Laden...

Gijs Makkink

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechters > Bijzondere Rechters > Gijs Makkink

Ingrijpen bij bedrijfsconflicten

Wie bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam werkt, heeft het niet slecht getroffen. ‘Ik noem het een luxekamer’, zegt voorzitter Gijs Makkink. ‘Want wij hebben naast 3 rechters en een griffier ook 2 experts uit het bedrijfsleven die meedenken over elke zaak.’ Geen overbodige luxe, want deze kamer onderzoekt problemen bij bedrijven en pakt ze ook aan.

De Ondernemingskamer oordeelt over onenigheid bij bedrijven, variërend van grote beursgenoteerde ondernemingen tot kleine familiebedrijfjes. ‘Wij hebben onlangs de zaak van ADO Den Haag gehad tegen grootaandeelhouder Wang, maar ook een
agrarisch bedrijf van 2 broers die met elkaar in de clinch lagen. Alle zaken worden aangedragen door iemand uit het bedrijf die vindt dat regels zijn overtreden.’

Portret van Gijs Makkink Gijs Makkink

Snel ingrijpen

De kamer is gericht op snel ingrijpen. ‘Tijdens de zitting gaan we na wat de problemen zijn en welke tijdelijke voorzieningen we moeten treffen om de organisatie weer te laten draaien. Concluderen wij dat een bedrijf volgens de regels heeft gehandeld, dan wijzen we het verzoek tot ingrijpen af.’

 

 

ADO

In de zaak van ADO heeft de kamer Wang geschorst als voorzitter van de raad van
commissarissen en het stemrecht op zijn aandelen aan een beheerder overgedragen. ‘De verhouding tussen ADO en Wang was zo vertroebeld, dat normale besluitvorming niet meer mogelijk was. We hebben 2 tijdelijke functionarissen benoemd die besluiten kunnen nemen en er komt een onderzoek naar wat er is misgegaan. Is er sprake van wanbeleid? Wat heeft de club nodig om weer gezond te worden?’

 

 

Geliefd

Als een onderzoek wanbeleid aan het licht brengt, kan de Ondernemingskamer nadere maatregelen treffen. Dat kan heel ver gaan, tot ontbinding van de vennootschap aan toe. De deskundige leden zijn daarbij van onschatbare waarde, zegt Makkink. ‘Door hun grote kennis en ervaring in het bedrijfsleven zijn wij veel beter in staat om in elke zaak een effectieve beslissing te nemen. Gelukkig is het een geliefde functie. Op de laatste vacature kwamen wel 60 brieven!’

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Rechtspraak.