Laden...

Rechtbank veroordeelt Zaans Medisch Centrum (ZMC) tot rectificatie persbericht inzake 'NDM-5 bacterie'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Rechtbank veroordeelt Zaans Medisch Centrum (ZMC) tot rectificatie persbericht inzake 'NDM-5 bacterie'
Haarlem, 21 januari 2020

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een door de aanbieder van het door ZMC begin 2017 in gebruik genomen afvalverwerkingssysteem aangespannen kort geding. In dit systeem worden afvalvermalers en gerecycled water gebruikt om afval via het rioolstelsel af te voeren.

Het kort geding is aangespannen om ZMC te veroordelen tot rectificatie van haar persbericht van 18 september 2019 met als titel ‘Maatregelen tegen NDM-bacterie in het Zaans Medisch Centrum (ZMC)’. Dat persbericht is gebaseerd op een advies van een door ZMC ingesteld team van experts.

De leverancier van het afvalverwerkingssysteem stelde zich op het standpunt (1) dat het persbericht ten onrechte een verband suggereert tussen de uitbraak van de bacterie en het in het afvalverwerkingssysteem gebruikt gerecycled water, (2) dat het ten onrechte geen melding maakt van de rol van het rioolstelsel bij de problematiek en (3) dat het ten onrechte verband legt tussen gebruik van de door de leverancier geleverde vermalers en de besmettingsrisico’s die het expertteam wenst in te dammen.

​(1) gerecycled water

De voorzieningenrechter heeft geconcludeerd dat het persbericht niet meer doet dan de opvatting van het expertteam weergeven. Het expertteam is van opvatting dat door de - vaststaande - aanwezigheid van een biofilm in de riolering en de toiletten van ZMC bij het gebruik van gerecycled water voor het doorspoelen van toiletten een verhoogd risico op vermeerdering van de bacterie bestaat.

(2) de rol van het rioolstelsel

De rechter acht het persbericht van ZMC ongenuanceerd en onevenwichtig waar het vermeldt dat onderzoeken hebben uitgewezen dat pulp die bij de afvalverwerking door de riolering gaat tot verstoppingen heeft geleid waardoor een groter risico op verspreiding van de bacterie bestaat. De rechter oordeelt dit omdat het bericht onvermeld laat dat de reinheid en functionaliteit van het riool en de aard van het afval dat in de vermalers wordt gegooid ook van invloed zijn op de verstoppingen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat ZMC in ieder geval de bijdrage van de riolering aan de verstoppingsproblematiek in het bericht niet onbesproken had mogen laten.

(3) gebruik van de vermalers in relatie tot besmettingsrisico’s

De rechter stelt vast dat het expertteam de risico’s op het opnieuw ontstaan van verstoppingen heeft willen vermijden door af te zien van het hernieuwde gebruik van vermalers. Dat gebruik brengt mee dat vast afvalmateriaal, vermalen tot pulp, moet worden afgevoerd met gebruik van een riolering waarvan niet zeker is dat het de kwaliteit en de capaciteit heeft om dit afval zonder verstoppingsrisico af te voeren.

Rectificatie

ZMC is veroordeeld tot het plaatsen van een in het vonnis uitgeschreven rectificatie. Deze rectificatie omvat onder meer de volgende tekst:

'Bij vonnis van 21 januari 2020 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat wij bij de opstelling van dit bericht eenzijdig aandacht hebben besteed aan de elementen uit het advies van het expertteam die niet in onze richting wezen en de portee van dat advies eenzijdig ten nadele van de leverancier van het systeem hebben uitgelicht.
Dat geldt in het bijzonder voor wat betreft het feit dat wij in het geheel geen melding hebben gemaakt van het aandeel van de riolering van ZMC in de verstoppingsproblematiek. Daardoor is ten onrechte de indruk gewekt dat de besmettingsrisico’s die mogelijk in het leven zijn geroepen door de implementatie van het systeem van afvalverwerking en de wijze waarop die realisatie heeft plaatsgevonden uitsluitend zijn toe te schrijven aan het gebruik van vermalers en proceswater.
De uit de diverse onderzoeken blijkende feiten lijken er volgens de voorzieningenrechter echter vooralsnog op te wijzen dat het rioolsysteem van ZMC alsmede de wijze van gebruik, beheer en reiniging daarvan evenzeer als beïnvloedende factoren moeten worden beschouwd.'

Uitspraken