Laden...

Wijkrechtspraak Tilburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Over wijkrechtspraak Tilburg

In oktober 2023 is het project Wijkrechtspraak Tilburg gestart. Wijkrechtspraak vindt plaats iedere donderdag in Tilburg-Noord (Wijkcentrum De Ypelaer) en iedere dinsdag in Tilburg-West (Wijkcentrum het Kruispunt). Wijkrechtspraak Tilburg beoogt jongeren en gezinnen uit Tilburg-Noord en Tilburg-West met multiproblematiek vroegtijdig te signaleren en te helpen. De wijkrechters hebben veel aandacht voor de persoon en de problemen waarmee hij of zij te maken heeft. Wijkrechters vinden dat problemen er zijn om op te lossen. Ook voert de wijkrechter gesprekken om rechtszaken te voorkomen. 

Wijkrechtspraak

Alle problemen tegelijkertijd aangepakt

Bij Wijkrechtspraak behandelt de rechter eenvoudige, kleine rechtszaken in de wijk zelf. Kleine zaken die vaak een grote invloed hebben op het leven van mensen. Soms spelen er bij één persoon veel problemen tegelijk. Bijvoorbeeld schulden, conflicten in het gezin of tussen ex-partners, schoolverzuim of kleine strafbare feiten. Deze zaken worden normaal gesproken door verschillende rechters behandeld. De wijkrechter kijkt juist naar alle problemen tegelijkertijd, wat hier onderligt en probeert samen de bewoner tot echte oplossingen te komen.

Waarom wijkrechtspraak?

Wijkrechtspraak is een vorm van probleemoplossend recht met meer oog voor de rechtzoekende en zijn/haar persoonlijke omstandigheden. Door het bieden van passende bijzondere voorwaarden die rekening houden met persoonlijke omstandigheden draagt wijkrechtspraak bij aan een duurzame oplossing voor de problematiek. Wijkrechtspraak streeft ook naar het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Deze aanpak is erop gericht te voorkomen dat iemand nogmaals in de fout gaat of dat er andere problemen ontstaan.

Het project focust zich op Tilburg-Noord (Heikant en Stokhasselt) en Tilburg-West (Wandelbos-Noord / Het Zand). Een wijkrechter behandelt hier rechtszaken van bewoners uit de wijk. Bewoners uit deze wijken hoeven dus niet naar de rechtbank in Breda.

Op welke thema's richt de wijkrechtspraak in Tilburg zich?

Met Wijkrechtspraak in Tilburg willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de problemen die bewoners in de wijken ervaren. Wijkrechtspraak Tilburg richt zich daarom op de volgende thema’s:

  • Schoolverzuim 
  • Schulden en financiële problematiek 
  • Echtscheidingsperikelen (incl. omgang en gezag) 
  • Veel voorkomende criminaliteit (VVC) (bijv. drugs, winkeldiefstallen, internetoplichting, huiselijk geweld) van meerderjarigen én minderjarigen, waar sprake is van onderliggende multiproblematiek.

Wie doen mee?

In Wijkrechtspraak Tilburg werkt de rechtbank Zeeland-West-Brabant samen met de gemeente Tilburg, het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant, de politie, advocatuur, reclasseringsorganisaties, maatschappelijk werk, welzijnswerk en jongerenwerk, woningcorporaties, zorgverzekeraars, gemeentelijke diensten, Zorg- en Veiligheidshuis, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de GGZ. Ook verschillende andere hulporganisaties doen mee.