Laden...

PWN mag bomen in grijze duinen bij Bergen kappen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > PWN mag bomen in grijze duinen bij Bergen kappen
Haarlem, 09 oktober 2023

Waterleidingbedrijf PWN mag doorgaan met het kappen van ruim 16 hectare uitheems naaldbos in de duinen bij Bergen. Naar het oordeel van de rechtbank Noord-Holland hoefde de provincie de kap niet stil te leggen, omdat er een urgent belang is bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor het herstel en de uitbreiding van de grijze duinen.

Natuurherstel of natuurbehoud

De Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemer Duingebied had de provincie Noord-Holland gevraagd om de kap stil te leggen, maar de provincie heeft dat verzoek afgewezen. PWN wil deze werkzaamheden uitvoeren om de grijze duinen en duinheiden in dit Natura 2000-gebied te behouden en later uit te breiden en te verbeteren. Het bedrijf zegt dat Nederland binnen de Europese Unie een grote verantwoordelijkheid heeft voor de grijze duinen en dat deze het gevaar lopen te verdwijnen.

De stichting vraagt in een kort geding aan de voorzieningenrechter om de bomenkap stil te leggen, omdat de uitvoering negatieve gevolgen heeft voor beschermde plant- en diersoorten in het te kappen naaldbos. Er is volgens de stichting onvoldoende onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en naar minder schadelijke alternatieven.

PWN zegt dat de kalkarme grijze duinen in het Lange Vlak er zo slecht aan toe zijn dat onherstelbare schade ontstaat als er niets gebeurt. Het omvormen van naaldbos naar open duin is dringend nodig voor het behoud van dit Natura 2000-gebied. Het naaldbos houdt de 'windwerking' tegen, terwijl de vegetatie van het grijze duin juist gebaat is bij de aanvoer van kalkrijk zand en zout uit zee. Na de kap van de naaldbomen zal de wind zorgen voor een laag kalkrijk zand wat de verzuurde bodem weer neutraliseert. Het verwijderen van de bomen leidt volgens PWN tot meer (bio)diversiteit in het duingebied.

Oordeel rechtbank

De voorzieningenrechter stelt voorop dat zij een afweging moet maken tussen twee natuurbelangen. De stichting stelt terecht dat de kap van de naaldbomen onomkeerbaar is, maar daar staat tegenover dat een beschermd gebied mogelijk onherstelbaar wordt aangetast als de werkzaamheden worden stilgelegd.

Het kappen van de naaldbomen is naar het oordeel van de rechtbank noodzakelijk voor het behoud en herstel van de grijze duinen binnen dit Natura 2000-gebied. PWN heeft volgens de voorzieningenrechter voldoende gedaan om nadelige gevolgen voor beschermde soorten te voorkomen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het urgente belang van PWN bij het doorgaan met de geplande bomenkap zwaarder weegt dan het belang van de stichting bij het stilleggen van de werkzaamheden. Daarbij telt zwaar mee dat Nederland binnen de Europese Unie een grote verantwoordelijkheid heeft voor duingraslanden die behoren tot het type grijze duinen. 

Uitspraken