Laden...

Gemeente hoeft niet te handhaven op openstelling ijsbaan Haarlem in zomer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Gemeente hoeft niet te handhaven op openstelling ijsbaan Haarlem in zomer
Haarlem, 25 november 2021

De gemeente Haarlem hoeft niet handhavend op te treden tegen openstelling van de ijsbaan in de zomer. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland in een bodemprocedure beslist.

Kunstijsbaan

De kunstijsbaan in Haarlem is een ovale vierhonderdmeterbaan met in het midden een ijshockeybaan. De kunstijsbaan wordt geëxploiteerd door Stichting Kunstijsbaan Kennemerland. Hiervoor heeft de stichting sinds 2005 een vergunning. De ijshal kreeg in 2018 een vernieuwde installatie voor het maken van kunstijs. Daardoor werd ook de hoeveelheid ammoniak in de installatie omlaag gebracht, onder de 1500 kilo. 

In maart 2020 ging de ijsbaan dicht door de coronapandemie. Op 11 juli 2020 heeft de stichting de ijsbaan weer opengesteld. Om dat te kunnen doen heeft de stichting begin die maand nieuw ijs aangebracht op de ijshockeybaan. Milieudefensie meende dat de vergunning daarmee werd overtreden en verzocht de gemeente handhavend op te treden. De gemeente wees het verzoek af. Daarop spande Milieudefensie een procedure aan bij de rechtbank Noord-Holland voor het treffen van een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter besloot vorig jaar dat de gemeente Haarlem op dat moment niet handhavend hoefde op te treden. 

Met de bodemprocedure wil Milieudefensie bereiken dat de gemeente alsnog gaat handhaven omdat openstelling van de ijsbaan in de zomer niet onder de vergunning zou vallen. Volgens de gemeente is er geen sprake van een overtreding.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat het schaatsen en maken van ijs in de zomer niet valt onder de vergunning. Dit komt doordat de aanvraag onderdeel uitmaakt van de verleende vergunning en daarin staat dat de ijsbaan alleen open zal zijn voor schaatsen in het winterseizoen, van begin oktober tot half maart. De ijsbaan zou wel open zijn in de zomer, maar niet voor schaatsen. De gemeente heeft dit miskend. Toch is dit onvoldoende om te concluderen dat met het zomerschaatsen en het maken van ijs daarvoor sprake is van een overtreding, oordeelt de rechtbank.

Door de wijziging van de koelinstallatie in 2018 is de ijsbaan een ander type bedrijf geworden en valt het onder het Activiteitenbesluit. Dit heeft als gevolg dat voor activiteiten die buiten de vergunning vallen, zoals zomerschaatsen en het maken van ijs in de zomer, geen wijziging van de vergunning hoeft te worden aangevraagd. Voor die activiteiten moet gekeken worden naar het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit staat het schaatsen en maken van ijs in de zomerperiode en de opening van de ijsbaan niet in de weg. De gemeente hoeft dus niet handhavend op te treden.

Uitspraken