Laden...

Regeling pleidooi na antwoord

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Rechtsgebieden en teams > Regeling pleidooi na antwoord

Regeling pleidooi na antwoord

Voor iedere zaak waarop het Versneld Regime in Octrooizaken niet van toepassing is, geldt dat direct na het nemen van de conclusie van antwoord wordt beoordeeld of deze geschikt is voor het houden van een comparitie van partijen. Standaardprocedure is dat zaken die niet geschikt worden geacht voor een CNA op de rol worden geplaatst voor het nemen van verdere conclusies (van repliek en dupliek). Indien de rechtbank van oordeel is dat de zaak zich naar zijn aard niet leent voor een comparitie na antwoord en voorts van oordeel is dat partijen hun standpunten reeds uitvoerig in de stukkenwisseling uiteen hebben gezet en/of een nadere conclusiewisseling voor een goede instructie van de zaak niet nodig wordt geacht, wordt dat bij rolbeslissing aan partijen bericht en geeft de rechtbank partijen in overweging

  • van een nadere stukkenwisseling af te zien, behoudens een conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van de verwerende partij in reconventie in geval een vordering in reconventie is ingesteld; en
  • in plaats van nadere stukkenwisseling gezamenlijk om een pleidooi te verzoeken krachtens het bepaalde in artikel 134 Rv.

Zo’n verzoek zal worden toegewezen. In aanmerking genomen dat dan geen nadere stukkenwisseling zal plaatsvinden, zal een langere spreektijd worden gegund (in beginsel maximaal 90 minuten in octrooizaken en maximaal 60 minuten in andere intellectuele eigendomszaken, in beide gevallen in eerste termijn, desgewenst gevolgd door een korte re- en dupliek) dan in artikel 5.4 van het Landelijk procesreglement is bepaald (30 minuten).

Doordat in een eerder stadium dan na de conclusie van dupliek (in reconventie)
pleidooi wordt bepaald, wordt bovendien de doorlooptijd van de procedure bekort.