Laden...

Nog geen vrije openingstijden cafés Smedestraat Haarlem

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Nog geen vrije openingstijden cafés Smedestraat Haarlem
Haarlem, 29 augustus 2023

De cafés in de Smedestraat in Haarlem mogen nog niet langer openblijven. De burgemeester moet eerst een besluit nemen op de bezwaren van de omwonenden over de vrije openingstijden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland beslist.

De vergunning

De gemeente Haarlem is begin 2023 een pilot gestart waarbij horecaondernemers een vergunning kunnen aanvragen voor vrije openingstijden. De burgemeester heeft aan vijf cafés in de Smedestraat deze vergunning verleend. Een groep omwonenden van de Smedestraat is hiertegen in bezwaar gegaan.

Het bezwaar

De omwonenden zeggen dat zij al jaren overlast ervaren van de cafés. De burgemeester erkent dit ook. Bezoekers zijn luidruchtig op straat, laten rommel achter, vernielen geveltuintjes, zijn agressief en soms gewelddadig, plassen en kotsen tegen en nabij de woningen en gebruiken drugs op straat. Als gevolg van de vrije openingstijden duurt de overlast volgens de omwonenden nu langer dan voorheen. De burgemeester zou onvoldoende rekening hebben gehouden met hun belangen en heeft de problemen niet meegewogen in het toestaan van de verruimde openingstijden.

Volgens de burgemeester ontstaat de overlast met name doordat de horecagelegenheden tegelijkertijd sluiten en de bezoekers dan allemaal op hetzelfde moment naar buiten gaan. Door inzet van de verruimde openingstijden verloopt dit proces meer gespreid en gaan bezoekers uit zichzelf naar huis. De verwachting is dat dit zorgt voor een meer ontspannen sfeer op straat. In die zin heeft hij naar eigen zeggen rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. Daarnaast zijn eetgelegenheden zoals snackbars uitgesloten van de pilot om het langer rondhangen in de buurt te ontmoedigen. In die zin is ook rekening gehouden met hun belangen. De burgemeester benadrukt dat het uiteindelijk om een pilot gaat, die samen met de omwonenden gemonitord moeten worden. Bij soortgelijke proeven in andere steden waren de resultaten positief.

Beslissing voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester de afweging voor het verlenen van het vergunning onvoldoende heeft gemotiveerd. Hij gaat onvoldoende in op de specifieke problemen rond de Smedestraat. Het is daarom maar de vraag of de verleende vergunningen in de behandeling op het bezwaar in stand zullen blijven.

De omwonenden hebben volgens de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de al bestaande overlast niet uitsluitend bij het sluiten van de cafés ervaren. Die overlast is gedurende de avond en nacht constant. Als gevolg van de verruimde openingstijden zal de overlast langer duren. De voorzieningenrechter vindt het belang van de omwonenden zwaarder wegen dan het belang van de burgemeester om de pilot in de Smedestraat uit te voeren en schorst de besluiten van de verleende vergunningen tot op het bezwaarschrift van de omwonenden is beslist. 

Uitspraken