Laden...

Woning Essenhofje Haarlem mag worden ontruimd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Woning Essenhofje Haarlem mag worden ontruimd
Haarlem, 09 oktober 2019

De kantonrechter heeft in kort geding de vordering van de verhuurder tot ontruiming van een woning in het hofje aan de Essenstraat te Haarlem (‘Essenhofje’) toegewezen. De huurder is binnen de wettelijke termijn door de verhuurder schriftelijk geïnformeerd dat de tijdelijke huurovereenkomst niet zal worden verlengd. Daarmee is de huurovereenkomst per 31 augustus 2019 geëindigd.

Huurovereenkomst

In deze procedure staat vast dat partijen een huurovereenkomst voor twee jaar hebben gesloten, tot en met 31 augustus 2019. In de wet is bepaald dat zo’n tijdelijke huurovereenkomst niet wordt voortgezet, wanneer de verhuurder de huurder daarover tussen drie maanden en één maand vóór het einde van de termijn, dus vóór 31 augustus 2019, schriftelijk informeert. Ook staat vast dat de verhuurder op 4 juni 2019 schriftelijk aan de huurder heeft laten weten dat de huurovereenkomst per 31 augustus 2019 eindigt.

Standpunten partijen

De verhuurder heeft gevorderd dat de huurder de woning in het Essenhofje binnen acht dagen na het vonnis zal ontruimen en de sleutels aan de verhuurder zal overhandigen. Volgens de huurder zijn er na het sluiten van de huurovereenkomst telefonisch aanvullende afspraken gemaakt. De huurovereenkomst zou automatisch verlengd worden, wanneer hij de huur gewoon betaalde. Het hele hofje wist hiervan. De huurder vindt het niet redelijk, mede gelet op zijn kwetsbare leeftijd, dat de huurovereenkomst niet verlengd wordt en hij dus op straat komt te staan.

Van rechtswege geëindigd

De kantonrechter constateert dat door de verhuurder wordt betwist dat er afwijkende afspraken zijn gemaakt. De door de huurder aangedragen getuigen zijn niet bij een telefoongesprek aanwezig geweest en kunnen dus ook niets over de inhoud van dat gesprek zeggen. De huurder heeft ook niet op een andere manier aannemelijk gemaakt dat er aanvullende afspraken zijn gemaakt. Een kortgedingprocedure leent zich niet voor nader onderzoek naar de inhoud van het telefoongesprek. De huurovereenkomst is door de tijdige opzegging van rechtswege geëindigd. Daarmee komt de rechter niet toe aan een belangenafweging van partijen. De verhuurder wordt dus door de kantonrechter in het gelijk gesteld. De huurder moet de woning binnen 8 dagen na dit vonnis ontruimen.

Wat is een kort geding?

In een kortgedingprocedure dienen de feiten en omstandigheden die de basis voor de ingediende vordering vormen, voldoende aannemelijk te zijn. Daarnaast moet het in voldoende mate waarschijnlijk zijn dat het ook in een eventuele gewone procedure (de bodemprocedure) tot een toewijzing zal komen. Voor nader onderzoek naar bepaalde feiten en omstandigheden of voor het leveren van bewijs is in beginsel geen plaats. Dat moet in de bodemprocedure gebeuren.

Uitspraken