Laden...

Hoge Raad der Nederlanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Hoge Raad der Nederlanden

 

 

De Hoge Raad: hoogste rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken

De Hoge Raad is cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure op de juiste wijze is gevolgd. De Hoge Raad vervult deze taak ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak.

Parket

Aan de Hoge Raad is een parket verbonden, waarvan advocaten-generaal en de (plaatsvervangend) procureur-generaal deel uitmaken. Aan het hoofd van het parket bij de Hoge Raad staat de procureur-generaal. Het parket bij de Hoge Raad staat los van het Openbaar Ministerie en de leden zijn onafhankelijk van regering en parlement.

De voornaamste taak van de procureur-generaal is het geven van juridische adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Meestal worden de conclusies door de advocaten-generaal (AG’s) in het parket namens de procureur-generaal genomen. De advocaten-generaal dragen zelfstandig verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun conclusies. De advocaten-generaal zijn werkzaam in de secties civiel recht, strafrecht of belastingrecht.

De advocaten-generaal worden in hun werkzaamheden ondersteund door het wetenschappelijk bureau.

Drie rechtsgebieden

De raadsheren in de Hoge Raad en de advocaten-generaal van het parket bij de Hoge Raad werken in één van deze rechtsgebieden:

  • Civiel recht
  • Strafrecht
  • Belastingrecht

De raadsheren in de Hoge Raad werken in ‘kamers’ per rechtsgebied: civiele kamer, strafkamer en belastingkamer. De Hoge Raad kent ook een vierde kamer. Daarbij gaat het om de behandeling van vorderingen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad tot schorsing of ontslag van rechters, verzoeken tot wraking die zijn ingediend tegen een raadsheer en onderzoek naar gedragingen van rechters over wie bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad is geklaagd. De vierde kamer wordt gevormd uit leden van de andere kamers.

 

 

Nieuwsberichten van de Hoge Raad

Hieronder vindt u de nieuwsberichten van de Hoge Raad die t/m 8 september 2020 gepubliceerd zijn.
Ga voor de actuele nieuwsberichten naar de website van de Hoge Raad (www.hogeraad.nl)

 

 

Nieuwe website Hoge Raad213947-9-2020 08:05:467-9-2020 08:05:46Met ingang van vandaag heeft de Hoge Raad een nieuwe website: www.hogeraad.nl. Op de website zijn de publieksinformatie over de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad én de STS_ListItem_850https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspx49211190https://www.rechtspraak.nlhtmlFalseaspxhttp://www.zmjubit.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws{AF958CBF-018A-4540-B1C5-25F5396CBE65}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/RechtspraakRnl/Search/Item_Default.js33;1633
Programma (online) open dag Hoge Raad op zaterdag 12 september 20202140827-8-2020 08:28:2127-8-2020 08:28:21De jaarlijkse open dag van de Hoge Raad vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 september 2020 In verband met de coronamaatregelen in aangepaste vorm: grotendeels online en voor STS_ListItem_850https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspx4132880https://www.rechtspraak.nlhtmlFalseaspxhttp://www.zmjubit.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws{F67BFB7C-101A-4BFD-AE9B-151C1EEA7393}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/RechtspraakRnl/Search/Item_Default.js33;1633
Martijn Polak en Vincent van den Brink nieuwe vicepresidenten Hoge Raad210409-4-2020 13:00:279-4-2020 13:00:27De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van M.V. (Martijn) Polak en V. (Vincent) van den Brink tot vicepresidenten van de Hoge Raad Hij volgt Ernst Numann op die STS_ListItem_850https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspx5367980https://www.rechtspraak.nlhtmlFalseaspxhttp://www.zmjubit.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws{118C6520-355B-4971-AC05-80B1B37AEA2D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/RechtspraakRnl/Search/Item_Default.js33;1633
AG: de rechter dient per geval te toetsen of de opslag van DNA bij veroordeelde minderjarigen gerechtvaardigd is2104518-2-2020 15:23:2118-2-2020 15:23:21In de Wet-DNA onderzoek bij veroordeelden wordt geen onderscheid gemaakt tussen meerderjarigen en minderjarigen bij de opname van DNA-profielen in de DNA-databank na een STS_ListItem_850https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspx3482760https://www.rechtspraak.nlhtmlFalseaspxhttp://www.zmjubit.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws{3E574EBF-B889-401C-93FB-7CBAF23EF034}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/RechtspraakRnl/Search/Item_Default.js33;1633
Eerste 150 'oude' arresten gepubliceerd2095012-12-2019 11:00:1812-12-2019 11:00:18De Hoge Raad heeft tot en met vandaag de eerste 150 ‘oude’ arresten gepubliceerd, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad STS_ListItem_850https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspx55051380https://www.rechtspraak.nlhtmlFalseaspxhttp://www.zmjubit.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws{2346EAB3-1E5D-4A1B-AB8D-53A92A0ADBDE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/RechtspraakRnl/Search/Item_Default.js33;1633