Laden...

Raadsheer Patrick van Geloven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechters > Rechters over hun vak > Raadsheer Patrick van Geloven

Bijna 2.700 rechters buigen zich dagelijks over misdrijven, echtscheidingen, zakelijke conflicten, burenruzies, omstreden overheidsbesluiten en nog veel meer. Wie zijn zij, wat maken ze mee en hoe zien ze hun taak? Vandaag: Patrick van Geloven, raadsheer (rechter in hoger beroep) bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Raadsheer Patrick van Geloven 

Patrick werkt al sinds 1994 bij de Rechtspraak. In eerste instantie door als gerechtssecretaris (nu: gerechtsjurist) rechters juridisch te ondersteunen. In 2000 startte hij opleiding tot rechter. Een lange reis langs allerlei rechtbanken en gerechtshoven volgde, tot aan Curaçao toe. Zijn eerste zaken deed hij als strafrechter, maar nu – 30 jaar later – behandelt hij bij het hof handelszaken. Dit zijn zaken die bijvoorbeeld gaan over arbeidsconflicten, huurgeschillen, burenruzies, verzekeringen of overeenkomsten.

 

Waarom ben je ooit rechter geworden?

‘Voor mij was het rechterschap een logisch vervolg op mijn functies in de juridische ondersteuning. Ik heb toen mogen proeven aan het rechter zijn. Toch heb ik eerst onderzocht of ik niet de advocatuur in wilde of bij een ministerie wilde werken. Dat was niet het geval, Bij de advocatuur miste ik de onafhankelijke positie die je als rechter hebt en bij een ministerie miste ik de directe invloed die je als rechter op mensen hebt. Ik ben blij dat ik voor de rechtersopleiding heb gekozen. Dat voelde direct goed.’

 

Wat is het mooiste aspect van het recht spreken?

‘Ik vind het belangrijk dat mensen zich in de zittingszaal echt gehoord voelen. Daarom probeer ik daar op basis van een goed gesprek, met veel vragen aan de betrokken partijen, een goed beeld van het geschil te krijgen. Met mijn vragen wil ik mensen ook een inzicht geven in hun kansen. Wanneer ze er vervolgens in slagen met elkaar het gesprek aan te gaan en hun geschil met een schikking zélf oplossen, heb ik de Rechtspraak op een goede manier vertegenwoordigd. Ik vind het mooi als mensen door mijn optreden vertrouwen in rechtspraak behouden.’

 

Welke zaak zal je nooit vergeten?

‘Toen ik strafrechter was had ik een aantal dames in de zittingszaal die werden verdacht van het knippen van hennepplanten. Nadat ik ze veroordeelde en een taakstraf gaf, riepen ze mij bij het verlaten van de zittingzaal toe: ‘Je had slager moeten worden!’