Laden...

Hoge Raad der Nederlanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Hoge Raad der Nederlanden

 

Digitaal procederen in strafzaken

Een animatie over de werking van het webportaal

 
 

Digitaal procederen in belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken

Een animatie over de werking van het webportaal

 

Digitaal procederen

Het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad, waarin procespartijen en de Hoge Raad berichten en documenten uitwisselen, is beschikbaar voor:

 • Civiele vorderingszaken
  In civiele vorderingszaken wordt door advocaten sinds 1 maart 2017 verplicht gebruik gemaakt van het webportaal. Procespartijen kunnen zelf hun digitale dossier inzien.
 • Strafzaken
  Er kan digitaal geprocedeerd worden in strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 cassatieberoep is ingesteld. In overige strafzaken, te weten in geval van beschikkingen, internationale rechtshulp en in Caribische zaken, kan digitaal geprocedeerd worden wanneer daarin op of na 1 februari 2020 cassatieberoep is ingesteld. In herzieningsaanvragen en verzoeken tot nader onderzoek kan bij de strafsector van de Hoge Raad digitaal geprocedeerd worden wanneer de aanvraag of het verzoek op of na 1 februari 2020 wordt ingediend.
 • Belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken
  Het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad is beschikbaar voor belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken waarin de uitspraak van de vorige instantie op of na 15 april 2020 is bekendgemaakt.

 • Prejudiciële vragen
  Het webportaal is ook beschikbaar voor het indienen van schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure in belastingzaken bij de Hoge Raad. Daarnaast zijn hier overzichten van fiscale en civiele prejudiciële vragen te vinden.

 

Nieuwsberichten van de Hoge Raad - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuwsberichten van de Hoge Raad

 

 

Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling verdachte wegens gewelddadige woningoverval in Wijhe kan in stand blijvenAdvies AG aan Hoge Raad: veroordeling verdachte wegens gewelddadige woningoverval in Wijhe kan in stand blijvenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Advies-AG-aan-Hoge-Raad--veroordeling-verdachte-wegens-gewelddadige-woningoverval-in-Wijhe-kan-in-stand-blijven.aspxDen Haag7-9-2020 22:00:00<p>De veroordeling van een verdachte wegens betrokkenheid bij een gewelddadige woningoverval in Wijhe in 2014 waar twee hoogbejaarde broers slachtoffer van werden, kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Hofstee de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.</p>
Nieuwe website Hoge RaadNieuwe website Hoge Raadhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Nieuwe-website-Hoge-Raad.aspxDen Haag6-9-2020 22:00:00<p>Met ingang van vandaag heeft de Hoge Raad een nieuwe website: <a href="http://www.hogeraad.nl/">www.hogeraad.nl</a>. Op de website zijn de publieksinformatie over de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad én de digitale portalen geïntegreerd. De site is gebruiksvriendelijk(er), heeft een moderne uitstraling en is makkelijk vind- en doorzoekbaar. Ook is de website goed te bekijken vanaf tablet of telefoon. </p>
Advies aan Hoge Raad: vervolging voormalig plv. hoofdofficier wegens zedenmisdrijven kan worden voortgezetAdvies aan Hoge Raad: vervolging voormalig plv. hoofdofficier wegens zedenmisdrijven kan worden voortgezethttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Advies-PG-aan-Hoge-Raad-vervolging-voormalig-plv-hoofdofficier-wegens-zedenmisdrijven-kan-worden-voortgezet.aspxDen Haag31-8-2020 22:00:00<p>De vervolging wegens zedenmisdrijven tegen de voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam kan voor de rechtbank Den Haag worden voortgezet. Dat adviseert procureur-generaal (PG) Silvis de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. Eerder oordeelde het gerechtshof Den Haag dat het bezwaarschift van de verdachte tegen de dagvaarding ongegrond was. Dat oordeel van het Hof kan volgens de PG in stand blijven.</p>
'Coronawerkwijze' Hoge Raad met ingang van 1 september'Coronawerkwijze' Hoge Raad met ingang van 1 septemberhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Coronawerkwijze-Hoge-Raad-met-ingang-van-1-september.aspxDen Haag27-8-2020 22:00:00<p>Met ingang van 1 september a.s. geldt de volgende werkwijze voor de Hoge Raad.</p>

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen sinds 1 juli 2012 prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2016 kunnen ook prejudiciële vragen worden gesteld aan de belastingkamer van de Hoge Raad.

Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is.

De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak en dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken, bijvoorbeeld een massavordering.

Partijen en derden kunnen opmerkingen in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad. In civiele zaken is dit niet mogelijk.

 

 

Mediazaken

Bij uitspraken en conclusies waarvoor mediabelangstelling bestaat en bij uitspraken waarvan de communicatieafdeling inschat dat de samenleving hierin geïnteresseerd is, publiceert de Hoge Raad een nieuwsbericht. In het mediaoverzicht vindt u zaken waarin een nieuwsbericht en/of een tweet kan worden verwacht.

Algemene informatie voor het slachtoffer en/of de benadeelde partij

Het strafrecht kent twee soorten 'slachtoffers'. De een wordt aangeduid met de juridische term 'slachtoffer' en de andere met de juridische term 'benadeelde partij'.

 

Van de belastingkamer

Ingekomen belastingzaken  8-2020 (pdf, 100,3 KB)                                  

Hoge Raad der Nederlanden Sector Fiscaal
Gegevens belastingzaken ingekomen in de maand juni 2020

Ingetrokken belastingzaken 8-2020 (pdf, 84,4 KB)                                     

Hoge Raad der Nederlanden Sector Fiscaal
Overzicht van de ingetrokken zaken belastingkamer juni 2020

Uitspraken belastingkamer 18 september 2020 (pdf, 111,2 KB)

Hoge Raad der Nederlanden
Uitspraken Derde (belasting)kamer

Vraag en antwoord

Wat is de taak van de Hoge Raad?

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht.

Is de Hoge Raad een derde feitelijke beroepsinstantie?

Nee, dat is de Hoge Raad niet. Wanneer iemand het oneens is met de uitspraak van een rechter kan hij in hoger beroep gaan bij een hof.

Heeft de Hoge Raad het laatste woord?

Alleen in eerste instantie. Rechters moeten zich houden aan wat de Hoge Raad heeft beslist.