Laden...

Vergassen ganzen in omgeving van Schiphol niet toegestaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Vergassen ganzen in omgeving van Schiphol niet toegestaan
Haarlem, 08 juni 2016

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft woensdag 8 juni 2016 geoordeeld dat er geen ganzen mogen worden vergast in een gebied tot 20 km rondom Schiphol. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland had hiervoor een ontheffing verleend met het oog op de veiligheid van het luchtverkeer.

Twee laag vliegende ganzen

Het doden van ganzen door middel van vergassing met CO2 gebeurt uitsluitend in de ruiperiode, als de ganzen niet kunnen vliegen. Voordat de ganzen kunnen worden gedood met CO2, moeten de ganzen bijeen gedreven en gevangen worden. Dit gebeurt onder andere met hekken, linten, touwen, lijnen, doeken en geluid.

Vangmiddelen

Onlangs hebben een aantal rechters van verschillende rechtbanken in het land al geoordeeld dat het gebruik van CO2 wél, maar het gebruik van deze vangmiddelen niet door de wetgever in een wet is aangewezen als middel om dieren te vangen of te doden. Volgens de Vogelrichtlijn mogen alleen middelen worden ingezet om dieren te vangen of te doden die in een wettelijk voorschrift zijn opgenomen. Het is daarom niet toegestaan deze vangmiddelen te gebruiken. Praktisch gezien houdt dat in dat, omdat het niet is toegestaan de ganzen bijeen te drijven en te vangen, het doden van ganzen met CO2 niet mogelijk is.

Bedoeling van de wetgever

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de voorzieningenrechter gevraagd nog eens goed te kijken naar de bedoeling van de wetgever. Volgens het college heeft de wetgever met de aanwijzing van het middel om ganzen met CO2 te doden in de buurt van Schiphol, ook bedoeld dat deze aanwijzing tevens ziet op het voor de uitvoering noodzakelijke vangen en bijeendrijven. De voorzieningenrechter leest deze bedoeling van de wetgever daar echter niet in en houdt vast aan de eerdere oordelen die door rechters in het land zijn gegeven, dat doden met CO2 pas is toegestaan als ook de vangmiddelen zijn aangewezen in een wettelijk voorschrift.

Veiligheid luchtverkeer

Omdat de populatie van ganzen ook met behulp van andere middelen kan worden teruggebracht, bijvoorbeeld door middel van het doden met een geweer, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de veiligheid van het luchtverkeer voldoende is gewaarborgd, ook als vergassing niet is toegestaan.

Uitspraken