Laden...

Zitting verplaatsen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Noord-Holland > Zitting verplaatsen

Algemeen

Of u een zitting kunt verplaatsen, hangt af van het soort zaak. Hieronder volgt een opsomming.

Staat uw soort zaak er niet bij? Bel dan met de rechtbank Noord-Holland via telefoonnummer. 088 361 11 50 of 088 361 11 98.

Familiezaken

Wilt u een zitting in een familiezaak verplaatsen? Bijvoorbeeld over echtscheiding, alimentatie, een omgangsregeling met kinderen of de uithuisplaatsing van kinderen? Dat kan alleen als u een dringende reden heeft. Stuur een brief per post of e-mail naar de rechtbank Noord-Holland, waarin u uitlegt waarom u echt niet kunt komen. De rechter oordeelt daarover en u en andere partijen krijgen dan zo snel mogelijk bericht. Geef ook door op welke dagen u nog meer niet kunt de komende 3 maanden. Dat zijn uw 'verhinderdata’.

Voor de rechtbank Alkmaar:
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 251
1800 BG Alkmaar
info.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl

Voor de rechtbank Haarlem:
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 1621
2003 BR Haarlem
info.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl

Als een van de partijen niet komt opdagen, kan de rechter de zaak aanhouden. Dit betekent dat behandeling van de zaak of het eindoordeel worden uitgesteld. Daarvoor moet dan wel een goede reden zijn.

Bewindzaak

Gaat het om een zitting in een bewindzaak? De zitting kan alleen verzet worden als u een dringende reden heeft. Stuur een brief per post of e-mail naar de rechtbank Noord-Holland, waarin u uitlegt waarom u echt niet kunt komen. Geef ook door op welke dagen u nog meer niet kunt de komende 3 maanden. Dat zijn uw 'verhinderdata'. Als er meer belanghebbenden zijn opgeroepen, moeten zij ook allemaal hun verhinderdata opsturen.

Alleen bij directe verhindering, bijvoorbeeld vanwege extreme weersomstandigheden of  plotselinge ziekte, is bellen mogelijk. In alle andere situaties moet u schriftelijk reageren.

Voor de rechtbank Alkmaar:
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 251
1800 BG Alkmaar
info.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl

Voor de rechtbank Haarlem:
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 1621
2003 BR Haarlem
info.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl

De rechtbank Noord-Holland houdt zo veel mogelijk rekening met opgegeven verhinderdata. Er kan niet altijd aan uw wensen worden voldaan, zo zijn er vaste dagdelen zijn voor bewindzittingen.

Is er een bewindzitting gepland op uw verzoek? En komt u zonder bericht niet opdagen? Dan volgt er een nieuwe schriftelijke oproep. Daarin staat vermeld dat wanneer u weer niet komt opdagen, uw verzoek wordt afgewezen.

Is er een bewindzitting gepland op verzoek van iemand anders? En komt die persoon (betrokkene, verzoeker of bewindvoerder) zonder bericht niet opdagen? De betrokken rechter beslist dan wat er gebeurt. In de meeste gevallen volgt een nieuwe oproep.


Kantonzaken

U kunt geen voorkeursdata opgeven voor een kantonzitting. In plaats daarvan vraagt de rechtbank aan de partijen om de dagen op te geven waarop ze echt niet kunnen. Dat zijn de 'verhinderdata'. Na ontvangst daarvan wordt een zittingsdatum ingepland. Wanneer een partij – nadat de oproepbrief is verstuurd – alsnog verhinderd blijkt, wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Veelal wordt er telefonisch een nieuwe zittingsdatum besproken. Het telefoonnummer is 088 361 11 81.

Als een partij niet komt opdagen op de zitting, doet de rechter toch uitspraak. Dit heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk.

Handelsrechtzaken

Partijen kunnen geen voorkeursdata doorgeven. Wel kunnen ze van tevoren de dagen opgeven waarop ze niet kunnen. Dat zijn de 'verhinderdata'. Aan de hand daarvan plant de rechtbank een rechtszitting om meer inlichtingen van de partijen te verkrijgen. Zo'n rechtszitting heet in het handelsrecht een comparitie.

Wanneer een zaak is gepland en partijen blijken alsnog verhinderd te zijn, wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Deze dient akkoord te gaan met uitstel. Vaak wordt telefonisch een nieuwe zittingsdatum besproken. Het telefoonnummer is 088 361 11 71.

Als een partij niet verschijnt op de zitting, doet de rechter enkele weken later toch uitspraak. Dit heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk.

Informatie voor advocaten

Advocaten sturen digitaal een B-formulier met verhinderdata naar de handelsrol: handelsrol.alkmaar@rechtspraak.nl. Indien het niet lukt om een zitting te plannen, dienen de advocaten met een brief nieuwe verhinderdata voor de komende maanden door te geven. Dit is brief Z48 (verhinderdata i.v.m. agenda).


Bestuursrechtszaak

Het planningsbureau neemt aan de hand van het zittingsrooster telefonisch contact op met partijen om een zittingsdatum af te spreken. Er zijn meestal meerdere opties. Zodra een datum is afgesproken, krijgen partijen daarvan een definitieve kennisgeving per e-mail. Daarna is er geen uitstel meer mogelijk, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen.


Strafrechtzaak

Wordt u verdacht van het plegen van een strafbaar feit? Of bent u bijvoorbeeld als getuige of deskundige bij een strafzaak betrokken? Als een partij verhinderd is, kan behandeling door de rechter niet doorgaan en moet de zitting worden uitgesteld. Dit heet in juridisch spraakgebruik 'aanhouden'.