Laden...

Hoge Raad der Nederlanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Hoge Raad der Nederlanden

 

Digitaal procederen in strafzaken

Een animatie over de werking van het webportaal

 
 

Digitaal procederen in belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken

Een animatie over de werking van het webportaal

 

Digitaal procederen

Het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad, waarin procespartijen en de Hoge Raad berichten en documenten uitwisselen, is beschikbaar voor:

 • Civiele vorderingszaken
  In civiele vorderingszaken wordt door advocaten sinds 1 maart 2017 verplicht gebruik gemaakt van het webportaal. Procespartijen kunnen zelf hun digitale dossier inzien.
 • Strafzaken
  Er kan digitaal geprocedeerd worden in strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 cassatieberoep is ingesteld. In overige strafzaken, te weten in geval van beschikkingen, internationale rechtshulp en in Caribische zaken, kan digitaal geprocedeerd worden wanneer daarin op of na 1 februari 2020 cassatieberoep is ingesteld. In herzieningsaanvragen en verzoeken tot nader onderzoek kan bij de strafsector van de Hoge Raad digitaal geprocedeerd worden wanneer de aanvraag of het verzoek op of na 1 februari 2020 wordt ingediend.
 • Belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken
  Het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad is beschikbaar voor belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken waarin de uitspraak van de vorige instantie op of na 15 april 2020 is bekendgemaakt.

 • Prejudiciële vragen
  Het webportaal is ook beschikbaar voor het indienen van schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure in belastingzaken bij de Hoge Raad. Daarnaast zijn hier overzichten van fiscale en civiele prejudiciële vragen te vinden.

 

Nieuwsberichten van de Hoge Raad - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuwsberichten van de Hoge Raad

 

 

Vera de Witte nieuwe directeur bedrijfsvoering Hoge RaadVera de Witte nieuwe directeur bedrijfsvoering Hoge Raadhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Vera-de-Witte-nieuwe-directeur-bedrijfsvoering-Hoge-Raad.aspxDen Haag19-7-2020 22:00:00<p>Vera de Witte (1972) wordt met ingang van 1 september a.s. de nieuwe directeur bedrijfsvoering bij de Hoge Raad. Zij volgt daarmee Henk ten Cate op die deze functie een aantal maanden ad interim vervulde.</p>
Advies AG aan Hoge Raad: andere maatstaf voor beoordeling of arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst isAdvies AG aan Hoge Raad: andere maatstaf voor beoordeling of arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst ishttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Advies-AG-aan-Hoge-Raad-andere-maatstaf-voor-beoordeling-of-arbeidsrelatie-een-arbeidsovereenkomst-is.aspxDen Haag16-7-2020 22:00:00<p>De maatstaf voor de beoordeling of een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is, moet worden aangepast. Dat bepleit advocaat-generaal (AG) De Bock in haar conclusie die vandaag is gepubliceerd. De partijbedoeling zou niet meer relevant moeten zijn maar uitsluitend hoe partijen feitelijk uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven.</p>
(Online) Open dag Hoge Raad op zaterdag 12 september 2020(Online) Open dag Hoge Raad op zaterdag 12 september 2020https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Open-dag-Hoge-Raad-op-zaterdag-12-september-2020.aspxDen Haag12-7-2020 22:00:00<p>De jaarlijkse open dag van de Hoge Raad vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 september 2020. In verband met de coronamaatregelen in aangepaste vorm: grotendeels online en voor iedereen via een livestream te volgen. Een klein aantal belangstellenden kan bij een deel van het programma fysiek in het gebouw aanwezig zijn. <br></p>
Vrijspraak ouders overleden baby blijft in standVrijspraak ouders overleden baby blijft in standhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Vrijspraak-ouders-overleden-baby-blijft-in-stand.aspxDen Haag29-6-2020 22:00:00<p>De vrijspraak van de ouders wegens betrokkenheid bij de dood van hun acht maanden oude zoontje in Arnhem in 2010 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. </p>

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen sinds 1 juli 2012 prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2016 kunnen ook prejudiciële vragen worden gesteld aan de belastingkamer van de Hoge Raad.

Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is.

De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak en dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken, bijvoorbeeld een massavordering.

Partijen en derden kunnen opmerkingen in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad. In civiele zaken is dit niet mogelijk.

 

 

Mediazaken

Bij uitspraken en conclusies waarvoor mediabelangstelling bestaat en bij uitspraken waarvan de communicatieafdeling inschat dat de samenleving hierin geïnteresseerd is, publiceert de Hoge Raad een nieuwsbericht. In het mediaoverzicht vindt u zaken waarin een nieuwsbericht en/of een tweet kan worden verwacht.

Algemene informatie voor het slachtoffer en/of de benadeelde partij

Het strafrecht kent twee soorten 'slachtoffers'. De een wordt aangeduid met de juridische term 'slachtoffer' en de andere met de juridische term 'benadeelde partij'.

 

Van de belastingkamer

Ingekomen belastingzaken  7-2020   (pdf, 105,2 KB)                                                                

Hoge Raad der Nederlanden Sector Fiscaal
Gegevens belastingzaken ingekomen in de maand juni 2020

Ingetrokken belastingzaken 7-2020  (pdf, 84,6 KB)                                     

Hoge Raad der Nederlanden Sector Fiscaal
Overzicht van de ingetrokken zaken belastingkamer juni 2020

Uitspraken belastingkamer 17 juli 2020   (pdf, 106,2 KB)                                              

Hoge Raad der Nederlanden
Uitspraken Derde (belasting)kamer

Vraag en antwoord

Wat is de taak van de Hoge Raad?

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht.

Is de Hoge Raad een derde feitelijke beroepsinstantie?

Nee, dat is de Hoge Raad niet. Wanneer iemand het oneens is met de uitspraak van een rechter kan hij in hoger beroep gaan bij een hof.

Heeft de Hoge Raad het laatste woord?

Alleen in eerste instantie. Rechters moeten zich houden aan wat de Hoge Raad heeft beslist.