Laden...

Over IVO Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksLandelijke diensten > IVO Rechtspraak > Over IVO Rechtspraak

Actief bijdragen aan digitalisering

IVO Rechtspraak speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de doelen van de Rechtspraak door het leveren van IV-dienstverlening en door actief bij te dragen aan digitalisering. IVO Rechtspraak ontwikkelt en beheert digitale systemen voor de rechtspraak, zodat rechtszaken iedere dag soepel verlopen. Dat doen we voor de 12.000 collega’s die rechtszaken behandelen. En voor miljoenen Nederlanders die met de Rechtspraak te maken hebben. Ook maken we de Rechtspraak digitaal toegankelijk, zodat burgers en professionele partijen digitaal kunnen communiceren en procederen.

Waar staan we voor?

IVO is de trotse IV-partner van de Rechtspraak. Bij de IV-dienstverlening handelen en denken we vanuit het perspectief van de rechtzoekenden, procespartijen en onze collega’s. Daarbij werken we samen met rechters en griffiemedewerkers, maar ook met ketenpartners als het OM en advocaten en met marktpartijen. De digitaliseringsambitie van de Rechtspraak leidt de komende jaren tot hogere eisen aan de wendbaarheid en schaalbaarheid van applicaties, data, platformen, infrastructuur en security-middelen. Het zogenoemde IV-landschap is continu in beweging. Daarom streven onze professionals naar continuïteit, flexibiliteit, eenvoud en realisme.

IVO Rechtspraak is een bijzondere werkgever

Rechtspraak raakt iedereen. Juist dát maakt werken bij IVO Rechtspraak zo belangrijk. Want het werk draait om mensen. Denk aan burgers die te maken krijgen met een rechtszaak. Rechters, het Openbaar Ministerie en advocaten. Maar ook partijen als de politie, slachtofferhulp of de kinderbescherming. Wil jij bijdragen aan een rechtvaardige samenleving?