Zittingsrooster rechtbank Zeeland-West-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Zittingen rechtbank Zeeland-West-Brabant

Zittingen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vinden plaats op de locaties Breda, Tilburg, Bergen op Zoom en Middelburg. Op de zittingsroosters ziet u vermeld staan op welke werkdagen en tijdstippen ze zijn. Als belangstellende kunt u een zitting bijwonen, tenzij erbij staat dat een zitting niet openbaar is.

 

Locatie Breda

 

Straf- en jeugdrecht

 • Maandag t/m vrijdag: vanaf 9.00 uur

Civiel recht

Zittingen waarin de kantonrechter dagvaardingen behandelt, heten rolzittingen. Deze zijn als volgt ingedeeld.

 • Maandag t/m vrijdag: vanaf 9.00 uur
 • Dinsdag: vanaf 9.00 uur, faillissementszitting
 • Woensdag: vanaf 10.00 uur, civiele rolzitting

Bestuursrecht

Maandag t/m vrijdag: vanaf 9.00 uur

Civiele rolzitting kanton

Woensdag: vanaf 10.00 uur

Locatie Tilburg

 • Dinsdag: vanaf 9.00 uur, strafzitting
 • Woensdag: vanaf 10.00 uur, civiele rolzitting

Locatie Bergen op Zoom

 • Woensdag: vanaf 10.00 uur, civiele rolzitting
 • Donderdag: vanaf 9.00 uur, strafzitting
 • Donderdag: vanaf 9.00 uur, Mulderzitting (1x per 3 weken)

Locatie Middelburg

Straf- en jeugdrecht

 • Maandag t/m vrijdag: vanaf 9.00 uur

Bestuursrecht en vreemdelingenrecht

 • Iedere week zittingen
 • Voorlopige voorzieningen: hiervoor worden geen vaste dagen of tijden gepland

Civiel recht

 • Kort geding: dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
 • Toelatingszitting WSNP: dinsdag van 9.00 uur tot 13.00 uur
 • Faillissementen: dinsdag vanaf 9.15 uur
 • Beëindiging WSNP: woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur
 • Civiele rolzitting: woensdag vanaf 10.00 uur
 • Verificatiezitting: maandag van 10.00 uur tot 11.00 uur
 • Burgerlijke zaken (zoals geldvorderingen, arbeids- en huurzaken): iedere woensdag vanaf 10.00 uur
 • Strafzaken: iedere woensdag vanaf 9.00 uur
 • Extrajudiciële zaken (o.a. bijzondere arbeids- en huurzaken): iedere 2e en 4e maandag van de maand vanaf 9.15 uur en iedere donderdag vanaf 9.15 uur
 • Pachtzaken: laatste vrijdag van de maand vanaf 14.00 uur
 • Mulderzaken (verkeersovertredingen): iedere tweede, derde en vierde dinsdag van de maand vanaf 10.00 uur