Laden...

Pers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Persinformatie

Deze persinformatie is aanvullend op de landelijke persrichtlijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de rechtbank Noord-Holland via communicatie.rb-nho@rechtspraak.nl of 06 18 30 81 86.

Schrijvende pers

De meeste zittingen van rechtbank Noord-Holland zijn openbaar en dus toegankelijk voor publiek en pers. Schrijvende pers hoeft zich niet voorafgaand aan te melden. 

Audiovisuele pers

Audiovisuele opnamen

Vanwege de privacy is het verboden zonder toestemming te fotograferen of te filmen in de rechtbank. U kunt voor het maken van beeld- en geluidsopnames tijdens een zitting uiterlijk tot 12.00 uur de werkdag voorafgaand aan die zitting toestemming vragen door een aanvraagformulier (pdf, 580,4 KB) te sturen naar de afdeling Communicatie. U moet u legitimeren bij uw eerste aanvraag door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort mee te sturen of eenmalig te laten zien bij de informatiebalie van de rechtbank. Wilt u na de uitspraak een persrechter interviewen, geef dit dan van tevoren aan. 

Beeldbank

In de beeldbank vindt u vrij te gebruiken beeldmateriaal van bestuurders, woordvoerders en gebouwen van rechtbank Noord-Holland.

 

 

Satellietwagen

Als u met een satellietwagen bij de locatie Alkmaar komt, meld dit dan bij uw aanvraag zodat parkeerruimte kan worden vrijgehouden op de parkeerplaats van de rechtbank. Voor de locaties in Haarlem moet u zich wenden tot de gemeente Haarlem (haarlem.nl).

Perskamer

Alle locaties, met uitzondering van Zaanstad, hebben een speciale ruimte voor de media. Er zijn in Alkmaar en in de Appelaar afsluitbare kluisjes. Er is gratis draadloos internet (wifi-netwerk) op de locaties Alkmaar, Haarlemmermeer en Haarlem. 

 

Abonnement op perslijsten

De rechtbank stelt perslijsten ter beschikking aan de pers, inclusief een weergave van de dagvaarding. Op deze perslijsten staat informatie over verdachten in strafzaken en informatie over partijen in bestuurszaken en voorlopige voorzieningen in bestuurszaken en civiele zaken. De pers heeft deze informatie nodig om haar werk te kunnen doen. De pers tekent een verklaring dat zij bij het gebruik en publicatie van de informatie de privacy van alle betrokkenen respecteert. Voor de perslijsten geldt een embargo tot het moment waarop met de openbare behandeling van de rechtszaak is begonnen. De pers moet zich houden aan dit embargo.

Bent u journalist en wilt u een abonnement op de perslijst? Vul dan dit aanvraagformulier (pdf, 580,4 KB) in, onderteken en stuur het naar perslijst@rechtspraak.nl. U legitimeert zich door bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitskaart of paspoort mee te sturen. Deze kopie wordt niet door de rechtbank bewaard. Kijk bij de rijksoverheid hoe u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken (rijksoverheid.nl).

Publicatie uitspraken

Veel uitspraken worden in gepseudonimiseerde vorm gepubliceerd op deze site. Het gaat dan onder meer om zaken die voor pers en publiek om een of andere reden interessant zijn. Welke uitspraken worden gepubliceerd, is vastgelegd in een aantal selectiecriteria die gelden voor de hele rechtspraak.