Hoge Raad der Nederlanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Hoge Raad der Nederlanden


 

Nieuws Hoge Raad  Nieuws Hoge Raad

 

 

Herzieningsverzoek in zaak Olaf H. afgewezen24-10-2016 22:00:00 De Hoge Raad wijst een herzieningsverzoek in de zaak van Olaf H. af. Olaf H. is tot levenslange gevangenis veroordeeld voor de moord op een garagehouder en zijn vrouw in 2003 in Sittard en een poging tot doodslag op de daarbij aanwezige kleindochter van het echtpaar. De door de verdachte aangedragen (nieuwe) gegevens zouden volgens de Hoge Raad niet tot vrijspraak hebben geleid als de rechter van toen hiermee bekend zou zijn geweest.
Advies advocaat-generaal over strafzaak Tamil Tijgers10-10-2016 22:00:00 De Nederlandse strafwet kan in deze zaak worden toegepast op leden van een gewapende oppositiegroep die zich buiten Nederland in het kader van een intern gewapend conflict schuldig maken aan terroristische misdrijven. Het internationaal humanitair recht (oorlogsrecht) is niet exclusief van toepassing.
Staat niet aansprakelijk voor informatie bij reddingsactie Fortis29-9-2016 22:00:00 De Hoge Raad laat de uitspraak van het hof in zaak van Fortis Effect tegen de Staat in stand. Het hof oordeelde eerder dat de Staat niet aansprakelijk is voor de informatie die eind september 2008 is verstrekt tijdens de redding van Fortis.

 

Jaarverslag Hoge Raad der Nederlanden 2015

 

Digitale cassatie

De Hoge Raad heeft een portaal, Mijn Zaak Hoge Raad, dat het mogelijk maakt om digitaal te procederen bij de Hoge Raad. Dit portaal wordt in stappen opengesteld voor alle soorten zaken.
Momenteel is het beschikbaar voor de prejudiciële procedure in belastingzaken.

 

 

 

 

Portret Maarten FeterisMaarten Feteris
Introduction on subsidiarity, Strasbourg, 02-06-2016

.

In my view, procedural subsidiarity implies that national courts have to make every possible effort to apply the Convention, and to give at least as much protection as the Strasbourg Court would give

 

Portret Maarten Feteris
Maarten Feteris Lezing bij WOZ studiebijeenkomst van het Erasmus Studiecentrum voor Belasting van Lokale overheden, 31 mei 2016. 

De wetgever heeft de formeelrechterlijke gevolgen van de nieuwe WOZ-regeling niet kenbaar onder ogen gezien, in ieder geval niet alle gevolgen. Dit leidt ertoe dat die regeling de nodige vragen op formeel gebied oproept

 

Verzoeken tot nader onderzoek met het oog op herziening

14/02469

Veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord op onderaannemer in Raamsdonkveer.

 

 

 

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen sinds 1 juli 2012 prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2016 kunnen ook prejudiciële vragen worden gesteld aan de belastingkamer van de Hoge Raad. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak en dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken, bijvoorbeeld een massavordering.

Partijen en derden kunnen opmerkingen in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad. In civiele zaken is dit niet mogelijk.

 

Actueel overzicht van gestelde prejudiciële vragen civiel (hogeraad.nl)
Actueel overzicht van gestelde prejudiciële vragen fiscaal (hogeraad.nl)

 

 

 

Mediazaken

Strafzaken

Zaaknummer Hoge Raad 16/00207
Dynamische verkeerscontrole.
Werden verdachten terecht vrijgesproken omdat hun auto waarin drugs werd aangetroffen in het kader van een verkeerscontrole werd aangehouden terwijl het de politie niet om een verkeerscontrole te doen was?

Conclusie 2 juni 2016 (Persbericht parket).
Uitspraak 1 november 2016

 

Civiele zaken

Zaaknummer Hoge Raad 15/00920

Care 4 Care Human Resources B.V./ Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Is bij Care 4 Care sprake van ‘uitzendovereenkomsten’ voor medisch personeel? Is daarvoor vereist dat zij een ‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervult?

Conclusie 15 april 2016
Uitspraak 4 november 2016

Fiscale zaken

Zaaknummer Hoge Raad 15/01994 (ECLI:NL:HR:2016:1899)
Huur privéwoning als ondernemingskosten?
Conclusie 23 februari 2016 (ECLI:NL:PHR:2016:108).
Uitspraak 12 augustus 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1899).

OVERZICHT MEDIAZAKEN

 

 

 

 

 

Cassaties in het belang der wet

Moet voor het geautomatiseerd opleggen van een boete vanwege het ontbreken van een geldige APK-keuring personenauto aan de overtreder eerst een brief worden gestuurd?

Vordering cassatie in het belang der wet:
ECLI:NL:PHR:201
5:2202

 

Is een  procedure naar aanleiding van een ontnemingsvordering een voortzetting van de vervolging in de hoofdzaak? Of is dit een afzonderlijke, van de hoofdzaak te onderscheiden zaak?

Arrest Hoge Raad:
ECLI:NL:HR:2015:2758

 

 

Algemene informatie voor het slachtoffer en/of de benadeelde partij

Het strafrecht kent twee soorten 'slachtoffers'. De een wordt aangeduid met de juridische term 'slachtoffer' en de andere met de juridische term 'benadeelde partij'.

 

 

 

 

Vraag en antwoord

Wat is de taak van de Hoge Raad?

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht.

Is de Hoge Raad een derde feitelijke beroepsinstantie?

Nee, dat is de Hoge Raad niet. Wanneer iemand het oneens is met de uitspraak van een rechter kan hij in hoger beroep gaan bij een hof.

Heeft de Hoge Raad het laatste woord?

Alleen in eerste instantie. Rechters moeten zich houden aan wat de Hoge Raad heeft beslist.