overige ruimtes van het paleis van justitie mag niet worden gegeten en gedronken.