Hoge Raad der Nederlanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Hoge Raad der Nederlanden

Digitale cassatie

Sinds 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken verplicht gebruik gemaakt van het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. Het portaal is ook beschikbaar voor het indienen van schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure in belastingzaken bij de Hoge Raad. Daarnaast zijn hier overzichten van fiscale en civiele prejudiciële vragen te vinden.

 

Nieuws Hoge Raad  Nieuws Hoge Raad

 

 

Inzet lokfiets ook in woonwijk toegestaan22-1-2018 23:00:00<p>Het plaatsen van een lokfiets door de politie is niet ongeoorloofd alleen maar omdat het aantreffen van zo’n fiets een verdachte op het idee brengt deze te stelen. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag in een zaak waarin het OM door het gerechtshof in Den Bosch niet ontvankelijk is verklaard in de vervolging vanwege het plaatsen van een lokfiets in een woonwijk. De zaak moet opnieuw worden behandeld. </p>
Conclusie AG: zaak belediging gemeenteraadslid Zoetermeer moet over22-1-2018 23:00:00<p>De zaak tegen een gemeenteraadslid uit Zoetermeer die verdacht wordt van het beledigen van een ander gemeenteraadslid, tevens oud-minister van de LPF, moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Taru Spronken de Hoge Raad in haar conclusie van vandaag.</p>
Advocaten tevreden over digitale portaal Mijn Zaak Hoge Raad21-1-2018 23:00:00<p>Advocaten die in civiele vorderingszaken gebruik maken van het digitale portaal van de Hoge Raad, Mijn Zaak Hoge Raad, zijn tevreden over de werking ervan, zo blijkt uit een evaluatieronde. Gebruiksgemak, eenvoud, snelheid en 24/7 beschikbaarheid behoren tot de belangrijkste pluspunten. De evaluatiegesprekken leverden ook goede suggesties op voor de verdere ontwikkeling van het portaal en de voorbereidingen voor de uitbreiding van het portaal met straf- en belastingzaken.</p>
Conclusie AG: veroordelingen verdachten Nijmeegse scooterzaak in stand laten15-1-2018 23:00:00<p>De veroordelingen van de twee verdachten in de zogenoemde ‘Nijmeegse scooterzaak’ wegens het medeplegen van dood door schuld in het verkeer dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Hofstee de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.</p>

  

Jaarverslag Hoge Raad der Nederlanden 2016

 

Foto spreker
Rede president Maarten Feteris bij installatie vice-president civiele kamer Kees Streefkerk op 20 april 2017.

"Het is belangrijk om zuinig te zijn op onze onafhankelijke rechtspraak, want niet ver van ons vandaan zijn voorbeelden die tonen hoe snel, ook onder een democratisch gekozen regime, een onafhankelijke rechterlijke macht onder druk kan komen te staan. Bijvoorbeeld in Polen, hemelsbreed niet veel meer dan 400 km van onze oostgrens verwijderd.”

 

Verzoeken tot nader onderzoek met het oog op herziening

14/02469

Veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord op onderaannemer in Raamsdonkveer.

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen sinds 1 juli 2012 prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2016 kunnen ook prejudiciële vragen worden gesteld aan de belastingkamer van de Hoge Raad. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak en dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken, bijvoorbeeld een massavordering.

Partijen en derden kunnen opmerkingen in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad. In civiele zaken is dit niet mogelijk.

 

 

Mediazaken

Strafzaken

Zaaknummer Hoge Raad 15/00402 (ECLI:NL:HR:2017:3185)
Zaak levenslange gevangenisstraf.
Aanvullende conclusie 5 september 2017 (persbericht parket)
Uitspraak 19 december 2017 (persbericht Hoge Raad)

Zaaknummer Hoge Raad 15/05468, 15/05221, 16/00460, 16/03360, 16/03367 en 16/03372 (ECLI:NL:HR:2017:3189)
Zes van Breda. Na opnieuw een veroordeling door hof in herzieningsprocedure in cassatie.
Conclusie 6 juni 2017 (persbericht parket)
Uitspraak 19 december 2017 (persbericht Hoge Raad)

Zaaknummer Hoge Raad 17/00158, 17/00283, 17/00285, 17/00286, 17/00287 en 17/01737.
Valkenburgse zedenzaak
Conclusie 9 januari 2018 (persbericht parket)
Een van de bestreden uitspraken, de overige uitspraken zijn niet gepubliceerd.

OVERZICHT MEDIAZAKEN

 


 


 

Algemene informatie voor het slachtoffer en/of de benadeelde partij

Het strafrecht kent twee soorten 'slachtoffers'. De een wordt aangeduid met de juridische term 'slachtoffer' en de andere met de juridische term 'benadeelde partij'.

 

 

Vraag en antwoord

Wat is de taak van de Hoge Raad?

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht.

Is de Hoge Raad een derde feitelijke beroepsinstantie?

Nee, dat is de Hoge Raad niet. Wanneer iemand het oneens is met de uitspraak van een rechter kan hij in hoger beroep gaan bij een hof.

Heeft de Hoge Raad het laatste woord?

Alleen in eerste instantie. Rechters moeten zich houden aan wat de Hoge Raad heeft beslist.